Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Babylonische"Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap...Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Justitiepaleizen, operagebouwen of stations in Italië, België of Duitsland grijpen wellustig terug naar het Griekse Parthenon, naar Egyptische papyruszuilen of renaissancerustica, naar Babylonische

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Tuimelen er zodoende niet erg veel babylonische spraakverwarringen over elkaar heen

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
favoriete motto: 'Wichtig ist vor allem, dass im Theater eine babylonische Sprachverwirrung herrscht

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
De resulterende babylonische spraakverwarring namen zij voor lief

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Ze spreekt over de “zeldzame werken” van de geest en orakelt in Babylonische spraakverwarring


Development and design by LETTERWERK