Archief Etcetera
Als iemand mij een verhaal voorlegt dat mij fascineert, maar dat ik nog niet onmiddellijk voor mij zie, is dat voor mij een pluspunt. Although 1 am a very political person my approach is not exclusively political: my main focus is the relevance of a work - how it is relevant for our time, for the development of the dance/performance discipline or for society.

Anders kan je de kunstenaar niet goed presenteren, hij moet worden ingebed in de thuishaven: dat is de meerwaarde die je als programmator kan bieden. By contrast, I don't subscribe to the work that claims isolation from these contextualizations, that doesn't foster exchange between artists. Dat artistieke onderzoek gaat zowel om een inhoudelijke als een vormelijke vraagstelling, die relevant is voor de ontwikkeling van de hedendaagse dans. Dat wordt het nieuwe gezelschap waarin iedereen mee kan beslissen over alle belangrijke keuzes en artistieke keuzes die binnenshuis worden genomen, en die de diversiteit van het huis garanderen.

De artiesten die worden ondersteund door Dans in Kortrijk zijn artiesten die het experiment opzoeken.

De artistieke keuzes die ik maak maak ik vanuit een aantal verschillende parameters: vanuit mijn verantwoordelijkheid naar de stedelijke omgeving waarin ik werk, maar ook vanuit de mogelijkheden van het gebouw, de theaterzaal is bijvoorbeeld niet voor niets gerestaureerd. De artistieke ploeg van Ivo Cuyl, Hildegard De Vuyst en mijzelf als artistiek directeur, wordt aangevuld met Dito Dito en drie jonge makers: Raven Ruëll, Ruud Gielens en David Strasberg. De context van hoe en waar de artiesten getoond worden is cruciaal.

De doorgedreven professionalisering van de sector, maar ook de opleidingen, heeft gemaakt dat kunst zo langzamerhand een carrière is geworden, en dat heeft een grote verandering, maar ook een verschraling teweeg gebracht in de sector. De kunst diende informatie te geven door de werkelijkheid op haar manier te verklaren.

De kunstenaars moeten terug ambachtslui worden, en hun métier het maken van goede voorstellingen die niet cryptisch zijn. De laattwintigsteeeuwse ontwikkeling van i'art pour l'art en formele dans heeft onzintheater geproduceerd. De publieke presentatie gebeurt elders.

Die metaforische functie van de kunst is kritisch ontleed, afgebouwd, verdwenen, en inhoudsloos geworden.

Door alleen met mensen te werken die gevestigd zijn in Vlaanderen en Brussel, bestrijkje al een enorm internationaal veld.

Door verschillende invalshoeken naast elkaar te plaatsen willen we tegenstellingen opheffen en bruggen slaan.

Eigenlijk decideer je a la tête du cliënt, en zoiets heet artistiek particularisme.

Elke samenwerking is maatwerk.

En die leegte is opgevuld met iets compleet anders: het concept. Er is geen artistieke ontwikkeling zonder zakelijke ontwikkeling. Er is geen sprake van een klare tegenstelling tussen 'experimenteel' en 'gevestigd' werk.

Er wordt minder uit noodzaak gekozen, en meer uit behaagzucht, er wordt minder positie genomen, en meer naar de eigen sector gelonkt. From this perspective it is possible that I regard an 'aesthetic' approach as being just as relevant as a 'political' one. Furthermore meaning that the motivations of a work aren't for popular success, being mainstream or non-mainstream etc., but that its reasons are autonomous, in the work itself.

Geen commentaar, maar een op zichzelf staand filosofisch, artistiek of maatschappelijk gegeven, dat niet buiten de maatschappij staat, maar er deel van uitmaakt.

Het is een uitwas van de rol die de kunst op zich had genomen om de werkelijkheid metaforisch weer te geven. Het is naief te geloven datje daar commentaar op kunt leveren, dat je je tegenover de maatschappij kunt plaatsen. Het is onmogelijk om op dit moment nog een onderscheid te maken tussen hoge en lage cultuur.

I am concerned about artists who search for innovative methods and strategies concerning translation, creation and presentation. I am interested in different kinds of work, but I cannot simply characterize it.

I am interested in 'committed'art - especially in artists who are looking, searching interdisciplinary,asking and questioning in an honest and unpretentious way.

I personally for example like expressions such as 'open source','hybrid movements','multitude'(however only as much as I like 'magic mushrooms' in order to describe an extraordinary and widely spreading activity without the one and only control system behind). If I dare to use words like :'direct','with an attitude/statement','deutliche privatmarotten', 'work that leaves space for an audience','work that respects an audience and its wide abilities', 'distance' I can only fail and at the same time try to start a discussion. Ik ben even zeer geïnteresseerd in Britney Spears als in Jerome Bel, zij maken deel uit van eenzelfde vraagstelling, net als Godard en Tom Cruise. Ik ben ook een veelvraat als het op lezen aankomt, waardoor je ook soms een beeld krijgt van iemand. Ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid om iets te voegen aan het landschap.

Ik denk dat de conceptuele kunst als contesterend aanhangsel hiervan kan worden afgeschaft, en dat de kunst opnieuw ambacht moet worden. Ik denk dat de professionalisering binnen de kunsten een paar kwalijke gevolgen heeft gehad. Ik kies voor artiesten die verder kijken dan de traditionele smaak en ontwikkeling in dans.

Ik kies voor mensen met een oorspronkelijkheid, die iets te zeggen hebben binnen het medium en ook uitgesproken zijn over hoe ze dat willen doen. Ik kies voor mensen waar ik een straffe dialoog mee kan aangaan en die ook gearticuleerd zijn in die dialoog.

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 37

Trefwoorden artistskiesontwikkelingapproachartiestenrelevantprofessionaliseringkeuzespolitical

Namen Britney SpearsBrusselDansDavid StrasbergDito DitoGodardHildegard De VuystIvo CuylJerome BelKortrijkRaven RuëllVlaanderen


Development and design by LETTERWERK