Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Commissie Letteren"Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel...02/510.35.98). De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Letteren (8), Muziek en Dans (12), Theater (10). Elk van die Afdelingen (behalve de filmafdeling) laat zich adviseren door Werkgroepen...aan het befaamde rapport van de commissie De Boer enkele jaren geleden). Naast deze uitgebalanceerde structuur waren er in 1987 ook nog een aantal Werkgroepen die niet meteen onder een bepaalde

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De beslissing om te subsidiëren wordt genomen door een ad hoc-commissie samengesteld uit twee leden van de RAT (R. Verreth en J. De Caluwe), twee leden van de Commissie Letteren, sectie Toneel...Lampo en C. Hasaert) en de voorzitter van de RAT (H. Meert). Deze commissie probeert een consensus te bereiken over de toekenning van de premies...De ad hoc-commissie heeft toch wel blijk gegeven van een kritische benadering

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Een negatief advies van de commissie betekent voor een muziekorganisatie in de praktijk dat ze haar werking dient stop te zetten voor de komende vier jaren...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Kurt Melens is dramaturg bij Het Toneelhuis, lid van de Bijzondere Advies Commissie poëzie, essay en theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en initiatiefnemer van het Schrijverspodium...Staf Pelckmans is directeur van cultuurcentrum de Warande en voorzitter van de commissie cultuurcentra

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
De ondertitel van het tijdschrift, ‘letteren, kunst, politiek en wetenschap’, moest men niet zozeer begrijpen als integrale basisfilosofie, maar veeleer als verkavelingsplan dat de lay-out...België opereert het onder de naam Commissie tot Bescherming van de Maatschappij


Development and design by LETTERWERK