Archief Etcetera


ï tij, nog in de donkereï tij, nog in de donkere

ï tij, nog in de donkere

t niet over een site, maar over een artificieel levend rerken Ik bedoel de schrijver stuk geen afie zinnen, maar ? een biotoop gevuld met woorden ie hij dan tijdens een performance

Result, (de fa uit en de heei schiep

w w ■(1,-vnstBïtlsha?j

Ifiïti^örtó^tÖf schaamlippen. dan de vissen maartenstore een opleuüngsinstjtmit Aan giertiidr

eest dan Hi) kreeg dat de luiste volgorde (volgens hel nog te scheppen ae maakt Toeschouwen ) luui aandoeningen en dan vogels was . en daarnaast varen deze handboeien 1nudden wnt meei lusaj en lerhfaplopetid en |e heb zijn vnendin Zelfs dook het van Legp

tui aan Rotterdam aan

111118

misschien is hi

i please wait

^COOï/tiegeHerate/PeilProgiaiiis/verwisselrn pl brugge. ICJJjS

1 leggen eau een belang net die ik niet ooi' eer. Mij m gaat je steeds over een rubberen brgnp enovei bedoelingiia. maai baart eerder mee wanhoop en er

anle Mijn bij. rrg in Cr donkere Middeleeuwen JtW^ i utinfiesl oveistijgpnd tia^igarusnie te wei keu Ik bedoel dr ^ucupen me' woorden en mechanUinrn die lui daaioin tjdrns een

aarde- eerst de vogels. dan dr» I

Op de zevende dag besloot hij te rusten Het was wel goed gefeest, 20.Hij bedacht dat de juiste olgorde (volgens het nog te scheppen mensenkind Parein) eerder vissen en dan pas vogels was Nog

gedachteloos

plaajtst hij 4

pchtendgraet *eeist de heisenbanen soms de vissen en tenslotte het papiei Op |e boisUGul beslool lu| te nisten Het was wel goed

I aarde uitsluitend beschermende maatregelen . dan de manisch-depress«wn en ongeve*: het onderscheid Bi) de zevende dag beslool Lel gped geweest, dan Hij dyskmesir n]n behandeling met de pogingpr. Ze voelde vochtig op Collar ^hoogde het beide jaar

ase wail

OO^Alegenerate/PeilProgiams/veiwisselen pl brugge_ 103C99S5:6 60 phil

afbreuk ook de vogels dan de vissen en tenslotte het subiecl Aan de eenheid besloot lu) te rusten Het vas wel interessant geweest, ontwikkeling (vooi het uog te aen hun opvattingen tondeiiaie»n dus alle:'. ATiiser. was Nog veel meer haai want dus. en daai waren si haar. maai oveigrbiacht en ie liebt de oiiMekJong Te tamn lu) bu De Aaide uit

p le ase wait —

^ZOOZrttegenerate/PeilPiognurisA'Mw^elïiipJ b.' fó

ogjajusrtwiwiAjuton pl biuggp_ I03C997B39 50 plul porn

UJZ/tlegeiieiriï/PeilPiogiams/veivnsselen pl brugge_ IQ30998 J06 60 medi

is verwijde rae

^•Êê?kkr^jSe. lM£?Sji«riB®ieW«enht iuj le doen Het weid wel goed geweesl. nu Hi) speelde dat dé juiste volgoide (volgens liet nog te maken verschillende zijkanten en maten) de nawee en en dan vogels was Nog meer haar en 31. en daai waren 'w~** :este tops Weer wat meer haar. maar geplaatst en je hebt een bloed kwam hij bi; Maya uil

---------------1—1. -r. ban}qe eent de strepen, altijd boeken. of bijna zo*n super-gevoelige plek Binnen een opvallend mooi figuur besloot hi| te tomen

juiste vDlgoide (volgens tel nog te huppelen eig wrede geluidjes) eeicler mensau en dan ïteidï er ïiaar maai dan, en daar werden de benen Weer wat meei naar. én rechtop'.ojerii ;n je weet liet suupele oppervlak Crcri

"G02Aleftp nc ra te/Pc ilPioftrams/vtiwuselen plbru^p_ 1030998702 60 pom

its eerst ain handen, dan de voeten en even eigwibiand»" Op de apnrie dag had hi] to douchfr Het bleef wel goed gpvwest ai rde (bij het inmiddels te scheppen ontstaot Darwir ) haai grachten eejnaai nu pas venassmgen was Even war raeei haai en clan. er Weer wat minder haai. en ietïixpbpeitl ei r s.«' een ivtns Aci teiDvtMMfc hij uit Aphrodite uit

starting text piocess J /Ito me/do nun/jobs/bij

* Fles uit

en haar kontje scluej Hij zei dat de juiste * daai werden mijn r-

Acteur Paul Antipoff/Philoctetes raakte tot aan de nek verlamd door een virus. Peter Verhelst heeft het in zijn tekst voor Philoctetes dan ook over de 'binnenlichamelijke' oorlogen. Joris wilde die verwildering, mutatie, metastase, degeneratie tot in de kern van de creatie installeren: 'Kunnen pixels rotten? Is het proces van celdeling, celgroei en -woekering een werkbare 'narratieve' structuur?' Crew startte daartoe een artificial life-project op door het seksleven van teksten in een computer te programmeren: ingesproken teksten muteren en 'verhelsten' permanent (met behoud van een zekere syntaxis).

Deze 'taaidegenerator' draaide dag en nacht met het project mee.

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 43

Trefwoorden haaivogelsvissendaaimaaibeslootbeslool

Namen AphroditeBinnenCollarCrcriDarwirDe AaideHiI03C997B39IQ30998 J06LegpLelMiddeleeuwenNogOpPareinPeilPiognurisA'Mw^elïiipJPeter VerhelstRotterdamToeschouwenWeeroiiMekJong Te


Development and design by LETTERWERK