Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "Bent Object" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De zin van het prachtige object, een soort zeilwagen, waarmee wordt rondgereden is mij ontgaan, al heb ik van de schoonheid van het ding op zichzelf wel genoten...Hoe dichter je bij de bron bent, hoe eerder je in de kijker loopt natuurlijk

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
ik roep De verpleger mijn zuigeling je bent heel mooi als je bang bent de angst zet grote ogen op en dat windt me op Daniel Paul schaamteloos Uw blikken De verpleger wanneer je rose kut...De verpleger kan je me verklaren wat je daar bezig bent jij Jurist Daniël Paul eigenlijk zou ik mijn huisrecht in mijn eigen hoofd tegen vreemde indringers moeten...Walther is U geeft me de indruk dat U vanop een vreemde ster naar ons gevallen bent en waarom noemt U zich eigenlijk Miss Schreber U is toch een man als ik er even over nadenk Mister Schreber wie heeft U eigenlijk

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Liefde is veeleer een literaire dan een wezenlijke ervaring: als je verliefd bent schrijf je je altijd in een bestaand verhaal in, onbewust loop je in de voetsporen van een bepaald archetype...wanneer je zoals de Witte Kraai voor twee derde op Nederland bent aangewezen, zo'n titel natuurlijk schitterend is: ze zijn geil op franse woorden die ze niet begrijpen...Chris Nietvelt deed, ditmaal als object-prinses, mijn hart weer sneller slaan; Bart Slegers en Frank Focketyn zijn in hun gekibbel, getwijfel, gestrategeer rond de

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Men kan hem niet als instrument of als object behandelen...bent in de jaren '40, door Br echt o.a

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het verband tussen stem en lichamelijkheid vormt een object van studie...Dat je ook op zoek bent, dat je hun een weg toont die niet op een kaart uitgestippeld staat: (je ne connais pas Vitinéraire'. Samen met de studenten boks je aan de weg, wat dikwijls ook aanleiding

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Je draagt het niet met je mee als een object...Tien jaar later zal die anders geworden zijn omdat je mee veranderd bent...Daarom is het gewoonweg onnozel om het object zo mooi te willen maken, want het is de herinnering die de bepaalde theatervoorstelling later mooi zal maken

Nr. 18, Juni 1987 • Klaas Tindemans • Drie meisjes in korte japonnen
Vertellen wordt een gevaarlijk engagement, want je eindigt, als personage, anders dan je begonnen bent...geen zichtbare breuk tussen vertel-act en vertel-object

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Muziek, zowel het instrument als de klank, wordt een theatraal object, een element van de vertelling, en zeker geen vrijblijvende vondst...Het is heel belangrijk om de gelegenheid te krijgen een aantal dingen te realiseren als je jong bent en onbezonnen...Je werkt toch vanuit het verlangen om iets mooiers, beters en spirituelers te maken dan wat je zelf bent

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
2080 dus: je hebt een besef van jezelf als object en je hebt een besef van je omgeving als bestaande uit objecten...opduikt in een repetitie -, dan is zo een betoog wel heel handig omdat het ook iets zegt over het leven buiten de voorstelling: een leven waarin de ander een object is en niet een object dat je wil hebben, niet...Daar heb ik altijd van gehouden: kleren over elkaar aantrekken en daarin verwikkeld raken, je verkleden en je vereenzelvigen met wie je bent in die kleren

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Omdat jij bent zoals alle vrouwen, hoef ik helemaal geen andere uit te zoeken...Ten slotte is het voorstel wellicht nog niet specifiek genoeg voor theater en is de structuurovereenkomst tussen het voorgestelde model en het beschreven object niet de grootst mogelijke...Wat men wel kan en moet eisen is dat kritiek over een object zich beperkt tot het object en dat men zich niet verstrikt in vooroordelen

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
HIJ Je bent belangrijk voor jezelf, want jij bent dat wat je je voelt...Om te beginnen is er verrassing, dan de ontzetting voor de doodskist... de familie bij de dodenwacht, ontroostbaar en anekdoten vertellend, jammerend hoe jammer het toch is dat je gestorven bent...ZIJ Kus met enterhaken, zwepen, vleselijke razernij, Jouw blijde, vleselijke angst mij te behoren Jouw masochistische verlangen jou te geven aan mijn woede Object te zijn

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Er zijn momenten waarop je bang bent dat de buitenlanders zullen denken dat het dansfestival alleen maar een alibi is om te kunnen pronken met iets waarin 'wij' nu goed zijn...Wat altijd helpt is hier en daar een geïsoleerd object droppen

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
bent moedige mensen...Voor mij, de buitenstaande lezer, zelf object van receptiestudie, vertegenwoordigen deze teksten een laboratoriumstaai van de voorkeuren van de critici, een verzameling van oordelen, van

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Stichting Amai, '88-'89 / Patrick Meis laat praten in zijn natuurlijke omgeving, deze bekende realiteit voortdurend kontesteert en tot object van onderzoek maakt...Omdat je geen illustrator, commentator of moralisator meer bent van voorafgegeven waarheden en elkeen ertoe geroepen is om zijn eigen waarheid op te bouwen, moet elkeen zichzelf worden en zijn eigen

Nr. 47, December 1994 • Gunther Sergooris • Don Giovanni in de Vlaamse Opera, Tristan...
Het maakt dat je vlug uitgekeken bent op deze figuur...De Martelaere spreekt in dit verband over liefde als een vorm van kannibalisme: 'men zou het geliefde object in zich willen opnemen, het opeten, zodat het als object vernietigd is en niet meer dan een

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
De Volder: Tk denk vanuit een kleurvlak met daarop één object: de ijskast uit het Symposium, een rij tafels, de muur van Achiel de Baere, het achterblok van Patrick...De Volder: 'Neen, dat ruikt naar museum terwijl het levend is. Dat verleden kom je tegen op zoek naar wie je bent, wat je plek is, welke opdracht je doorgegeven is in diegenen uit het verleden die je

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
kamer die nooit door het oog als weergegeven object gezien kan worden maar die steeds buiten de weergave zelf ligt...Bewusteloosheid is dat tijdelijke gat in het leven wanneer je er zelf niet meer bent, wanneer het subject zijn aanwezigheid verlaat en zonder te sterven uit zijn lichaam verdwijnt...Susan Leigh Foster, (Bloomington and Indiana, Indiana University Press, 1995), p. 200-210 Sayre, Henry M., The Object of Performance, (Chicago and London, The University of Chicago

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
praat en schrijft, waarom je gedoemd bent als theoreticus in Vlaanderen de roepende in de woestijn te blijven...verschijnsel waarvan het belangrijkste kenmerk is dat het niet te pakken valt, dat je het als object niet beet kan krijgen'. Daarom stelt hij een opsplitsing van de analyse voor in drie domeinen (die ook deze...mochten erbij, diende volstrekte objectiviteit nagestreefd te worden, of kon je object en subject niet van elkaar scheiden

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Op het einde van Hendrik IV geilt hij het publiek al op om reikhalzend uit te zien naar het vervolg: cNog één woord, ik bid u. Als u nog niet zat bent van vet vlees, zal onze onderdanige schrijver de...zo verwelkomt Henry VI zijn beminde-op-bestelling, Margaretha di Napoli (Ariane van Vliet). De vrouw als heilige, als devoot object van hoofse liefde, is echter getransformeerd in dat andere cliché

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Jij, als subject, projecteert jouw verhalen op het object, waardoor dit niet meer autonoom is. Ie laat het object spreken, maar in jouw naam...De idee is de woorden die in een object zitten weer te leren zoeken, in plaats van dat object bij naam te noemen...Weer gaan kijken wat het object mij doet, in plaats van direct te zeggen: het object doet mij enkel dat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK