Archief Etcetera


De'GeNDflT/c-De'GeNDflT/c-

De'GeNDflT/c-

Implementeren van dit soort genetisch leren in software is een fluitje van een cent, f~ .....—" ' u-----1 ____ —■

ma toncoh, . (ftaar O"* in fll ............-»• o«*

Hoe gaan we d i t toepasen op teks ten?

populati «hpu bestaan uit de versch i l lende teksten, aangebracht door teur j. / p"&;anten op de i n terne tpag i na. •

w» i duen zijn de verschillende teksten.

i • epresentat ic^kan bestaan uit geselecteerde keywords uit de Sjï^ da«?r. ties taa£» alLer le i s tat i s t i sche .tecbn i eken v_Qcjr '(om _goe i e T" di te selecteren). •

ü-l- omgeving is een of ander criteria™ waarmee we de verschillende teksten Kinnen or denen ngyrgeldhg. bun '•su^- :a"i""f'i tness-' soor-t~gel i jke keywords als een "referentiebestand" over h^Lthema van de "voorste11ing bijv.).

[Een andere manlijke toepassing van teksten als vectoren van keywords is dat je de verschillende teksten kan gaan clusteren, en kijken dus welke het meest op elkaar gelijk®.«, of ze afbeelden op een twee-dimenionaal vlak].

De "fitste" teksten mogen zich voortplanten: we nemen twee teksten en gaan ze kru i sen en muteren.

Kruising: Da® kar» vo l led ifijmrandom (op zinsniveau bijv. zodot tenminste de syntactische coherentie beitfföird blijft, of op woordniveau), dat kan 50-50 zodat_je ff-dikaal^andere teksten krijgt, of minimaal (bijv. 1 tekst krijgt 10* r^uurmcKeriaal van de andere en vice versa).

Mutliie: we veranderen w i l lekeur; ö Joi i men 'door-' andere zinnen (bijv. uit het referent i ebestand teksten). —

Daarna ga*j we ".eer terug en beginnen opniy.iw (nieuwe generatie)

'Virus'

Materiaal uit Philoctetes: Lego-robotjes tekenen een lichtende sterrenhemel (of is het een virus?) op de scène. Een laser trekt een inwendige scan doorheen een gebroken lichaam. Een robotarm start een videorecorder op...

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 42

Trefwoorden bijvkeywordstekstenverschillendebestaankrijgtgaan

Namen Kinnenh^Lthema van


Development and design by LETTERWERK