Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Aristoteles" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Indien Aristoteles gelijk heeft met zijn bewering dat de mens een politiek beest is, dan is kunst, als menselijk communicatiemiddel, vanzelfsprekend ook politiek...Humanistisch erfgoed We zijn begonnen met Aristoteles, maar was hij niet de theoreticus waartegen Brecht zich met handen en voeten verzet heeft

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Tussen Autisme en Schamelheid staat Autonomie als Aristoteles' juiste midden tussen de twee extremen

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Zowel de plotse opkomst middenin het stuk van de Atheense koning Aigeus die Medea een onverhoopte redding bezorgt (fel afgekeurd door Aristoteles) als het gebrek aan een duidelijke psychologische

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Geen Aristoteles of Brecht, geen Artaud voor de dans

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
onterecht je plek op deze wereld inneemt; dat maakt, volgens Aristoteles, en hij formuleerde dit bijna 2400 jaar geleden, de tragedie tot de hoogste van alle kunsten

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Je vindt geen hoofdje Aristoteles of Brecht bijvoorbeeld, maar via de verwijzingen in de index kom je terecht bij respectievelijk 66 en 147 verwijzingen, plus natuurlijk de referenties aan verwante

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Meer nog, de aangekondigde infectie van het gerepresenteerde door de representatie kan volgens Ankersmit het best vermeden worden door helemaal in de lijn van Diderot (en Aristoteles) èn tegen

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
De catharsis bestaat niet, het is een uitvinding van Aristoteles

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
De Cauter: De theorie van Aristoteles, de universalia

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
génie d'Aristote 6: aaaaaaa Aristoteles M: we vertellen mekaar dat wonderbaarlijke verhaal K: het wonderbaarlijke verhaal S: il bâtit deux tours identiques à une grande distance et vit de ses...petits yeux géniaux perçants d'intelligence que dans le même intervalle elles jetaient une ombre inégale B: aaaaaa Aristoteles W: naar hem hebben we onze meest euforisch- ronde

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Il n'y a pas de science de l'accident', citeert Paul Virilio Aristoteles in het kleinood La machine de la Vision

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Aristoteles en Hegel Theater en drama hebben altijd in een spanningsvolle verhouding tot elkaar gestaan...Aristoteles: 'En het schouwspel van de opvoering sleept de ziel weliswaar mee, maar heeft het minst te maken met de dichtkunst zelf, want de werking van de tragedie komt ook tot stand zonder opvoering en acteurs...overgeleverd zijn en waarvan geen emancipatie mogelijk is. Het meeslepen van de ziel door het schouwspel van de opvoering, door Aristoteles nog beschouwd als een niet wezenlijk aspect van de tragedie, is de

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
Met de een delibereert hij over een ander universum dan dat van Aristoteles en Ptolemaeus, voor de anderen ontwerpt hij nuttige instrumenten

Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
En toen Averroes de Poëtica van Aristoteles vertaalde, gebruikte hij voor 'komedie' de Arabische term hija (satire) en voor 'tragedie' madih (panegyriek). Hij vertaalde deze dramatische categorieën

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
verenigt op ludieke wijze de eenheden van handeling, tijd en ruimte, een vorm die door de zeventiende-eeuwse critici was afgeleid van het werk van Aristoteles, en werd geïntroduceerd door Corneille en

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Hoewel het begrip 'catastrofe' geen deel uitmaakte van Aristoteles' woordenschat in zijn Poëtica, werd het nadien de technische term om het moment van de ommekeer aan te duiden in de tragedie

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
Zowel bij Aristoteles als bij Hegel is de tragische ontknoping de plek waar de interne coherentie van de gebeurtenissen duidelijk wordt

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
Hij hanteert het ervaringsbegrip van Walter Benjamin: teruggaand op Aristoteles, is ervaring voor hem een vorm van vertrouwdheid met de dingen, een kennis die men niet uit het hoofd kan leren, maar...Benjamin benadrukt net als Aristoteles het onbewuste aspect, maar hecht ook belang aan het collectieve: een ervaring wordt doorgegeven, in tegenstelling tot een belevenis.2 op DE TAST

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Voor die veronderstelling vond ik steun bij Aristoteles, niet toevallig de eerste filosoof die tegelijkertijd nadenkt over theater én de democratie analyseert...Aristoteles verbindt de tragedie met een vorm van menselijk handelen die hij praxis noemt...elk geval niet voor Aristoteles

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Aristoteles volgens Ibn Roesjd Het Arabische theater is vaak beschouwd als een recent cultureel importproduct uit het Westen...Griekse tragedie en de Romeinse interpretatie ervan (bijvoorbeeld Seneca); tussen Aristoteles en zijn vele Arabische, renaissancistische en neo-classicistische commentatoren; maar ook tussen de islam en de...Voor zijn belangrijke commentaar op Aristoteles moest Averroës zich baseren op niet altijd nauwkeurige vertalingen uit het Grieks


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK