Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Allereerst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
bij mijn weten het warm kloppend hart en de kritische motor van dit ongekend zich belangrijk ontwikkelend evenement is. Wil zo goed zijn daarin het beeld volledig te maken door allereerst deze

Nr. 7, Juli 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Ik herinner me een soortgelijk festival, ook in de Lantaren, zo'n drie jaar geleden, waarop een Duitse groep aanwezig was die allereerst een voorstelling van de Italiaanse groep Falso Movimento

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Allereerst : de moeilijkheid het onderzoeksobject te omschrijven ; de theaterveelheid die Antwerpen ons toont is nergens gestructureerd

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Dat het ook andere kunsttakken als muziek, film, video wil integreren, mag een teken des tijds zijn voor het vervagen van grenzen tussen toneel en andere kunsten, Avignon blijft allereerst een

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Allereerst moeten we vaststellen dat de depreciërende houding alomtegenwoordig is: we vinden ze terug in het gebrek aan interesse vanwege de pers, de overheid, de theateropleidingen en de

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Bij Verkom-menes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten, de eerste theaterregie van Anne Teresa De Keersmaeker, ontstaat de verdichting allereerst door het gebruik van de Duitse tekst, die

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
het begin van de jaren '50 is dan in verscheidene steden het kamertoneel ontstaan, allereerst in Gent waar geen eigen professionele theatervoorziening meer bestond

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De volgende avond werden we allereerst vergast op Christine Le Fort en haar Cie Incidence

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een in allerlei opzichten merkwaardige produktie, allereerst al omdat ze bij voorbeeld niet met termen als "goed" of "slecht" te evalueren viel

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Hall krijgt aanvankelijk veel kritiek te verduren, omdat men vreest dat dit allereerst te maken heeft met zijn hang naar commercieel theater

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De pre-historie Allereerst waren er de Rederijkerskamers, met al in 1353 de oprichting van 't Mariacransken

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Bij wijze van inleiding en vingeroefening blader ik voor de komende twee bijdragen allereerst in mijn persoonlijk theatraal verjaardagsalbum

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Dat heeft allereerst te maken met het aanbod

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Allereerst moet men zich afvragen waarover precies zo'n raad moet adviseren : over het beleid, over de invulling van dit beleid (erkenning) of over de materiële toepassing ervan (subsidiëring). Nu

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Allereerst zijn er verschillende vormen van overheidssteun (Vlaamse Gemeenschap, projecttoelage, provinciale en stedelijke subsidies e.a

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Ze hebben het allereerst een podium gegeven en er een publiek voor gezocht

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Maar allereerst: wat zit er tussen Fabre en De Keersmaeker en de Portugese 19.15-voorstellingen

Nr. 44, Februari 1994 • Dorine Cremers, Rezy Schumacher • Hoezo repertoire?
Allereerst zijn er de voorstellingen waarin het onderzoek naar de eigen oorsprong, de Europese geschiedenis en het daaraan ten grondslag liggende en daaruit voortvloeiende geweld, centraal staan

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Kwartet Allereerst is er Luidop Stilstaan, de door het festival zelf geproduceerde voorstelling

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Zij brengt allereerst mee het historisch besef, dat wij nagenoeg onmisbaar kunnen noemen voor ieder die dichter wil blijven na zijn vijfentwintigste jaar; en het historisch besef brengt mee een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK