Archief Etcetera


Hun mitraillettekes zijn precies gilettekes Kzijn een moderne vrouw Pardon ik moe puffe peins ikHun mitraillettekes zijn precies gilettekes Kzijn een moderne vrouw Pardon ik moe puffe peins ik

Hun mitraillettekes zijn precies gilettekes Kzijn een moderne vrouw Pardon ik moe puffe peins ik

Trop compliqués pour moi volledig en al gintegreert Den elen tijd zegge ze van die zellefste pijnlij-

de dutskes mé verschillige pozieses ke dinges

Ne kee vanlangsachter, hadkgedacht... in de maatschappij van tweste Totta sop één punt samenkome

(doedoogskes toe) Ochottekes de dutskes Ge moe van nikske mee verschiete

Black beauty De dutskes dakonder mijn schoon botte ver- Ze binde mij vast

Backdoor booty pletter Gelijk anders

nog ne kee De dutskes da verlange naar mij en ik da speel En kerkèn ze nie mee, mé unne zotskap, mé

en nog ne kee méta verlange unne muts,

en nog ne kee De dutskes dakkèm in mijne macht en ze steke dinges in mij,

en nog ne kee Ik commandeer un dasse moete doen wakzeg Ge weet wel...

en nog ne kee Gebt er nikske van begrepe En zebbe kaarskes da druppele

en nog ne kee En al waddagezegt zijtgezellef Druppelke drup op mijn velleke vel

en nog ne kee Ik gaan erachteraan Of wilt ge dak ier over zwijg?

naar vore Ze vinne vanalles uit man En kzie... ze gaan flauwvalle, of is tmaar efkes,

naar achtere Tis anders als de sinema Zun ebbe geen karakter, zun kunne ier zellef

en maar hijge Médunnen aftershave nooit nie tegen nie

De dutskes Ik riek un Tisflou tisalweg

We doentop een machien mé mijn oge toe, zellefs De sissies

In de fitness Gas da licht uitstraalt Black beauty

Dadeen en weer beweegt En ze zinge Backdoor booty III

Mé onze beweginge Gelijk da vente van tijd kunne janke nog ne kee

(doet traagskes haar oogskes ope) Klaaglijke geluide da kome van en nog ne kee

Gebt manne da alleen wille kijke Black beauty en nog ne kee

Ge voeldun oge vanachter tgordijn Backdoor booty II en nog ne kee

Gebt manne da vandicht wille zien nog ne kee en nog ne kee

Mé zoon spiegelke en nog ne kee en nog ne kee

spiegelke aan de wand en nog ne kee en nog ne kee

Wie is de schoonste gans van tland? en nog ne kee Toen ware ze nog mé vier

Ik draai mij om en nog ne kee en da ware vieze vetzakskes

Ik zijn alles vergete en nog ne kee naar vore

nog ne kee en nog ne kee en naar achtere

en nog ne kee naar vore en maar hijge

en nog ne kee naar achtere De kaarskes druppele

en nog ne kee en maar hijge En de druppelkes worre hartjes

en nog ne kee Op tgemakske Tisflou tisalweg

en nog ne kee Vicieuze cirkelzaag Klaar in mijn gezicht

en nog ne kee Horizontaalfaud De dutskes

naar vore Tournée générale voor den buffer Tisflou tisalweg volgens

naar achtere Stront De manne da alleen wille kijke

en maar hijge Goedkoop machien En kga derop zitte

Al die verschillige pozieses Blik Nu direct subiet

De pozieses van plezier Koordekes en ijzerdraad En dartjes van de druppelkes

Zouwen één oog toe Zijn verliefd geworre zo kei-erg...

Asse naar mij staan te gape Van die dinges waarmee da ge dinges kunt (ze lacht gelijk een varke)

In mijnen bloten optrekke mé een koordeke En de druppelkes da blijve maar

En ze moete geld bijsteke Een wiel van tmachien da van da zellefst kome en kome en kome

Anders gaat tschuifke toe ambetant geluid maakt den elen tijd In mijn gezicht en pats in mijn oog

KUNST ALS

14 99m etcetera 95

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 14

Trefwoorden dingesdutskestisalwegdruppelkeskomemanne

Namen BackdoorBlackDruppelkeGebtGoedkoopKzijnMédunnenPardonTottaTournéeVicieuzeZun


Development and design by LETTERWERK