Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


144 document(en) met "Culturele Centra" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
bij het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking, of een eetmaal of zelfs logies bij vrienden of zo aanbieden...niet-goevernementele organisatie, categorie A, met een secretaris-generaal in Parijs, een 'executive committee' van 14 tot 16 leden en nationale centra in bijna 60 landen...van en via de nationale centra

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Zij lijken ook een alternatief te willen bieden voor de al dan niet vermeende logheid en/of grootschaligheid en/of officialiteit van stadsschouwburgen en culturele centra...Men kan ook spreken over het 'kleine' of het 'alternatieve' circuit of - zoals sommigen verkiezen - de 'onafhankelijke vernieuwende culturele centra'. We houden het bij de eerste omschrijving omdat de...Het is op dit moment betekenisvol dat Stuc qua frequentie een niveau bereikt dat concurrentieel is met tal van volwaardig betoelaagde culturele centra

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Log ITI Dergelijke manifestaties worden voor zover mogelijk in het raam van internationale culturele akkoorden tot stand gebracht...De centra van het ITI in het buitenland worden er eventueel over ingelicht, maar voor de organisatie ervan kunnen zij niet zoveel doen...De meeste ITI-centra beperken zich ertoe, zegt Engelander, iemand wegwijs te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Vernieuwend theater komt voorlopig eerder van de eigen Gentse gezelschappen dan van het inspirerend werk van culturele centra of receptieve theaters...De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten...De stad stelt tegen relatief goedkope tarieven de eigen gebouwen ter beschikking van het culturele leven

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Ik weet niet of ik erg gecharmeerd ben door de toekomstbeelden van de Amsterdamse econoom Van Puffelen (Marketing in de culturele sector) maar zijn roep om een betere publiekswerving verdient aandacht...De overheid heeft in het cultuurpact de dominantie vastgelegd van het politieke boven het onafhankelijk culturele...Sinds het puinruimen in 1945 begon, zijn de kerndoelstellingen van het hele culturele beleid participatie en spreiding geweest

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...Jack Lang, Frans minister van cultuur, als geen ander van zijn collegae-cultuurministers thuis in de internationale kunst van vandaag, fulmineert tegen het hersen-verwekende culturele imperialisme van

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...uitzonderlijk heftig gelobby vanuit de politieke partijen, culturele groeperingen en vakbonden...directeuren en professoren (maar niet van theater) nemen de honneurs waar; de culturele centra behoren tot de gevestigde soort (waar zijn Stuc, De Hoop, ...?); de decreet-groepen leveren de helft van

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...redacteurs het culturele klimaat van de stad op, zoals dat uit de talloze theaterzalen en -zaaltjes komt aanwaaien

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Maar hoe het er nu aan toe gaat in de culturele sector... Het is toch niet moeilijk om een gezelschap op te richten dat in Vlaanderen honderd voorstellingen geeft, of er nu volk komt of niet: je huurt...Volgens ons is er in Frankrijk een beleid dat culturele impulsen geeft...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...asbest in de lucht, een materie die trouwens nog in andere culturele centra werd gebruikt

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
van 300.000 tot 600.000 FF): Régine Chopinot (600.000 FF), Kilina Cremona (450.000 FF), Caroline Marcade (350.000 FF),... - Steun aan de nationale choreografische centra, gezelschappen die...Lyon, Avignon,...) en twee directeurs van culturele centra...Sommige van de nationale danscentra, opgericht in het kader van de decentraliserings-politiek, bereiken prima resultaten, andere raken verstrikt in de risico's van de culturele animatie die te

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
bestaande werden aangepast en ook nieuwe centra zagen het Instance (Studio DM) - Foto D. Bougonier licht...Men verweet --en verwijt -- de verantwoordelijken van het hoogste niveau een culturele prestigepo-litiek te voeren, die slechts enkele geprivilegieerde instellingen aanbelangt en die bovendien te duur

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele: centra ETCETERA is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Juist in Brussel zijn vier beroepsgezelschappen geen overbodige luxe als men het Vlaamse culturele leven wil voeden...Vorige ministers van Cultuur hebben rond de hoofdstad culturele centra gebouwd, o.m

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
fl, 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK