Archief Etcetera


InhoudstafelInhoudstafel

4 'De kunstenaar', 'de stad' en 'Brussel'

Ook voor hedendaagse kunstenaars blijft de grootstad de sociale en culturele biotoop bij uitstek. Op uitnodiging van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hield Rudi Laermans een lezing over het thema Arti(e)st(e) in residence?. Een sociologisch betoog dat besluit met enkele concrete voorstellen.

9 Bart Caron: 'We denken niet in termen van ruimtelijke ordening'

De eerste versie van het ontwerp van decreet op de culturele centra en het gemeentelijk cultuurbeleid zorgde voor nogal wat opschudding. Katrien Darras en Dries Moreels spraken met Bart Caron, kabinetsmedewerker van minister van Cultuur Bert Anciaux.

13 Grote huizen en hun taken vandaag

Guy Cassiers en Luk Perceval zijn nu drie seizoenen artistiek leider van respectievelijk het ro theater en Het Toneelhuis. Marianne Van Kerkhoven peilt naar hun ervaringen: wat konden zij realiseren en wat niet en waarom dan niet? Een gesprek over de toekomst van 'het grote theater', over zijn relatie met de marge, met de vrije sector, met de stad, met maatschappelijk engagement, over zijn verantwoordelijkheid tegenover komende generaties...

33 Genet: een pleidooi voor naaktheid op de scène

Vijftien jaar na zijn dood wordt Jean Genet nog steeds omschreven als 'schandaalauteur'. Katrien Vuylsteke-Vanfleteren over het nog steeds ontluisterende oeuvre van Genet.

37 Francois Beukelaers: Wie vindt dat hij niets meer kan bijleren, moet maar op zijn sokkel gaan staan

Marc Didden in gesprek met theater- en filmacteur, regisseur en pedagoog François Beukelaers, over hoe het Nederlandstalige en het Franstalige theater zich in Brussel tegenover elkaar gedragen. Hoe verhoudt Beukelaers, die koorddanst op de scheidingslijn van beide culturen, zich tot hen?

41 Mark Tompkins, Leavin' Is Deadly

De Amerikaanse choreograaf en danser Mark Tompkins woont sinds 1973 in Frankrijk en legde een eigenzinnige parcours af. Isabelle Ginot over Hommages, waarin hij hulde brengt aan een aantal min of meer bekende dansers.

45 Gezocht: Aïsja, mosl., vr.

In het najaar 2000 werd de opera Aïsja van het Onafhankelijk Toneel (Rotterdam) afgelast omwille van het feit dat er een afbeelding zou gemaakt worden van de jongste vrouw van de Profeet Mohammed. De hele discussie die errond gevoerd wordt, maakt van Aïsja een multiculturele casestudie. Erwin Jans analyseert.

49 Kunst met gaten

Ondanks een aantal kruisbestuivingen tussen theater en beeldende kunst leiden beide disciplines een eerder gescheiden bestaan. Pieter T'Jonck en Marleen Baeten spraken met de Zwitserse tentoonstellingsmaker Moritz Küng, die sinds 1994 vanuit Brussel werkt. Welke betekenis hebben begrippen als 'waarneming', 'beeld', 'dramaturgie', 'publiek', 'oeuvre', 'context' voor hem?

DE VIER KOLOMMEN

21 (H)AMLET(T) of De Muizenval

Rud Vanden Nest over de Hamlet-ensceneringen van Jan Ritsema en Jan Decorte.

In bad met Macbeth

Wouter Hillaert bespreekt de Macbeth-voorstellingen van de bottelarij-KVS en het ro theater.

'En toch beweegt ze'

Het Leven van Galileï is Bertolt Brechts meest autobiografische stuk. Loek Zonneveld over de enscenering van Ger Thijs bij het Nationale Toneel.

Het lichaam zonder het lichaam

Pieter T'Jonck over Statuts van Boris Charmatz & Association Edna en Access Code 121 van het Kaaitheater, twee projecten die laveren tussen dans en beeldende kunst.

Het onzichtbare podiumlichaam

Rudi Laermans over Cast off Skin van Yukiko Shinozaki en Heine R. Avdal

Herinneringsarbeid aan een droom

Hugo Haeghens over The Princess Projectvan Vincent Dunoyer

'Gewoon een avondje schoonheid zaaien'

Katrien Darras over J'y suis resté depuis / En daar ben ik gebleven van Dito'Dito

Avant-gardisme als neoacademisme

Rudi Laermans over The Show Must Go On van Jérôme Bel

Een complete inventaris van alle Etcetera's op

http://etcetera.vgc.be


Development and design by LETTERWERK