Archief Etcetera


P O L L E S C HP O L L E S C H

P O L L E S C H

DE REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING

een daarna merk ik dat het de mijne zijn, mijn gebaren of handbewegingen en dat jij ze van mij hebt overgenomen, jij klotekameleon. En nu eens zie je d'r uit als Nicole Kidman en dan weer als een ratelslang.

bastian Op deze markt, waar ik niet meer weet of iets waardevol of waardeloos is, en wanneer ik dat dan op onze omgang met elkaar toepas, op jou en mij, en hoe wij hier maar wat zitten.

Caroline Dat heb ik al met seks gezegd, of terwijl we seks hadden, GEEN IDEE! Dat ik misschien iets beteken voor een onderneming die mij verandert en die mij dus liefheeft en persoonlijk in mij geïnteresseerd is enzo. Ja, oké, ik weet het, zo'n absolute overgave is moeilijk TOT STAND TE BRENGEN!

GORDON En dan zink ik net daarmee weg in de betekenisloosheid, als jij het niet doet.

bastian Ik zink met revolutionaire ondernemingen weg in de betekenisloosheid.

astrid En zo heb ik de indruk gekregen dat het absoluut betekenisloos is of ik liefheb of niet en of jij lief-hebt of niet. Of de illusie van liefde van betekenis was of niet.

Clip: Bankoverval

astrid Er was een overval op een bank waarbij gijzelaars werden genomen. Hij heeft uren geduurd en de gijzelaars begonnen zich een beetje te vervelen en dus organiseerden ze deze jankwedstrijd.

bastian Ze hebben de hele bank bij elkaar gejankt.

caroline Ja, dat hebben ze gedaan. En het volume gemeten en elkaar dan punten gegeven. En de ongekroonde koningin werd als beloning met geld bekogeld.

gordon Dat was jij.

astrid Ja, dat was ik. Ik stond daar in die kluis en ik jankte en werd met geld bekogeld tot ik waarschijnlijk iemand op de zenuwen begon te werken en toen werd ik alleen achtergelaten met al het geld. Ik voelde me zo vuil in dat kluisgat. En toen begon ik tegen effecten ter waarde van meerdere miljoenen euro te janken.

caroline Gewoon zo, ik wou helemaal niet winnen of zo, er was dan ook niemand die mij punten had kunnen geven. Ik jankte gewoon, zonder ook maar een keer aan een wedstrijd te denken, tegen 300 miljoen euro.

bastian En buiten stond de politie maar wat te staan.

caroline Die politieagenten daarbuiten dachten, manman, die daar binnen in de bank verkeren echt in gevaar en zijn desondanks relaxed en ontspannen genoeg om een jankwedstrijd te organiseren. Hoed af.

astrid Jankwedstrijd van de liefde!

gordon Die dachten zeker, hoe cool kan iemand zijn, die politieagenten daar. Daar in de bank een relatie te hebben tijdens een jankwedstrijd van de liefde!

astrid Daarvoor moet je echt relaxed zijn om dat te doen.

caroline Gijzelaarswedstrijd.

bastian Zoals het er nu voor mij uitziet, moet deze gespannen situatie hier wel liefde zijn. Emotioneel gesproken komt ze met alles overeen wat ik er al over gehoord heb, maar daarnaast ben ik nog steeds op zoek naar een markt voor de absolute overgave.

gordon Wij jankten uit pure overmoed of pure verveling, dat weet ik niet meer precies.

caroline Er was een overval en toen die te saai werd een jankwedstrijd onder de gijzelaars. Ja, oké, het was een zenuwoorlog, maar ik was ook euforisch. Ik had mijn maagdelijkheid verloren.

bastian In de kluis. We stonden allemaal dicht bij elkaar en toen moet het gebeurd zijn.

astrid We werden geblinddoekt om meer eigen initiatief te ontwikkelen. Ik kon niks zien en was volledig op mezelf teruggeworpen en hoopte de hele tijd dat het snel zou komen, dat KLOTE EIGEN INITIATIEF!

Caroline Ik had nog benzine, mijn schat, en toen ben ik gewoon naar je toe gereden.

gordon En wat dan nog?

bastian Ik heb je lief.

gordon Ja, oké. En kruip nu maar weer van me af.

astrid Ik had nog kerosine en toen ben ik gewoon naar je toe gevlogen.

gordon En vlieg nu maar weer van me af. We doen altijd zo raar wanneer we de liefde bedrijven, daar geraakt niemand aan uit, en daarom ontmoetten we elkaar in de centrale bibliotheek voor blinden.

Caroline Daar hangen wel een paar mensen rond die in liefdesverhalen verdiept zijn, maar ze laten hun

hoofd niet zo hangen zoals jij en ik, mijn schat.

bastian Bij het lezen naar voor kijken of ook niet, dat zou ik graag doen en niet altijd naar beneden kijken.

astrid Ik kan me een decoratief wandbord herinneren met het portret van Erich Honecker, in de centrale bibliotheek voor blinden, waarmee later een bank overvallen werd. Maar wij waren de enige getuigen en niemand geloofde ons.

Caroline De Deutsche Bank heeft zich ongelooflijk geblameerd. Auschwitz had haar gang van zaken enorm versneld en de alimentatie aan deze moeder van de moderne economie heeft ze nooit willen betalen.

bastian Natuurlijk wordt op de bovenste verdiepingen van concerns en banken Auschwitz als de geboorteplaats van de moderne economie gevierd. Maar toch zijn ze ondankbaar genoeg om Hitier geen standbeeld te geven. DE LOOPSE KLOTETEVEN!

astrid Je bedoelt dat ze Hitier een standbeeld moeten geven? Ja, dat bedoel ik. Ze moeten al die moderne kunst van hun bureauverdiepingen gooien en er kleine standbeeldjes van Hitier zetten. De kunst zouden ze dan aan mij kunnen geven. Ik zou ze in mijn safe bewaren.

astrid We waren betrokken bij een bankoverval en het werd zo saai voor ons gijzelaars, terwijl ze op ons mikten, met absolute overgave, en we dachten, waarom organiseren we geen... - zoals dat in Tokyo wordt gedaan, voor de Yamomoto-building-gebouw-building - waarom organiseren we geen jankwedstrijd hier in de bank? Waarom janken we er niet een beetje op los en geven punten op basis van de geluidssterkte en misschien op basis van onze vertwijfeling (in het spel). En geven dan prijzen, bijvoorbeeld rondslingerende patroonhulzen die we voor uiterst waardevol verklaren. (Wij verklaarden rond-gegooide hulzen die voor ons bedoeld waren, voor uiterst waardevol!) Waarom geven we geen punten voor onze geluidssterkte en onze vertwijfeling? Zodat die niks waard is buiten (in) een spel en niet zomaar op de markt gebracht kan worden, (dus:) alsof ze echt was. Alsof ze onze doodsangst was! Want we willen niet dat die hier voorkomt! (Wij willen vertwijfeling zonder doodsangst!) Waarom verklaren we onze vertwijfeling niet tot een spel, hier in de bank? En interpreteren er maar op los, hier in die kloterij? Hier waar er iets gebeurt dat zo verschrikkelijk echt lijkt? En we reiken patroonhulzen uit met liefde en hoogachting. En omdat er geen verschil is, ik bedoel of we janken uit vertwijfeling of uit verveling! Er was geen verschil meer merkbaar! In elk geval niet voor mij. We waren betrokken bij een bankoverval en het

etcetera 95 •••

71

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 75

Trefwoorden astridbastianjankwedstrijdcarolinebankgordonvertwijfelinggijzelaarsjanken

Namen AuschwitzCaroline DatCaroline De Deutsche BankCaroline IkDieErich HoneckerHitierJankwedstrijd vanNicole KidmanTokyo


Development and design by LETTERWERK