Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "B-verplichtingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Enerzijds moest het Atelier Théâtral inbinden en exploiteerde Delcampe daarom Claudel en Beckett, anderzijds waren een aantal mensen, "tegenover wie ik morele verplichtingen meen te hebben", werkloos

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Als regisseur zou ik alleen produktiegericht moeten zijn maar als artistiek leider heb je andere verplichtingen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wij hebben geen verplichtingen, maar meteen ook geen rechten

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
verplichtingen in te bouwen voor eventuele gegadigden

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Om te vermijden dat een verandering van categorie automatisch als een blaam wordt uitgelegd beklemtoont de RAT dat dit ook kan betekenen dat men een gezelschap minder verplichtingen wil opleggen...Ingaan op hun vraag om B-gezelschap te worden, zou hen al te zware verplichtingen doen ondergaan...ENSEMBLE/BENT (advies: rood en categorie D); dit negatief oordeel wordt vertaald in een inlevering van 1.750,000-, Het gezelschap heeft in de D-categorie heel wat minder verplichtingen en

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
De verdienste van de dansprogrammatoren keert zich aldus tegen henzelf, of voert tenminste naar nieuwe verplichtingen, andere accenten

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Gezelschappen die onder het stelsel Théâtres Subventionnés opereren, krijgen geen verplichtingen opgelegd en dienen jaarlijks een subsidiehernieuwing aan te vragen

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
40 (17-11-86) betreffende het niet nakomen van door het theaterdecreet opgelegde verplichtingen" en "Advies nr

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het faillissement van de stad Brussel en de saneringsplannen die daarvan een gevolg zijn, voorzien nu in de afstoting van de laatste stedelijke verplichtingen t.o.v

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Helemaal nieuw is de mogelijkheid om, op grond van een contract tussen gezelschap en minister, af te wijken van de genoemde verplichtingen, tijdelijk of structureel...De afschaffing van de verplichtingen van de lokale besturen maakt het geheel overzichtelijker maar dreigt in de praktijk te leiden tot een netto vermindering van het globale bedrag van de...lijken ze eerder als uitweg (of vluchtweg) voor de decreet verplichtingen dan als uitgewerkt alternatief in de ontwerptekst ingeschreven

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Oorspronkelijk was Rheingold gepland, maar de regisseur die daarvoor werd aangezocht, moest wegens andere verplichtingen dat project tot later uitstellen

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
De overheid nam twee verplichtingen op zich: zorgen dat kunst kon worden gemaakt zonder dat de kunstenaars toe zouden hoeven te geven aan de dwang van de commercie en uiteraard zonder dat zij voor

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
verplichtingen op aan de plaatselijke besturen...De werkelijkheid van de dans in Vlaanderen zal niet in staat zijn de verplichtingen van het ontwerpdecreet na te komen

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
plaats van 15 % moet nu tenminste een bedrag gelijk aan 12,5 % van de totale uitgaven als eigen inkomsten behaald worden (8). De sociaalrechtelijke verplichtingen worden uitgebreid

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Sire, het Koninklijk Besluit van 12 mei 1952 betreffende de toekenning van subsidies aan de toneelkunst, bepaalt volgens welke criteria deze subsidies worden verdeeld en welke de verplichtingen zijn...gebied van de subsidiëring van cultuur, krijgen te maken met de Waalse Gemeenschap: willen de steden bepaalde overeenkomsten toegekend krijgen, moeten zij hun culturele verplichtingen nakomen

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Er bestaat wel een systeem van subsidies, maar de kleine gezelschappen zien dat vaak niet zitten omdat aan het overheidsgeld ook verplichtingen vastzitten

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Deze verplichtingen komen neer op een eigen financiële inbreng van zowat 100.000,- Bfr

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Dat levert een probleem op van zichtbaarheid en dus van centen, het gaat tegen de decretaire verplichtingen in, maar dan moet het gevecht maar op dat terrein gevoerd worden met beleid en adviesraad

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Simon Frith). Volwassenheid stond voor verplichtingen, vastheid, verantwoordelijkheid

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
De verplichtingen moeten aan beide kanten nageleefd worden; de appreciatie voor het werk van de muziektheaters wordt momenteel alleen verbaal uitgedrukt, en niet in subsidies...Van Goethem: Als wij voldoende financiële middelen hebben, zullen wij graag aan die verplichtingen voldoen...hebben nog nooit een officieel antwoord gekregen op de vraag of men — gezien de precaire financiële toestand waarin we verkeren — het noodgedwongen niet naleven van alle verplichtingen die verbonden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK