Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


398 document(en) met "DEZE KANS NIET" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Organizeerde dat bijvoorbeeld niet zelf theaterprodukties ? De jongste twee jaar heb ik nog weinig zicht op het Nederlandse Centrum...nog niet te boven zijn gekomen...dit Belgische Centrum, omdat ze de internationale samenhang ervan niet begrijpen en er ook geen belangstelling voor hebben

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ivo Van Hove, hoewel niet duidelijk is wat deze assistentie inhoudt". We citeren uit de brief van Laenen...Maar grasduinend in latere jaargangen kan men zich niet van de indruk ontdoen dat deze formule uitgewoond is en de redactie en omliggenden tot een vriendenkring met vriendenactiviteiten gereduceerd...Yangnummer 109, p. 60), dan komen deze woorden als blufferig en ondoordacht over: de geschiedenis herhaalt zich niet; de realiteit is niet eenduidig

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze nieuwe auteurs hadden niet direct een antwoord op de gestelde vragen, maar ze vonden hun creatieve energie in het opwekken en hard maken van een radicale twijfel...Julien Schoenaerts en Jo Demeyere laten zich niet in de boot nemen voor iets wat niet door en door theatraal is. Verder is het wel duidelijk geworden dat de "nonsens" nooit zoveel betekenissen heeft...Van dat opzet blijft er bij de Wooster Group niets over (2). Bij het afwijzen van gevoeligheid staat deze groep uit het New Yorkse SoHo niet alleen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het is de kracht van deze produktie dat ze vertrekt van een intelligente tekstanalyse waarvan de rijkdom niet wordt opgedrongen in vette symboliek, maar aangegeven wordt met een minimum aan tekens...Maar het mocht niet baten, één der acteurs kon zich niet meer vrijmaken...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Niet iedereen van het gezelschap was opgetogen met het solo-nummer van Moeremans dat een onverbloemde apologie was voor een onverkwikkelijk stuk Vlaamse geschiedenis...Het is het meest onderschatte stuk en er zitten emoties in die men niet durft tonen in Jan Decorte-theater omdat ze niet in fashion zijn...Ook dat ging niet door en Lauwaert schreef zelf een tekst die niet bruikbaar bleek

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Deze ongemakkelijke verhouding tussen kunstenaar en critici werd verder uitgebuit in Fabres performance in Franklin Furnace...Niet voor niets echter op het einde verkoopt Fabre 'het werk' in het openbaar, jammer genoeg voor een magere 20 dollar...Nog niet zo afgewerkt als Fabres vorige solo performances, heeft het nóchtans de aandacht getrokken van de kunstenaarsgemeenschap in Milwaukee én van de politie die twee spelers beschuldigden van

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Maar ook dat volstaat niet om de inhoud over te brengen...Het is ondanks zijn appèl aan kinderangsten geheel ongevaarlijk Het zet niets op de helling, het stelt niets in vraag, het noopt niet tot herzien, het verontrust niet, het houdt alleen aangenaam bezig...Door zijn preoccupaties met film, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak, roept Hesitate and Demonstrate met deze produktie herinneringen op aan Laterna Magica

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Voorstellingen die inzicht bieden, niet dat soort imitatieve, folkloristische theater...Gerardjan Rijnders' regie-opvattingen (Globe, De Drie Zusters) liggen hem niet zo...Na Tango Glaciale begrijp je waarom men Falso Movimento een kans wou geven met Otello

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Hij is niet vrank, niet wijsneuzerig...Hij mimeert een rockplaat (uiteraard, muziek uit de jaren vijftig, want deze periode, toen de ouders van deze generatie theatermakers nog jong waren, blijkt onweerstaanbare aantrekkingskracht te...Het verder bekijken van deze Lear wordt langzaam pijnlijk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Hij mimeert een rockplaat (uiteraard, muziek uit de jaren vijftig, want deze periode, toen de ouders van deze generatie theatermakers nog jong waren, blijkt onweerstaanbare aantrekkingskracht te...er dan nergens enig licht te ontwaren in deze grande comédie humaine ? Wat gewordt van deze personages ? Ze ontaarden tot schimmen, onbelangrijke marionetten die mekaar vernietigen, niet eens wetend...Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Daar in deze mise-en-scène alles van betekenissen wordt voorzien, staat die spiegel er niet als decoratief element...Dat was bij deze opvoering niet het geval, noch inhoudelijk noch in de vormgeving...De teleurstellende prestaties aan de Vlaamse toneelscholen hebben zeker te maken met de zwakte van deze acteurslichting - uitzonderingen niet te na gesproken, maar dat bleek niet uit de eindproeven

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording...Van de Veldes intentie luidt dat dit soort afzondering nooit enig resultaat zal brengen, dat, zolang zich deze subjectieve overtuigingen niet bundelen in een collectieve activiteit (flamingantisch...parlementarisme, net in die jaren tastend naar een partijconcrete vorm en waarvoor Het Vlaamsch Volkstooneel, dat deze tekst creëerde, werd opgevat als propaganda-instrument), zolang de Vlamingen zich niet gedragen

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
De dithyramben waarmee hier rijkelijk wordt omgesprongen geven je een onbehaaglijk gevoel : deze produktie niet zien is strafbaar...Ook deze programmatie kadert helemaal in de nieuwe Franse cultuurpolitiek: het stimuleren van de eigen dramaturgie...Maar de voorstelling heeft nog andere verdiensten: de diverse personages die in de scenische ruimte evolueren behoren niet alleen meer tot de geschiedenis, de achtergrond blijft niet uitsluitend de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De aspecten waarin de vertoning faalt, kan men niet afdoen met de opmerking dat dit hier toevallig zo is. De vertoningen van het NTG worden regelmatig door deze tekortkomingen ontsierd...Dat gebeurt allemaal wat te makkelijk met het excuus dat het publiek van vandaag anders niet bij deze teksten kan...Deze indruk is echter misleidend: het gaat duidelijk niet om een routineklus, Decleir investeert elke avond enorm veel energie, en, ten tweede, deze fabels hebben in deze vorm, maar ook op zichzelf

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Hij was op haar verliefd, aldus het libretto, zodat hij niet kon begrijpen dat deze heilige plots door de kerk als een heks verbrand werd...Nu is dit niet het eerste zwakke libretto uit de operageschiedenis, maar de aanpak van de componist heeft er de tekortkomingen niet uit kunnen wegwerken...Ik heb er dus voor gezorgd dat deze gangbare mening klopt in het eerste bedrijf: het is zo complex dat men de tekst niet kan begrijpen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Dat is toch niet ernstig, hoor ik u mompelen, natuurlijk niet: u moet dan ook de genietende lach van Wilson zien, terwijl hij dit vertelt...Men heeft deze beelden niet bekeken maar 'gecontempleerd'. Daar schuilt de kracht van Wilson, daar ook zijn magie...Hij is niet opdringerig, niet zo van 'zó moet het en niet anders'. Het is verbazingwekkend, de manier waarop hij ook dingen opneemt, waar hij zelf niet van houdt

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bond wil met deze 'agro-effecten' (zoals hij ze noemt) zijn bourgeois publiek niet zomaar schokken, maar aan het denken zetten...Enerzijds creëert de consumptiemolen met zijn reclameslogans een groeiende hebzucht (de kannibalistische honger in Early Morning) die het systeem niet wil en niet kan bevredigen...Met deze term bedoelt hij niet dat zijn recentere stukken (de derde reeks, waaronder The Bundie, 1978; The Worlds, 1979; en Restoration, 1981) pasklare antwoorden bieden, wel dat ze sociale

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
vermoord' omdat hij die maatschappij niet kent, niet wil kennen...Kan men zich als actrice iets beters wensen dan begeleid te worden door een man met deze kwaliteiten, deze passie en twintig jaar ervaring met ontelbare acteurs ? Jan...Hij kreeg het hele gezelschap tegen en een klote gezelschap (op een aantal mensen na die niet opkunnen tegen de mediocriteit) dat moét je niet tegen je krijgen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
de algemene ontwikkeling en cultuur (Fons Goris). Deze prachtige structuur heeft Teirlinck niet overleefd : de administratie moest dat even rechttrekken, want de Studio hoorde administratief nergens...Wanneer je hoort dat directeurs bepaalde stukken niet aandurven, wil dat niet zeggen dat er zich autoriteiten boven hen bevinden, zoals een stadsbestuur...Ik kon mij bij deze beslissing dus niet neerleggen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Men zou zich hierover niet opwinden, indien precies deze tekortkomingen niet zouden verhinderen dat Tsjechov echt tot leven komt...diep, kaal, hoog plafond - sobere belichting, kostuums en muziek - beide hebben een zo nadrukkelijke signaalfunctie dat het dansen af en toe weggedrukt wordt - maar kan niet verhelen dat deze'accessoires...Heel concreet-lichamelijk geënt op de idee-fixe van het niet-kunnen-dansen, boeit deze dans wel, maar de inspanning wordt niet volgehouden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK