Archief Etcetera


P O L L E S C HP O L L E S C H

P O L L E S C H

DE REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING

gordon En nu fuck me Amadeus!

Caroline Wat ik meemaak hier in jouw kloterij is werk. Dat ik iets meemaak hier in jouw klote-Disney-land is werk! Wat ik hier voor deze coulissen laat zien, mijn gevoelens, wie ik ben hier in dit pretpark is WERK! KLOTE!

astrio Ik heb het raden naar een arbeidsovereenkomst. Vooral hier te midden van deze omgevallen rekken.

caroline En ik zou niet weten wat mijn werk is. Waar wordt er hier iets gefabriceerd, dat wat ik omzet in geld, bedoel ik, waar is dat?

astrid Voila! De klassieke definitie van arbeid!

bastian Overheerst nog steeds in deze winkel!

astrid Omdat de klassieke definitie van arbeid nog steeds overheerst, is het maatschappelijke nut en het economische exploitatiepotentieel van zogenaamde immateriële bezigheden tot dusver niet voldoende onderzocht en naar waarde geschat.

gordon Maar dat doen wij hier toch. Wij onderzoeken het economische exploitatiepotentieel van immateriële bezigheden in deze WINKEL!

caroline De plaats van de industriële goederenproductie is in de Westerse landen met hun postindustriële structuurveranderingen door de plaats van de goederenconsumptie, van de informatie- en imagoproductie vervangen.

bastian Dus dit hier! De globalisering van de productie van multinationale concerns berust op onderaannemingen, waarvan de arbeidsovereenkomsten buiten de staatscontrole vallen.

Caroline Familiebedrijven in Istanboel, bijvoorbeeld. De informeel gestructureerde kofferhandel achter de Turkse textielproductie is gebaseerd op kleine familieondernemingen, waarbij echtgenotes, schoonzussen en zussen van de verkopers en hun kinderen betrokken zijn. Naaimachines die in kelders ratelen. Ga in sweatshops kopen! (karate)

bastian En het koloniale verleden van de Westerse industrielanden vormt de basis voor de sociale, culturele en economische processen die wij als globalisering omschrijven.

Caroline Staking is bij familiebedrijven niet inbegrepen. Wil jij mijn moeder zijn?

gordon NEE! NEE!

caroline Dan zou ik toch onnozel moeten zijn, dan zou ik bij zo'n familiebedrijf niet kunnen STAKEN!

astrid Hier de kofferhandelaarsters en hier mijn consumptiewerk. (wijst aan in de winkel) Ik ruim hier de rommel op, en de verkoop op die dekentjes daar, heel die informele kloterij, wordt opgeruimd door flikken in Berlijn of New York.

TINA Ga in sweatshops kopen!

gordon Mijn werk is een omvallend rek!

caroline Voor mijn werk klooi ik maar wat met de imagoproductie van de kloteshit die jij daar maakt, en ook al zie ik jou nu niet, of je werk, je bent hier ergens op deze bol met zijn geglobaliseerde kloterij.

astrid En er gaan deuren open en meteen weer dicht. En de Doors houden ermee op en beginnen meteen weer opnieuw.

caroline Niet voor global players en globale investeerders, maar jouw klotefamiliebedrijf in Istanboel, dat mag doodeenvoudig niet naar buiten.

bastian Jij bekijkt de globalisering vanuit een keldergat.

astrid Normaal gesproken telt dit hier niet als werk of het telt als niet-werk.

caroline Ik vermoed dat ik werk, maar ik weet niet waaraan!

astrid Waar is hier dan de klassieke definitie van arbeid! Zij was er net toch en nu mis ik ze zo erg!! DE OUDE KLASSIEKER!!!

bastian Dat is werken, zoals ik hier consumeer. DAT IS WERKEN!

gordon Dat ik iets meemaak hier in jouw klote-Dis-neyland is werk! Wat ik voor deze coulissen laat zien, mijn gevoelens, wie ik ben is WERK! KLOTE!

astrid Dit hier is ervaringswerk. DIT HIER! Hier binnenin wordt aan ervaringen gewerkt.

bastian Help mij, ik betaal je ervoor! Met geld of liefde. Dat weet ik niet meer. Dat kan ik niet meer zeggen. Wat wil je dan?

gordon Geen idee. GEEN IDEE!

Caroline Misschien moest ik maar verwarring kopen en misschien doe ik dat ook. Hier met jou.

astrid Ik ben plots zo verward hier in deze winkel, nadat ik mijn inkopen heb gedaan. Ik heb hier waarschijnlijk dingen gekocht die mij compleet verward achterlaten.

bastian Met al die omgevallen rekken en die kloterij.

gordon Je moet wel meewerken, als je wil dat die hele kloterij jou een ervaring kan verkopen.

caroline Ja, oké, doe ik.

astrid Bij jou daarbinnen, daar werkt iets aan een ervaring.

caroline Goed dat je het zegt, normaal gezien heb ik het raden naar arbeidsovereenkomsten.

bastian Ik weet nooit of ik nu werk of niet werk. En wat er aan mij werkt, daar heb ik meestal het raden naar.

caroline Of je nu aan mij werkt of niet!

bastian Niet-werk, daar heb je in elk geval gewoon het raden naar.

astrid Ervaringen dringen bij de mens naar binnen of in shops van seven-eleven spreken ze hem persoonlijk aan, zodat de waarde daardoor wezenlijk verhoogd wordt.

gordon Ja, oké, maar hou ermee op bij mij NAAR BINNEN TE DRINGEN! Het laatste uur van de gebruikswaarde heeft voor ons geslagen, voor ons allebei, mijn schat!

astrid En ik weet niet meer wat nuttig is en wat niet.

caroline ... voor ons allebei en nu weten we niet meer wat met elkaar aan te vangen! Ergens lijkt het kwaad verdwenen te zijn, maar ik wil het HEBBEN, HET KWAAD! Ergens mis ik je, valt me net te binnen, en de onmenselijke ervaringen met jou en hoe we met elkaar omgaan! Dat er niks nog de moeite waard schijnt te zijn! En dat net nu voor ons het laatste uur geslagen moet hebben!

tina Wat is dat hier allemaal? Ik ken het verschil niet meer tussen wat nuttig is en wat helemaal niet nuttig is. Tussen wat mij helpt en waarvoor ik met geld of liefde betaal en wat ik help. We gluren uit elkaar naar buiten en soms ontdek ik gebaren bij jou waarvan ik denk dat ik ze van jou heb overgenomen en dan met-

70

900 etcetera 95

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 74

Trefwoorden carolineastridbastiangordonkloterijhiermeemaakraden

Namen BerlijnCaroline FamiliebedrijvenCaroline MisschienCaroline StakingCaroline WatIstanboelJaNAARNew YorkOverheerstTurkseVoilaWERKWesterseklote-Dis-neylandklote-Disney-land


Development and design by LETTERWERK