Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Corpus+Kunstkritiek+van+het+VTi" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Waar in het "corpus" van de CIVIL warS grote mythische en historische momenten vanuit Wilsons mens- en maatschappij beeld - dat ontegenzegge-lijk een versie is van het Amerikaanse...De desintegratie van de theatrale media, toch één van Wilsons stijlkenmerken, is hier dus heel rigied doorgevoerd, anders dan in het corpus van de CIVIL warS, waar elk beeld uiteenspat

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De keuze van het corpus dient zich aan als zo'n evident "feit", het krijgt geen expliciete motivatie...Bovendien is het corpus ook niet helemaal representatief voor het vernieuwende theater alleen

Nr. 44, Februari 1994 • Dorine Cremers, Rezy Schumacher • Hoezo repertoire?
Uit de ene produktie ontwikkelt zich namelijk de andere en het geheel aan voorstellingen wordt beschouwd als een Platonov, De Trust / Bas Mariën corpus waaraan

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Een essay moet het over een Oeuvre, een Corpus hebben, met bijbehorende Thematiek en Centrale Metafoor van de Kunstenaar

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
gehaald - Vawter geeft zijn beide mede-acteurs voortdurend regieaanwijzingen, en fotografeert hen ondertussen in lijk-pose - simuleert Vawter zelfs zijn eigen toekomstige status van dood corpus dat voor een

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Die 25 vormen het "corpus" van dit seizoen, daaruit kan de jury kiezen

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Zovele decennia na de futuristen moeten we droogweg constateren dat op de avant-garde een modernisme volgde dat er alsnog in is geslaagd om het ter dood veroordeelde corpus van de Kunst op een

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Ook het menselijk leven heeft zichzelf immers leren doorgronden doorheen de altijd fantasmatische confrontatie met de dood, met het opengereten corpus van een gestorvene (Vesalius als voyeur

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
het volledige corpus van de Brecht-receptie in Vlaanderen waren er eind jaren '50 echter veel meer producties: o.a...Toch is het corpus voorstellingen van de kns waar Engelen en Tillemans afwisselend voor de regie tekenden - en waar Tillemans telkens Engelen assisteerde als 'scenograaf' - bijzonder interessant

Nr. 72, Juni 2000 • Bernard Van Eeghem • bloemen vertrappelen of il combattimento
vastleggen en terug weggaan, piano piano, langzaam, processiegewijs en later, nadat er drie poppen die op de sopraan lijken, achtereenvolgens vóór de sopraan zijn geplaatst en nadat de kleinste pop het 'Corpus

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
het tweede, meer ingrijpende geval, knipt de regisseur uit het corpus de Hamlet die hem het nauwst aan het hart ligt

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Het materiaal is zo vluchtig dat elk systematisch teruggrijpen naar een corpus van repertoiredrama uit het verleden al snel een evenement is, terwijl elke geëngageerde toneelspeler/theatermaker beseft

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
De structurele band waarover Derrida het heeft is de ‘incarnatie’, de ‘mediatie’ van Christus, het ‘hic est meum corpus’, dat het hart van de Eucharistieviering uitmaakt

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Om een min of meer redelijk antwoord te geven op de vraag hoe er in Vlaanderen over cultuur wordt bericht, zou men aan de hand van geëxpliciteerde beoordelingscriteria een representatief corpus van

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
De Franse filosoof Jean-Luc Nancy formuleert het zo: 'Le corps est l'unité d'un être hors de soi'9 ('Het lichaam is de eenheid van een wezen buiten zichzelf'). In zijn essay Corpus, waaruit ik...Vient à présent mundus corpus, le monde comme le peuplement proliférant des lieux (du) corps...Erwin Jans) 8 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Cristian Bourgeois, 1980, p.89 9 Jean-Luc Nancy, Corpus, Editions Métailié, Paris, 2000, p. 125 10 id

Nr. 95, Februari 2005 • Philippe Boesmans
kader van corpus brugge D5 programmabrochure beschikbaar eind februari 20c5 info: T +32 (D)5C 44 3D 4D E cultuurcentrum@brugge.be w www.cultuurcentrumbrugge.be «Sc www.corpusbruggeD5.be

Nr. 96, April 2005 • (advertentie)
jouthe lezingen, workshops en collogjuia organisatie: cultuurcentrum Brugge, in het kader van corpus Brugge d5 info: t +3z ( □ ) 5 □ 44 3d AD e cu ltu u rcentrum@brugge

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
Jan Fabre Observaties van een creatieproces, zo luidt de ondertitel van Corpus Jan Fabre, het boek dat theaterwetenschapper Luk Van den Dries schreef over Jan Fabres podiumwerk...Dat Van den Dries als theaterwetenschapper een dialoog met de praktijk opzoekt, verdient aanmoediging, maar hij heeft de oefening niet helemaal doorgedacht: Corpus Jan Fabre is informatief maar weinig...Denken in Bewegung, Henschel Verlag, Berlin 2004,176 pp„ ISBN 3-89487-472-4, 24,90 euro Luk Van den Dries, Corpus Jan Fabre

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
de verderzetting van elk corpus cavernosum clitoridis dat rond de baarmoeder doorloopt tot het posterieur verbonden wordt met de ischiopubische ramiparthogenese mislukte zelfreproductie

Nr. 109, December 2007 • Bojana Cvejić, Daniëlle de Regt • Zo veel om te vragen...: De toekomst...
Voor mij is het theater al een doods corpus dat via allerhande reanimatiepogingen zichzelf aan een tweede, derde, vierde, vijfde... leven helpt


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK