Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Botho Strauss door De Tijd" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
De manier waarop Botho Strauss over de wereld nadenkt en de vorm die hij daarbij gebruikt, liggen me niet...Jürgen Gosch en Wolfgang Wiens-Foto Pol Bolsius Gewoon kunst maken U is dus een hedendaags regisseur, maar aan de huidige tijd tracht u gestalte te geven aan de hand...Men spreekt helemaal anders en men kan de twee stijlen (met en zonder masker) niet door elkaar mengen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
morele wreedheid in door die niet meer thuishoort in het door goden en noodlot beheerste universum van Sophokles en de anderen...De machtsstrijd - de moeder haat de vader, de kinderen haten de moeder, en hiertussen krioelen de moordintriges - is ook fysieker, en zeker bij AKT wordt dit fel benadrukt...Anders gezegd: de ruimte die door de makers gecreëerd is om de tekst zichzelf te laten uitspreken, wordt niet efficiënt ingevuld

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Hij verzint nieuwe namen voor de geliefde charges van de populaire commedia dell'arte, verplaatst ze in het sociale milieu van de tijd, offert met gevoelige passages de sentimentele smaak van de tijd...De verwarring van de emoties, die een ganse groep mensen meesleurt, staat dicht bij wat Botho Strauss probeert in Der Park (al zal Herrmann wel vinden dat de tekst uit de achttiende eeuw veel sterker...scheefzakkende bomen (geregeld door een ingewikkelde machinerie onder de scène), dan blijven de papieren door de zwaartekracht pal recht hangen, zodat ze des te scherper opvallen; gevolg: men blijft ter plaatse, en

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Door de liberalisering van het cultuurpolitieke leven in de DDR valt de oppositionele rol van het theater weg...En precies de mensen die door het volk vervolgd werden, worden door de nieuwe Tsaar weer in het paleis meegenomen...Het leidt vooral naar het laatste tafereel, waar Dresen uit de hoek komt als een virtuoos regisseur van grote massa's. De revolutiescène is een theatermoment dat ver boven de rest van de vertoning

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Het NTG pakt uit met interessante teksten: Willem Elsschot, Botho Strauss met een nieuw stuk, De reisgids, Shakespeare (Koning Lear), Gildas Bourdet (Station Service), Alfred Jarry (Ubu Koning) en een...Meng deze categorieën, leg ze op de weegschaal en je bekomt volgend resultaat: Enerzijds de gezelschappen waar creativiteit en door de band artistiek verantwoorde produkties de bovenhand halen...Mange p'tit Coucou is écht grappig; laat u niet misleiden door de naam van de groep: het is de nieuwe naam voor de groep rond Alain Platei (zie Etcetera 14). Wim De Mont

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zowel de zegging als de gestiek van de personages bezitten een grote mate van artificialiteit: op de beste momenten van de voorstelling groeit ze uit tot een door de acteurs geassimileerde teken-taal...Het spel wordt structureel op gang gehouden door een "gedachtenmachine" van de Jongen - bediend door de "werklieden" - die, afwisselend, ofwel zelf het verloop bepaalt, dan wel gebruikt wordt, door de...De personages die opduiken in de gedachtenwereld van de Jongen zijn herkenbaar door maskers (de volwassenen) en signalen in de kostuums (opgetrokken broekspijpen, een pet-de kinderen). Naast een

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Zijn laatste is De Navel geweest in 1984 door dezelfde KNS, tenminste wanneer we de twee korte stukken Cecile en Het Damesorkest door de studenten van Studio Herman Teirlinck in datzelfde jaar niet...Vanaf de jaren '50 tot op het eind, was het een traditie geworden dat Anouilh de creatie van zijn stukken zelf regisseerde, samen met Roland Piétri, die de meester enige tijd geleden in de eeuwigheid...De kerende post tracht daarop te antwoorden door nieuwe vragen te stellen, door iets over het creatieproces te vertellen, door Bernhard te parafraseren, door pedagogisch te willen overtuigen van het

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Zo wordt het vastleggingsproces tot de centrale metafoor van de roman : de schrijver tracht zich al schrijvend vast te houden, de acteur door zich de rol van anderen aan te meten, volgens Francisca...Op die manier wordt de figuur geabstraheerd, gemystificeerd; worden ook de spelmogelijkheden van de rol drastisch ingekrompen, terwijl de figuur de hele tijd op de scène aanwezig wordt geacht...Het belang van de licht-donker polariteit is terug te vinden in de talrijke lichtnuancerin-gen (Steve Kemp). De socializering en vastlegging door de taal krijgt een verre echo in de verklanking van de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
De Tijd is zo'n nieuwe groep, ontstaan uit het samengaan van De Witte Kraai en Akt/Vertikaal...Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij Tindemans en Coppieters en liep een cursus decor en kostuum...Ook bij Jelinek vind je dat terug in de ouder-kind relatie geregeerd door de maatschappelijke orde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
de democratische euforie van vlak na de oorlog pleitte Vilar voor theater dat, zoals Molière en Racine in hun tijd voor de Zonnekoning werkten, zich overeenkomstig de nieuwe politieke structuur, op de...het experiment weer te laten varen als het niet meer aan de orde leek te zijn -- of hebben zich er krachtig tegen afgezet -- zoals Strehler deed, door even te vertrekken en terug te keren als de bui over...Steins kracht was zijn intensiteit, zijn zin voor de historische noodzaak om precies dit stuk aan te pakken op dit moment -- zowel wat Ibsen als wat Botho Strauss betreft -- zijn aandacht voor de

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
De Reisleidster' van Botho Strauss gaat Martin, een leraar in volle midlife-krisis, in het antieke Griekenland op zoek naar de bronnen van onze Westerse kuituur...Hun verhouding ontaardt evenwel in een hel, waaruit slechts een van beiden zich kan redden . . . Een produktie van De Tijd, met Bob de Moor en Antje De Boeck in de titelrollen...Info: 03/237.61.58 Bespreekbureau deSingel • Desguinlei 25 Antwerpen deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het geheel werd geleid door Jean-Pierre De Decker, die de hele onderneming, zo gaan de verhalen, van de ondergang gered heeft...Van de Duitse auteur Botho Strauss bracht NTG twee seizoenen geleden reeds De Reisgids (1986); vandaag grijpt het naar het tien jaar oudere werk Trilogie des Widersehens (1976). De Nederlandse...Nieuw wapenfeit in de VLOS-affaire is het debacle met King Arthur (Purcell), opgezet als coproduktie tussen Holland Festival, De Tijd en de VLOS: De lijd zou de artistieke ploeg samenstellen

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
april '89, maar allebei met de nodige reserve: de Kaaitheaterproduktie ça Va door de Needcompany van Jan Lauwers en Platonov van Tsjechow door het Arca-Theater in een regie van Jappe Claes...Nog in april '89, maar met nog groter voorbehoud: De reisleidster van Botho Strauss door De Tijd in een regie van Lucas Vandervost en Eéndagswezens van Lars Norén door het NTG in een regie van Guy...Als we dan Parade aftrekken, dat tot het jeugdtheater behoort en een geïsoleerde lucky strike lijkt, en de geformuleerde reserves in acht nemen voor De Tijd en NTG (maar alweer in een regie van

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Botho Strauss Dien je Botho Strauss nu te spelen als moralist, kroniekschrijver of mysticus ? Niets van, beweert Erwin Jans : Strauss stelt in de eerste plaats de relatie tussen het kijken en...Hij wordt bevestigd door Arca met een fascinerende enscenering van De tijd en de kamer...14 Smakelijk kerstfeest Tussen de kalkoen met veenbessen, de vrolijke lichtjes, de uitgelaten feeststemming, de beste wensen, het kerststalletje, de denneboom, de vele pakjes, ook een

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Op uitbundige Napolitaanse volksmuziek van Nano Manieri volgt de banketfinale : de tafel wordt 'gegooid' en niet gedekt, stapels borden suizen door de lucht, tussendoor schreeuwt men nog...Zomergasten (Zuidelijk Toneel/BMC) - foto Patrick Meis Botho Strauss liet zich destijds door Gorkis stuk inspireren voor zijn Trilogie des Wiedersehens, waarin de veertigers van de 70-er jaren...Op dat ogenblik krijgt de produktie, door de situatie, de gelaatsexpressie en het raamkader, de allure van een stripverhaal

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
De enige verwachtingen ter zake, worden hoe dan ook gewekt door de luciditeit waarmee dansers en choreografen met hun dansmateriaal omgaan...Sorgeloos New Demons (La La La Human Steps) de fabrieksschouwen en vervaarlijk dichtbij de metersdiepe afgrond laveerde, waarbij ze geruststellend door een megafoon schreeuwde: 'EVERY-THING THAT HAPPENS...Botho Strauss) Capricieuse van Roxane Huilmand balanceert voor mij op de snee tussen authentiek onderzoek en pose

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Hoe ensceneer je leegte, radicale onzekerheid, het gebroken oog ? Erwin Jans bespreekt de recente produkties van De Tijd en de Kamer door Arca en Het Nationale Toneel in het licht van Strauss...geënsceneerd onder een licht afwijkende titel: De tijd en het vertrek door Het Nationale Toneel (Den Haag) en De tijd en de kamer door Arca (Gent). Liever dan in te gaan op de zgn...het programmaboek van de Schaubühne-enscenering van Gorki's Zomergasten schreef Botho Strauss over de verhouding die het publiek aangaat met hetgeen er op de scène gebeurt: "En in dit door elkaar van

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
14 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 29, jaargang 8, maart 1990 IN DIT NUMMER Groot en klein De titel van één van de stukken van Botho Strauss kan ook toegepast...Theater door mentaal gehandicapten in Turnhout, het eerste festival van de Europese Theaterconventie in Saint-Etienne, Tout sur le Bruit van Grand Magasin, de rubrieken Gelezen en Het Gebeuren, pag 55...Heiner Müller, Hamletmachine, 1977). Müllers radicale Hamletversie vraagt naar de positie van zijn hoofdpersonage (Hamlet, man, acteur, schrijver, intellectueel,...) in de tijd van de opstand

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Door de politieke gebeurtenissen van de afgelopen maanden is ook het theater, "het oudste openbare medium dat de mensheid bezit"(Botho Strauss), in een stroomversnelling meegesleurd...om ontdekkingen op het gebied van de chaostheorie, van het expanderende heelal, van het onzekerheidsprincipe dat de natuurwetenschappen regeert, van de omkeerbaarheid van de tijd, enz...met het vertellen van verhalen "zoals men die gewoonlijk vertelt". De nagestreefde interioriteit bleek eerder te bereiken door de omweg van de abstractie dan door de route van het narratieve

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Meteen wordt de hooggestemde conversatie gerelativeerd door de contrasterende taalregisters en door de doordeweekse ruimte...Tatjana zet de huwelijkslijn verder die door haar moeder en de min, in de eerste scène, uitgezet wordt: "Gewoonte wordt ons van daarboven gezonden, in de plaats van geluk...De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK