Archief Etcetera


En zun zich nie genere assop mij masturbere Over moeilike dinges (lacht maar nie geforceerdEn zun zich nie genere assop mij masturbere Over moeilike dinges (lacht maar nie geforceerd

En zun zich nie genere assop mij masturbere Over moeilike dinges (lacht maar nie geforceerd

Ze durve nogal! Da niemand nie versta astnie gaat dan gaat nie)

Nen droom trotsere Juistekes boven tgleufke is gelijk een knoppeke Zietannekee

Ik zijn alles voor un Waarop dagge zachtekes moe duwe Oedassedrinvliege

En alles is ier zo bangelijk in die bange gang mé drade da naar mijn knoke gaan Den boksmatch, tisalweg

En alles kan en niets moe, Het zachte plekske En nooitniegedaan nie

Ne kee dat komt ist nie tegen touwe Tis vandaar da tallemaal stillekes vertrekt Is elektriek

En dan staan ik ineens onder ne gouwen naar mijne kop en trug De elektrieke striptease doet de vlam in de

douch zo duur Spiegelke spiegellce aan de wand petrol

En de druppelkes branne op mijn velleke Wie is de schoonste geit van tland? van mijn liefdesmachien

Kippevelleke! Langs achtere Ik zijn passief, zun trekke mijn klere van mijn

De druppelkes, da branne in un bocht Langs vore zie lijf

Ze komen in mijn mondje ze menge mé mijn nog ne kee Kwacht gelijk altijd

vocht en nog ne kee Kwacht zonder veel avans

Kut en nog ne kee Kzijn nerveus

Kut kut kut kut kut en nog ne kee Mijn liefdesmachien komt traagskes op gank

Wij zijn samen onderweg en nog ne kee Kzijn saai kweet kval in herhaling zekerst

Allelujah onderweg en nog ne kee

Black Beauty en nog ne kee Ik zijn aan tpoepe

Backdoor Booty IV naar vore Eel traagskes, eel eel voorzichtekkes, nog een

nog ne kee en naar achtere beke, omhoog...

en nog ne kee en maar hijge Kzijn heet kzijn wild

en nog ne kee Ge moe nogal een systeem ebbe voor dadalle- Kdoet bij mijn eige

en nog ne kee maal tincassere Tga traagskes kzijn een echten diezei peins ik

en nog ne kee Het putteke van mijn systeem Black beauty

en nog ne kee In mijne kop zien kallemaal trillinge zo Backdoor Booty V

en nog ne kee schoon nog ne kee

naar vore Kzijn op een wolkske zonder eind en nog ne kee

en naar achtere Enttrekt en nog ne kee

en maar hijge Enttocht en nog ne kee

De dutskes Hevig heftig en nog ne kee

Daarmee zijn zelemaal leeggespote Sterrekes rond mijne kop en nog ne kee

ochere de dutskes toch en nog ne kee

Onder die sterrekes naar vore

As ge voorzichtekkes Nog een beken hoger ... en naar achtere

Maar eel voorzichtekkes en traagskes terin Negen schete van een opblaaspop mé en maar hijge

steekt... echt haar en al zeven dage

Een beke Geure van tijde gelede zeven nachte

Maar nie elegans van pure chance zeven manne ...

Zachtekes De schete buige de bocht van de dutskes un gedurig van drome naar kome

Dan kunt ge tlanger ouwe druppelkes da branne Dutskes, nog een efforke

Dan ebt ge slaafke meer reserf Tis tijd voor nog nen effort Machien, machien

Om van petrol te geve Kzijn klaar voor den boksmatch Ik bloei ik bloei

En daar juistekes ier zo En de druppelkes doen ook nen effort Ge moogt, ik wilt

1st plekske da ge zoekt maar niet kunt vinne Druppelke drup en druppelke drup Nog ne kee van tzellefste gelijk

Verstaat gullie dutskes waddak bedoel? Da drupt ier nogal LARS

Of zijn ik weeral moeilike woorde aan tzegge in België

Gelijk nen intellectueel da boeke schrijft Flauw moppeke (danske op gelijk twelk maar gene wereldmuziek)

POLITIEK

etcetera 95 ••• 15

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 15

Trefwoorden traagskesmoeilikedruppelkes

Namen Backdoor BootyBlack BeautyDruppelkeEelEnttochtEnttrektGeureHevigKwachtKzijnMachienOedassedrinvliegeSpiegelkeTgaWaaropZietannekee


Development and design by LETTERWERK