Archief Etcetera


P O L L E S C HP O L L E S C H

P O L L E S C H

DE REVOLUTIONAIRE ONDERNEMING

astrid Waarschijnlijk is het echt zo, misschien bestaat dat echt niet en peppen ze de liefde hier op of verzwakken ze haar gewoon omdat ze in het geld geloven.

Caroline ledereen probeert maar lief te hebben, daar in de cinema, en tegelijkertijd toch nog te doen zoals Nicole, die niet kan liefhebben, maar ja, dat heeft ze gewoon maar gezegd, haar ogen zeiden iets heel ANDERS!

astrid Lieve Nicole Kidman, je moet van de ondernemer houden en niet van die arme dichter.

gordon Ja zeker, jij verkoopt je lichaam en je verkoopt het goed, maar je kan ook je liefde verkopen, dat gaat, zover wij weten. Alleen, ze niet verkopen, DAT IS UITERST MOEILIJK HIER BUITEN EN HEEFT NIKS MET GELUK TE MAKEN!

astrid Dat is verschrikkelijk, ik weet het, en schokkend dat je liefde niet meer niet kan verkopen.

Caroline Ze wordt gewoon te zeer opgepept, door mensen die in het geld geloven.

bastian Alleen in jouw klotefilm heeft dat iets met geluk te maken, je ware liefde beleven en eraan creperen. Je kan je liefde verkopen en dat is, zover wij weten, in het kapitalisme niet amoreel, alleen vergeten we dat liever, in de cinema bijvoorbeeld en in onze kloteharten. Zo komt mijn onderneming niet tot haar recht. Natuurlijk verdien ik bakken geld met die kloterij, ik ben dan ook een booswicht, ik voel me alleen zo ONDERVERTEGENWOORDIGD!

Clip: Video killed a Radio Star

astrid Wat mij voor ogen staat, is een leven dat als dusdanig, naakt, aan een nog nooit eerder vertoond geweld blootgesteld is. En dat op schokkende wijze te doden is! En dan moet ik gewoon toeslaan. Ik moet gewoon toeslaan. Voortdurend opnieuw op jou inbeuken. Vraag me niet waarom. En al dat doden zal geen verhaal vertellen. Voor niemand. Het zal niemand iets zeggen. Misschien zegt het mij iets, misschien ook niet, daarover kan ik helemaal niks meer zeggen, of mij dat iets zal zeggen. Ik maak je dood en dat zal geen verhaal vertellen. Nooit. Ook niet ooit eens. Voor niemand uit een andere tijd of een andere plaats. Dat hoop ik. Dat niemand zich aan jou vergrijpt als was je een verhaal. Een verhaal dat je gewoon moet vertellen en dan zou er iets zijn dat dan iemand iets zou zeggen. Nee, dat is toch allemaal pure kapotmakerij! Wie had dat gedacht. Dat is mijn grootste wens, dat dat geen verhaal vertelt dat ik je liefheb of kapotmaak. Dat het geen liefdesfilm

is van CNN. Die op een of andere kloteplaneet uitgezonden wordt. Dat is toch allemaal kapotmakerij, over jou vertellen.

Caroline Dit kamp, deze noodtoestand hier, verlangt naar experimenten met jou. Naar experimenten met de totale heerschappij, hier in dit kamp. Met jou. En vaak weet ik niet meer of ik dat ook echt doe? Of is mijn interesse misschien menselijker. Het onmenselijke roept meer lijden en ervaringen op in mij dan gewoon maar menselijk te zijn. En daar blijf ik toch bij, dat er iets opgeroepen moet worden in mij. Maar is het niet goed dat economische aanbiedingen het lijden niet in een gebruikswaarde veranderen zoals kunst doet of politiek of zo, maar dat die aanbiedingen het lijden net stoppen. Normaal gezien zijn economische aanbiedingen bedoeld om het lijden te stoppen.

Maar niet in revolutionaire ondernemingen! Lijden is economie in de praktijk. Maar terwijl de politieke en artistieke praktijken de noodzaak van het lijden erkennen, proberen economische organisaties het alleen maar te vermijden.

Maar komt het er niet op aan om... Het komt er toch op aan pijnlijke ervaringen te gebruiken om de klant te veranderen. Dan wachten er wezenlijk grotere winsten. In JOUW LIJDEN, JIJ KLOTEKLANT! Ervaringen dringen bij de mens naar binnen en spreken hem persoonlijk aan en verhogen daardoor wezenlijk de waarde. Ja, oké, maar HOU DAARMEE OP!!

bastian Maar voor de gebruikswaarde van kunst heeft het laatste uur geslagen.

Caroline Alles is om het even en daaraan gaan we kapot? Is het dat?

astrid Ik zou nu kunnen denken dat daar ergens mijn zieke kind ligt, waar ik voor zorg en dat ik help en ik kan ook denken dat jij daar ergens ligt, jij die ik betaal, jij klotehoer. Daaraan kan ik allemaal denken of eraan werken! Ik kan ervoor kiezen moederliefde, dus liefde voor jou, mijn kind, te realiseren...

astrid Of ze niet meer te produceren, mijn liefde voor jou, en jou als onderneming te vergeten en gewoon ophouden met betalen.

CAROLINE Dat kan ik allemaal denken en betalen en niet meer weten wat het nuttige en het niet-nuttige is.

astrid De waren herinterpreteren. Zodat ik dan toch iets liefheb. Misschien mijn zieke kind of mijn hoer, alles is mogelijk.

bastian Mijn KIND IS GEEN HOER!

astrid Ja, dat weet ik, maar alles is hier toch om het even en daaraan ga ik nu net KAPOT!

bastian Ik wil voor je zorgen, en ik wil je kapotmaken. En dat ik dat niet anders kan zeggen, dat is misschien liefde, geen idee, maar die kloterij is misschien liefde.

astrid Of misschien moeten we ze als familiebedrijf organiseren, onze liefde, ik bedoel WIL JE MIJN MOEDER ZIJN?

bastian BEK DICHT!

caroline NEE! NEE!

astrid Die zijn zo dood, daar op het scherm! En ik heb niks, niemand heb ik, alleen maar die videotheek hier. Ik wil dat je mijn moeder bent, mijn schat!

gordon Ik heb niks meer behalve die daar (wijst naar het scherm). Die hoop zelfportretten, die doder zijn dan dood en die ik met de apparaten in mijn kop afgeknald heb. En nu zijn ze allemaal weg, heengegaan, naar de videotheek.

Caroline Wij willen een familie zijn, juist? Of toch de kloterij op die manier regelen of organiseren.

bastian Ik denk er niet aan, ik wil je moeder niet zijn, dan kan ik in die Turkse familiebedrijven niet meer STAKEN!

gordon En ik wil liever staken DAN MOEDER ZIJN!

astrid Waarom herinterpreteren. Tot we hebben wat we willen hebben.

caroline Deze schandalig persoonlijke relatie met mij verandert je dienstverlening in een ervaring. Ik interpreteer je opnieuw! Ik consumeer je! Ik maak je helemaal nieuw en jij mij.

bastian En je zal eraan ten onder gaan als je betrapt wordt, als ik je betrap en er achter die liefde van jou geen tact zit of niks menselijks. Of als je niet weet waarom je precies mij uitgezocht hebt, zal ik je bestraffen en zal je ten onder gaan. Jij bankovervaller, als je niet weet waarom je mij uitgezocht hebt!

caroline Ik geef je de kans opnieuw gehaat te worden. Wil je dat? Wil je weer gehaat worden?

astrid Ja, dat wil ik.

caroline Ik had ook kunnen zeggen: liefhebben,

etcetera 95 •••

73

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-02, jaargang 23, nummer 95, p. 77

Trefwoorden astridcarolinebastianlijdenliefdeaanbiedingen

Namen CarolineJIJ KLOTEKLANTJaLieveNicole KidmanRadio StarTurkseWaarom


Development and design by LETTERWERK