Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


83 document(en) met "Conservatorium te Antwerpen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
de conservatoria van Antwerpen en Gent volgde hij respectievelijk zes en drie maanden les, alvorens er de brui aan te geven...Het gaat niet meer op zich extrovert te uiten op de scène, zich te masturberen op de scène...Zonder tendentieus te worden of een modetrend te volgen, heeft het daar wel mee te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is nog steeds onverklaarbaar waarom Hess op 10 mei 1941 naar Schotland vloog met de intentie de Engelsen te overtuigen een vredespact te sluiten met Duitsland en gezamenlijk tegen Rusland te...De dwang om in het buitenland te verkopen en kleinere creaties op te zetten," zegt Delcampe, "is een gevolg van economische gegevens, en van de te magere subsidiëring door de Belgische staat...Kohout, in het Raamtheater te Antwerpen geregisseerd door Walter Tillemans, werd door Klaas Tindcmans bestempeld als "schitterend en irrelevant" (De Standaard, 7.1.83). "Tillemans roept problemen op die

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een paar mensen vertrekken naar Antwerpen om er met Tone Brulin TIE 3 op te richten...Licht te raden dat er binnenkort een theateroorlog ontstaat om de lieverds van het publiek eerst te strikken...Men denkt er eerder aan de ingediende rekeningen van het NTG eens te gaan nazien om te becijferen of er niet hier en daar kan gesnoeid en bespaard worden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het voorbije seizoen werden te Antwerpen twee stukken van Verheezen gecreëerd: De liefde van een terrorist (Fakkeltheater) en De Overtocht (Ankerruitheater). Twee pogingen om uit het keurslijf van het...Het zou natuurlijk artistiek ongezond zijn om als teatermaker zonder meer toe te geven aan dit fenomeen, maar het is evengoed onjuist om het te miskennen of om het als onbelangrijk af te wijzen...Bart Van Avermaet (Conservatorium Antwerpen), Annick Christiaens, Lieve Cools, Jo De Backer, Geert Defour, Kris De Volder, Daisy Haegeman, Norbert Kaart, Roger Meeusen, Nicole Percy, Marc Van Eeghem

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Maar de bereidheid van de andere gezelschappen om aan dit artikel mee te werken was groot genoeg om dit overzicht representatief te kunnen noemen...Maar ze missen ook de essentiële artistieke potenties om meer te willen en te kunnen...Twijfel is hier op zijn plaats, Arca dreigt zich, om toch maar eigentijds te zijn, te overtillen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dat hij die niet hoog achter het gehemelte, veel te dicht bij de neusholte gillend klem hoort te zetten...altijd de taak van de regisseur moeten zijn de persoonlijke vlam van de akteur aan te wakkeren en het dikteren van ongeassimileerde speelpatronen te vermijden...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Bij de genade van een of andere listige politieke zet, wist hij die Studio vast te knopen aan KNS-Antwerpen, die toen, dank zij hem, het Nationaal Toneel was...Wat is dat 'volkstheater' ? Het heeft met stukken te maken die thema's aansnijden die sterk genoeg zijn om de mensen te treffen, die recht naar het essentiële gaan...De acteurs stonden te zuchten en te kreunen, maar omdat dat in het Pools gebeurde, verstond je er toch geen bal van

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De eerste reeks voorstellingen van Gloeiende Kooltjes vonden plaats in Café Cartoons te Antwerpen, een ruimte die zich uitstekend leent voor deze produktie...Conservatorium Antwerpen Trilogie van het Weerzien De eindejaarsstudenten Toneel van het Conservatorium Antwerpen presenteerden als examenvoorstelling Trilogie des Wiedersehens, een...Trilogie van het weerzien (Conservatorium A 'pen) - Foto S. Saeys Gelezen "Mijn eerste hoofddoel is de schouwburg te plaatsen te midden van het gehele volk

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uw taak, geachte dames en heren, is het toneeldecreet te herdenken en te herzien, het daarbij zeker meer 'rationeel' te maken om elk negatief automatisme er uit te bannen en er eerlijke morele...Duiding Het is natuurlijk aardig van Poma te beweren dat "het pluralisme verzekerd en alles bespreekbaar is". En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Jaspaert en co "vanuit een diepe liefde...Te verwachten Omdat het in een klein landje als Vlaanderen eigenlijk nauwelijks mogelijk is een volledig 'onafhankelijke en deskundige' commissie voor toneel samen te stellen mag men

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik wou dus uit het Gentse conservatorium weg en wou naar de Studio in Antwerpen, op aandringen van Fred Engelen die mij in Arca had gezien...Ik liftte elke morgen naar Antwerpen en 's avonds keerde ik terug om de lessen aan het conservatorium te volgen...Niemand in Gent staat te trappelen om uitgenodigd of verplicht te worden om op te treden in een ander gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
tijdsmedium was, en nog niet, hoewel film reeds populair was, in de bij voorbaat verloren concurrentieslag met de televisie verwikkeld was, dat Antwerpen als theaterstad iets te betekenen had...Antwerpen te ontvluchten...Bij de KNS is hier nooit iets van te merken geweest, bij Tillemans om principiële, en dus te respecteren, redenen, bij de anderen uit onkunde

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
een poging dit culturele karakter of beter nog, die verhouding die Antwerpen heeft met zijn theater te omschrijven, stuiten we onvermijdelijk op het feit - en we willen in onze blik-naar-achter...Ik noem slechts enkele van deze tekens : 1. Antwerpen schijnt als theater-stad in haar receptieve functie volledig te kort te schieten...En die zijn we nog steeds niet te boven gekomen... Morgen 1985, vier eeuwen na de val van Antwerpen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Haar eerste confrontatie met de dans in de praktijk komt pas in 1926 als ze de lessen volgt van Francesca d'Aler - eerste danseres aan de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen - in de 'Vrije Academie...hetzelfde jaar stichtte ze haar school aan de Frank-rijlei te Antwerpen, waar ze nu nog werkt...Ook in de conservatoria van Gent en Antwerpen begon ze op dat moment les te geven

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Doceerde aan het Conservatorium te Antwerpen...Volgde De Gruyter op als directeur (1929-35). Arie van den Heuvel (1860-1934) Nederlands regisseur die van 1896 af in Vlaanderen werkte (Gent, Antwerpen, Brussel) en erin slaagde het...Het was een stommiteit om hem te laten gaan, een groot verlies voor het theater in Vlaanderen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Hoe doe je dat ? Je kan je theatrale aandrang wat in toom proberen te houden en eerst toneelschool volgen, met het risico evenmin aan de slag te kunnen en bovendien ook je oorspronkelijke impulsen te...Door 'vals' te spelen (en te spreken), is de voorstelling dan ook niet geworden wat ze volgens de programmafolder had willen zijn, nl...Wagner zei al dat effect werking is zonder oorzaak, en ik zie in de tweede helft van de zeventiger jaren te veel effect en te weinig inhoud

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Hier bleken ze kleur aan hun stem te kunnen geven, bleken ze een oor te hebben voor fijne nuances...Deze wisseling wordt bereikt door het debiet te variëren, en alle parameters van de stem nauwkeurig te doseren: schreeuwen, fluisteren of pregnant zwijgen zijn b.v...Hij constateerde dat een Vlaams acteur in zijn poging om realistisch te zijn, vals speelde, en concludeerde hieruit dat het beter ware openlijk voor het valse te kiezen: theater is altijd

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Om het nog juister te zeggen: iemand Ieren toneelspelen is hem leren het gereedschap te gebruiken, het lichaam, de stem, de fantasie, de verbeelding...Het kader van dit artikel blijkt te beperkt om alle opmerkingen van Philips hun juiste plaats te kunnen geven...Walter Tillemans is nog steeds op zoek naar dat ideaal van een populair kwaliteitstheater, maar zijn huidige financiële situatie dwingt hem tot te veel commerciële toegevingen en zijn groep bevat te

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Doceren doe ik met de egoïstische bedoeling er iets van te gebruiken in mijn stukken...Af en toe ging ik naar de cursussen van Van Santvoort in het Conservatorium in Antwerpen, en ik heb een jaar les gevolgd bij Maes in het Conservatorium van Brussel...Dat is typisch voor de maatschappij vandaag en een toneelschool vormt uiteindelijk mensen om een spiegel te maken van de samenleving

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het conservatorium van Brussel dateert van 1813, Antwerpen en Gent volgden resp...En-gelens routine leek hem niet vol te houden voor een opleidingsinstituut dat steeds voorop diende te staan, dat tot de avant-garde diende te behoren...Inlichtingen en brochures zijn te verkrijgen bij de Studio Herman Teirlinck, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen, tel

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Bombast" Op het Conservatorium in Antwerpen heb je mensen "echt" opgeleid...Russische Openbaring (Akt-Vertikaal), Bart Slegers - Foto Keoon Troilus en Cressida (Conservatorium A'pen) - Foto Keoon Er valt niets meer te spelen Zou jij...Poëzie probeert te verwoorden wat niet te verwoorden is, en theater kan daar een schep bovenop doen door op bepaalde momenten onzichtbare dingen zichtbaar te maken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK