Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


574 document(en) met "A-gezelschap" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Dan werd de zaal ingenomen door het Théâtre de la Salamandre, een gezelschap dat onder de leiding van Gildas Bourdet en André Guittier uitgegroeid is tot één van de belangrijkste van Frankrijk...Dat ze met hun twaalven beter een popgroep dan een professioneel gezelschap zouden vormen - wat ik na Een hand in de sneeuw in een recensie schreef - is een boutade, maar deze opmerking is juist...verspreid werd, werd onze appreciatie uitgedrukt voor de grote inspanningen die Stad en Provincie voor KNS (het gebouw) en NTG (het gezelschap) doen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Ik heb dat aanvaard op voorwaarde dat er een democratisering van het gezelschap plaats zou vinden...Hoe is de kloof tussen jou en het gezelschap gegroeid...Maar er blijft toch de nood aan een gezelschap dat een sterke band met zijn publiek wil als Proloog

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Want vanaf januari 1984 wordt hij directeur-generaal van een nieuw gezelschap: Théâtre Varia...Vanaf 1 januari 1984 vormen we één gezelschap : het Théâtre Varia, naar de naam van het gebouw...Ook is er geen geld om een permanent gezelschap van acteurs samen te stellen

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
John Cage Foto Steven M. Cage, Duchamp, Zen... Cunningham begon zijn danscarrière in 1939 als solist in het gezelschap van Martha Graham, de belangrijkste vertegenwoordigster van de

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Qua indeling verkies ik de categorieën van het theaterdecreet omdat, zoals zal blijken, de repertoirekeuze vaak afgestemd is op de functie die men, als gezelschap, overeenkomstig dit officiële...NTG, KNS, KVS Het NTG is het enige gezelschap dat consequent zijn taak als groot repertoiretheater au sérieux neemt: Molière (Le Malade Imaginaire) Schnitzler (Reigen), Tsjechov (Oom...Een twijfelend gezelschap in dit opzicht zijn de Mannen van den Dam: door hun acteurs aan sterk uiteenlopende teksten (Wolfgang Deichsels Een gat in de kop en Racines Britannicus) en regisseurs (resp

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Chou wil mee: Excuus... Marquise Hou den baron wat gezelschap, schat... Jij ziet er zoo mooi genoeg uit... ïs 't niet.. baron

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De avant-gardistische spelmethodiek, door dat gezelschap gehuldigd tegen alle beter weten in over de ontvankelijkheid van Vlamingen, kleurt zich op Van de Veldes stijl af...uiteenvallen van zijn gezelschap (waarna Van de Velde als regisseur bescheiden pionierarbeid heeft verricht in het schooltheater en het massaspel) is ook de reden geweest waarom Van de Veldes produktie afnam en

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Er is geen eigen gezelschap maar de acteurs worden per produktie uitgeruste schouwburg met twee zalen ; toen ik Les Paravents ging bekijken liep in de andere zaal nog altijd Combat de nègre et de

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
GEZICHTEN, GEMENGDE GEVOELENS Voor het eerst programmeert een Vlaams gezelschap Duitslands momenteel meest besproken toneelauteur, Botho Strauss

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
gezelschap in de bloei van zijn bestaan te verlaten omdat de gecombineerde functie van artistiek leider en regisseur hem beletten zijn fantasieën te realiseren

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
herhaalt, dat het bestaan zelf van het gezelschap op het spel staat...De andere rollen mislukken op een manier die erg verontrustend is voor het NTG als gezelschap...Velen zijn duidelijk verstard geraakt binnen de struktuur en de onderlinge verhoudingen van hun gezelschap; anderen (bij nogal wat „regisseursteater") geven de indruk dat ze zichzelf van het medium

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
het gezelschap naar het theaterfestival van Sitges (Spanje) wou, beter moest en Arne Sierens geloofde zodanig in de mogelijkheden van zijn eigenhandig geschreven en geregisseerde Rode Oogst dat de...Het NTG-gezelschap wordt hier geconfronteerd met een tekstinterpretatief acteren en heeft dat nog niet helemaal onder de knie...Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan theateronderzoek te doen, mét het eigen gezelschap, beperkingen daarvan incluis

Nr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Pas in 1974 trok hij aandacht met zijn regie van Le prince travesti van Marivaux, met zijn gezelschap le Théâtre du Miroir

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
1933 vervolgde het gezelschap zijn werkzaamheden in Dartington Hall in Devon (Engeland) als 'Balletts Jooss'. Wie gehoopt had dat na de tweede wereldoorlog de moderne Duitse dansbeweging

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Als we eens ergens zijn, en er is een vrouw in het gezelschap kunt ge nog altijd geen seconde stil op uwe stoel blijven zitten

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
het boek wordt gesuggereerd dat Wil Beckers het NVT wil laten evolueren tot een vast gezelschap: dit leidt wellicht onvermijdelijk tot striktere keuzen in dit Vlaamse repertoire

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
De ene stroming, dat zijn mensen die een concept maken naar aanleiding van een theorie, veel Hinterliteratuur lezen en dat concept aanbieden aan een gezelschap, dat het waarmaakt

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
een actrice schrijft mij: 'Mijnheer de Minister, ik ben full-time verbonden aan een A-gezelschap en ik mag van mijn directeur maar 1 keer optreden, niettegenstaande ik een bekende actrice ben wiens...Maar het is natuurlijk ook zo dat precies door het decreet een gezelschap als de KNS ook zijn toekomstige stadssubsidie verminderd ziet...Nooit heeft de KNS zo goed gemarcheerd als in de tijd dat het moest optornen tegen het gezelschap van Joris Diels in de Arenberg-schouwburg

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Vroeger nog Nationaal Toneel, nog altijd het gezelschap met de meeste centen in Vlaanderen, met de best geoutilleerde schouwburg van West-Europa, daar pesten ze hun huisregisseur Walter Tillemans...Over de vernietiging van dit gezelschap gaat volgend L.V.d.D

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De reactie op zijn weggaan in het gezelschap is enerzijds opluchting omdat heel wat spanningen zijn opgeheven en anderzijds spijt om het verlies van zo'n groot vakmanschap...Tenslotte had hij dit gezelschap een serieuze duw gegeven; je kan niet zeggen dat al zijn voorstellingen 100% geslaagd waren, maar geen enkele was oninteressant...Hij kreeg het hele gezelschap tegen en een klote gezelschap (op een aantal mensen na die niet opkunnen tegen de mediocriteit) dat moét je niet tegen je krijgen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK