Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Bij Maeterlinck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Met uitzondering van de Studio, is de risicoloosheid bij de keuze van de examenstukken opvallend...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander...Dit terwijl onze leden samen per jaar om en bij de 300.000 toeschouwers bereiken en meer dan 200 mensen tewerkstellen

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Toevallig is het André Delvaux die als cineast verder laboreert aan dat wazige beeld en is het deze Delvaux die in de Munt debuteerde als operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' van... Maeterlinck...Oom Wanja' bij NTG, 'Het belang van ernst' door Toneelgroep Baal, tweemaal 'Susn', tweemaal 'Mahagonny', 'Vier korte dansen' van Marc Vanrunxt, 'Honger' van De Witte Kraai, het Keulse deel van Bob Wilsons...Grand Magie Circus, wie kan dat bij ons

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Bij Maeterlinck krijgt dat een verrassend antwoord: hij koos voor het alledaagse...Bij Pelléas et Mélisande koos Maeterlinck een wat uitzonderlijk thema...Bij Maeterlinck vond Debussy iets parallels

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Tussen twee haakjes, het Hemelbed-thema maakt furore: het oorspronkelijke stuk van Jan de Hartog staat bij T 19, Brugge op het programma, de musical-bewerking ervan I do, I do bij het Merksems Kamer...Driemaal Strindberg: Schuldeisers, zoals gezegd, bij de Korre, Play Strindberg, Dürrenmatts versie van De Dodendans, bij de KNS en, als er geld voor is, ook bij Controverse...Van die potentiële evolutie hangt het grotendeels af of de volgende opvallende titel bij het NTG, Prinses Maleine van Maeterlinck, ook als een dito produktie zal kunnen leven

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Tegenwind De belangrijkste beslissing bij de start van het NTG was de benoeming van de directeur...Het NTG als debuterend gezelschap genoot ruim krediet bij het ook wel chauvinistisch Gents publiek, niet in het minst omdat de pers al even lovend achter de produkties stond...Vlaamse produktie (Teirlinck, Brulin, Van Vreckem). Bij de realisatie van dit repertoire wou Poppe nagaan welke regisseurs, met welke specifieke kwaliteiten best aansloten bij het gezelschap, wie wat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
bij de symbolisten Maeterlinck, Crommelynck, Ver-haeren en andere de Ghelderodes...gedragen). Voor Polen gaat het bij Kantor over een stuk realiteit, op de scène gebracht in een vertekende vorm die het heel verwant maakt met het theater van Liz Lecompte en de Wooster Group: bij Kantor spreekt...Bij het begin van dit seizoen had hij een belangrijke rol in De Getemde Feeks' bij Malpertuis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Molière, Corneille, Racine, Shakespeare, Sheridan, Wilde, Shaw, Hebbel, Schuier, Ooethe, Büchner, Schnitzler, Wedekind, Hooft, Vondel, Bredero, öaudel, Maeterlinck, Ghelderode, Fry, Eliot, O'Casey...Maar er is een betere reden om "glanzen" en "slijk" te gebruiken Ín plaats van "schitteren" en "modder". De klank van eerstgenoemde woorden staat dichter bij "glanzen" en "Schlamm" en in allebei wordt...De Müllertekst werd gebruikt omdat de lezers van dit blad hem ongetwijfeld allemaal bij de hand hebben en omdat het de moeite loont er een (vertaal)analyse van te maken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Onveranderlijk hebben ze tot doel de notabelen zo mogelijk nog meer dan dit reeds bij Van Lerberghe het geval is, te ridiculiseren...104). De Burgemeester wordt ook bij Van Lerberghe geridiculiseerd, maar minder nadrukkelijk -- hij richt zijn pijlen vooral op de clerus -- en van een pantoffelheld is bij Van Lerberghe helemaal geen...Bij Van Lerberghe speelt alles zich af in de herdershut van Petrus en Anna, waarin hij als voornaamste attribuut een eikehouten tafel plaatst met daarrond bij de aanvang van het eerste bedrijf, Pan

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Bij het Théâtre National was hij nu eens scenograaf, dan kostuumontwerper, en ook acteur, want hij wilde alle onderdelen van een opvoering grondig kennen...Milaan klopten we systematisch aan bij alle kleine theatergroepen, bij alle theatercritici...Dus kwam ik weer bij Serge Rangoni en mijn oude vrienden terecht

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Dat het Théâtre National bij haar nieuwbouw enkele jaren later op een zaalbezetting mikte van 765 plaatsen die praktisch allemaal een goede zichtbaarheid bieden, was dus een goede zaak...centrum L'Espace Sen-ghor door de gemeente Etterbeek, een stuk van de Waversesteenweg bij het Jourdanplein autovrij gemaakt...Slotsom 1. Bij de aankoop of vernieuwbouw door de overheid, is er geen sprake van enig beleid: de overheid bevestigt toevallig ontstane situaties, nadat de gezelschappen zelf reeds zwaar

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De periode van politieke en economische stagnatie in de Sovjet-Unie vanaf 1945 maakte van het theater het forum bij uitstek van de oppositie, 'de enige plek waar de waarheid kan gehoord worden...Maar door aan te leunen bij een dergelijke doctrine verliest het levend theater een van zijn meest essentiële dimensies, namelijk het vermogen om te praten over wat ons ontbreekt...Anatoli Smiljanski, literair adviseur bij het Kunsttheater, heeft vertrouwen in het behoud van de overheidssubsidie voor grote instituten

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Zowel bij Strauss als bij Musil praten de personages een niet - alledaagse spreektaal en de dialogen zijn het resultaat van de verwarde denksprongen van de geest en niet van een rationeel denk...Oh zo dicht bij de realiteit maar toch bij lezing of eerste kennismaking zo hermetisch...Ik denk dat de verloedering van het taalgebruik en daardoor ook van het denken nauw aansluit bij, maar zelfs erger is dan de gevaarlijke verrechtsing van onze maatschappij . Ik wens de Vlaams

Nr. 40, Februari 1993 • (advertentie)
Een stuk met teksten van Jan Arends, Julian Barnes, Samuel Beckett en Maurice Maeterlinck...werken met dans- en muziekprogrammatie bij gelijkwaardige kandidaturen zal er voorkeur gegeven worden aan een vrouw Indien U geïnteresseerd bent in deze funktie, schrijf dan voor 1 februari 1993 naar

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Dat idee wordt uitgewerkt in Interieur van Maeterlinck, het derde deel van de voorstelling...Elkaar uitsluitende mogelijkheden zijn tegelijkertijd aanwezig (als elkaar nog steeds uitsluitende mogelijkheden). Zo'n voorstelling veronderstelt dan ook een fundamenteel andere houding'bij de

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Het drama van Pelléas et Mélisande, dat ondanks zijn dromerige sfeer aanzienlijk meer menselijkheid bevat dan alle zogeheten levensbeschouwe- lijke verhandelingen bij...Daarmee zijn we terug bij het begin, bij politieke intentie en interpretatie...Al het huispersoneel bijvoorbeeld is zwart, en — ook bij Maeterlinck — zijn zij de eersten die zich van de dood van Mélisande bewust worden en daarmee de opera afsluiten

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Maeterlinck had intussen gewezen op de onbruikbaarheid van de realistische toneelspeler in zijn symbolisch, statisch theater, en zag in de pop een mogelijkheid om een nieuwe acteur te zoeken...er bij de expressionisten nog sprake van de pop als een symbool, als een teken dat staat voor iets anders, bij theatermakers als Oskar Schlemmer en een Wsewolod Meyerhold, om de twee grootste namen...De Vlaamse nestor van het poppentheater Jef Contrijn wordt bij deze eerste editie nog geciteerd: 'Wanneer we geestelijke rijkdom willen verschaffen beginnen we bij het kind

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Ze maken voelbaar dat de waarheid niet in volzinnen te vatten is. In Pelléas en Mélisande volgt Vandervost de bedoeling van Maeterlinck na: met een kinderlijk simpel klinkende taal en symboliek...Met ontblote borsten blijft ze staan, terwijl hij vlak voor het publiek in een voetlicht een betoog houdt over het fenomeen 'blozen', vooral onderzocht bij vrouwen...Het 'voor zichzelf laten spreken' betekent bij Lucas Vandervost niet dat de tekst dienbaar is aan een handeling op het toneel of aan het uitdrukken van uiteenlopende belangen van personages, wel dat

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
De Morgen 12/1/93) Twee seizoenen later regisseert hij bij het ro Theater Tony Kushners Angels in America...Een vrij klassiek verhaal met opvallend veel zweempjes realiteit, bij sommige acteurs een speelstijl met een exuberantie die in zijn vroegere regies niet vaak aanwezig was, en beelden die aanvankelijk...Bij Oud Huis Stekelbees vertoefde hij daar reeds, zoals An-Marie Lambrechts verklaart in de bundel Klein Geschut: 'Deze voor-wereld, tussenwereld wordt voor ons gecreëerd net voor de intrede in de

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
Griet Op de Beeck over Vandervosts recentste regies bij De Tijd, een verhaal over consequent zijn en over de zoektocht naar ontroering...En dat krijgt bij Vandervost zelfs een politieke betekenis; die van de argumenten en het verhaal achter de feiten die het moeten halen van de geborneerde slogans...Bij Metamorfosen bleef dat alles steken bij het bekijken van mensen die opkomen en in het beste geval beklijvend een verhaal vertellen, bij De Drie Zusters kruipt het onder je vel en maakt het je week

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
De vraag die we ons hier wèl moeten stellen is of, indien we de door Szondi uitgezette lijnen na 1950 doortrekken, we niet op een heel organische wijze bij een in essentie monologisch theater uitkomen...De vrouw in Rockabay schommelt onophoudelijk heen en weer; bij het stoppen van de beweging stopt ook haar leven...Theaterschrift 5-6 - Over dramaturgie geeft auteur-cineast Alexander Kluge één van die wegen aan; in dit interview vertelt hij over zijn 'Theater van de Nieuwsberichten'. De slag bij Stalingrad, zegt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK