Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Beoordelingscommissie Nederlandstalige Dramatische Kunst"Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Infrastructuur Om als kunstencentrum erkend te worden moet men 'ten minste één eigen of coproductie met minimum vijf voorstellingen gerealiseerd hebben op het vlak van de Nederlandstalige...dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een...elk geval wijst hun nieuwe naam ('beoordelingscommissie') niet in de richting van luisteren en onderhandelen

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
de Beoordelingscommissie Nederlandstalige Dramatische Kunst...De kunst die Villanella produceert is liefst geen kunst zoals er al dertien is in een dozijn, maar moet wel een jong en breed publiek bereiken...de veelheid van het aanbod - met bekende en onbekende namen uit binnen- en buitenland - kon je voor jezelf een cluster samenstellen rond een bepaalde inhoud (kunst en maatschappelijke realiteit, kunst

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Op het eerste gezicht weerspiegelt die taakopsplitsing de daarbuiten bestaande functionele differentiatie van de maatschappij in diverse deeldomeinen of Beoordelingscommissie Nederlandstalige...Dramatische Kunst EVALUATIE THEATERPROJECTEN - september 1999 PROJECTGROEP: TITEL VAN HET PROJECT: Geiieve de vragen te beantwoorden met één van de volgende cijfers: l (zeer zwak...De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Luk Van den Dries, voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, noemde het een 'unicum in de geschiedenis van het adviseren' dat de adviezen voor theater, dans...De Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst had haar artiesten beter kunnen eren...De Beoordelingscommissie voor Muziektheater werpt zich op als de behoeder van het interdisciplinaire door twee buitenbeentjes, Corban vzw (Walter Verdin) en Poppentheater De Spiegel, voor te dragen

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Luk Van den Dries, voormalig voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, legt uit waarom hij en zijn commissie ontslag hebben genomen en wat er ontbreekt in de...Met het unanieme ontslag van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst op 9 maart 2000 werd abrupt een einde gemaakt aan wat intussen was uitgegroeid tot een soort van...Theater der variëteiten De publieke aanvallen op de integriteit en werking van de Commissie Dramatische Kunst zijn niet nieuw

Nr. 72, Juni 2000 • Inhoudstafel
de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst Loek Zonneveld over Maatschappij Discordia en over Kasimir en Karoline in de regie van Guy Cassiers Helmut Ploebst over Highway

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
project, dus hadden we een subsidieaanvraag ingediend bij de beoordelingscommissie voor Nederlandstalige dramatische kunst...Wat is 'hoge' kunst, wat is 'lage' kunst...Zolang kunst aan de 19de-eeuwse opvatting beantwoordt, is er niets aan de hand en hebben we te maken met hoge kunst

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Jeroen Laureyns doceert kunstactualiteit aan Sint-Lucas Gent en is recensent actuele kunst voor de krant De Financieel Economische Tijd en radio Klara...Tijdens de periode 1992-2000 was hij lid van de beoordelingscommissie Nederlandstalige dramatische kunst...Els Van Steenberghe studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent en de Universitaire Instelling Antwerpen, waar ze momenteel een project voorbereidt over het kindbeeld in Nederlandstalige

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De commissie ‘beeldende kunst’ geeft punten,8 de beoordelingscommissie ‘dans’ trekt eerder punten af, terwijl de commissie ‘kunstencentra en werkplaatsen’ dan weer de beide doet Uit...publicaties, de steunpunten en de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap) en daarbinnen tot het werk van de administratie en commissies van ‘theater’ (languit: ‘Nederlandstalige dramatische kunst’), ‘dans...De werking van de commissie en beoordelingscommissie beeldende kunst in 2000: een jaarverslag, beschikbaar bij de afdeling BKM van de administratie cultuur, en ook ten dele overgenomen in Kunst


Development and design by LETTERWERK