Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Dans en Trance"Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Toen gaf de hoer toe aan zijn verlangen en terwijl liefde en dood zachtjes in elkaar vloeiden en zweet en bloed zich mengden op zijn huid stierf de mandarijn, opbrandend, in haar omarming...Burns; de tweede richtte samen met zijn vrouw Agnes Santa (ook een van de Squat-stichters en kortgeleden te zien in Jarmusch' Stranger than Paradisé) en dochtertje het Love Theater op en bracht in coproduk...De vrouw droomt dat ze ergens opgesloten zit; in een kamer ligt een man op een bed die ze met haar handen op de matras op en neer laat wippen; door dit orgasme-vanop-afstand raken beiden in een trance

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
de zigeuner zingt en Paniska danst tot trance) Abt Godslasterlijk...En ik heb ullie gekozen omdat ge simpele harten zijt en puur en omdat bij ullie het hart van de antieken niet het minst veranderd is. En we zijn door onze knieën gegaan...artikel 13: Hij zal, met al zijn doen en laten, gehoorzamen en respectvol zijn tegenover de kerkelijke en civiele autoriteiten, en elk voorwendsel tot schandaal vermijden, voor de rest zal hij zich

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
individuele, sensualiteit en energie, schoonheid, passie en bedient het zich van de technieken van trance en extase...Ik word gedwongen mijn wil tot begrijpen opzij te schuiven en de sensualiteit van deze dans in me op te nemen...Alles samen leveren de verschillende genres die getoond werden (dans-opera uit Java ; masker-theater uit Bali ; marionettentheater en dans uit India ; klassiekballet uit Thailand ; of schaduwspel uit

Nr. 53, December 1995 • Robert Steijn • Bezinning bij de status quo
Dat provocerende karakter heeft het hedendaagse (dans)theater nu geheel en al verloren...Er waren zelfs categorieën binnen de programmering bedacht als 'ijkpunten', Voorstellingen in de stadsschouwburg', ego-documenten van levens geteisterd door aids' en 'improvisatie in dans en muziek...Zij spelen op het publiek, kijken het aan en kijken dan weer plotseling weg, terwijl mensen als Steve Paxton en Katie Duck zich meer op de pure dans richten

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
Dat flux- en refluxprincipe voelde de mens in zichzelf aanwezig, in het ritme van het leven zelf: een opeenvolging van geboren worden, leven en sterven en opnieuw geboren worden, en in de ritmes van...Vanaf het ogenblik dat de dans zich ook als 'kunst' is gaan manifesteren, blijft diezelfde drijfveer aanwezig om de kosmische cycli en de transit van aarde naar hemel, van leven naar dood, uit te...Dans weerspiegelt het streven naar de oorsprong, naar de oerkrachten, de zoektocht naar de vergeten wortels en naar de essentie, over de beschavingen heen

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Zij pikt meteen in met de opmerking dat tussen de rituele dans der derwisjen en een modale techno-rave wel degelijk een cruciaal verschil bestaat...Je geeft en geeft en geeft, en als er dan niks terugkomt word ik cynisch...Hij leefde ontzettend snel en intens, en maakte voortdurend keuzes: dit niet meer, dat en dat vind ik nog wel de moeite

Nr. 63, Maart 1998 • Inhoudstafel
verwachten 8 Van Blauw Vier tot Cantecleir Marleen Baeten onderzoekt het artistieke parcours van Jo Roets en Greet Vissers en hun gezelschap Blauw Vier 14 Ten Oorlog...36 Als het niet stuk is, probeer het dan te repareren Ritsaert ten Cate over de filosofie en de praktijk van festivals 41 Shakespeares Globe Günther Samson en Jan Van Looy...kleuren van de geest Barbara Baert over Paul Vandenbroecks tentoonstelling Dans en Trance in Afro-Europese tradities Jukebox 63 Peter Anthonissen over De Pijn van Marguerite Duras

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Dans is seks en extase, trance en therapie...Barbara Baert over Paul Vandenbroecks Dans en Trance in Afro-Europese tradities...Dans en Trance in Afro-Europese tradities (1997)(4). De tentoonstellingen werden telkens voorzien van een exhaustieve wetenschappelijke catalogus

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Tussen Ons Gezegd En Gezwegen hoor je spreken over een klotejeugd en valt de naam Van Zutphen, een gemene en reactionaire psychiater, maar de best betaalde van Nederland, en tussen de regels zoveel...Volledig naar Dionysische traditie voelen de drie koppels zich één worden, zoals eeuwen geleden ook de Bacchische koren van de Grieken het leven vierden met zang en dans...drum & dans & rap - regie johan de smet Kati?! Kato!? - over het verschil tussen jongens en meisjes - regie arne lievens Familievoorstelling tijdens de kerstvakantie - regie johan de smet Jubilee

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Uit Ierland hebben we de Keltische spektakels Lord of the dance en Riverdance, die dans met flinterdunne verhaaltjes en popsongs mengen...Uit Hongarije zag ik onlangs Vasmalom volksmuziek, symbolisch theater, dans en steltenlopen combineren...De woordtaai en de traditionele muziekschrijverij worden gekoppeld aan nieuwe vormen als videokunst, moderne dans, etnische muziek, een meertalig discours

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
Toch waren de concepten om tot dans te komen (het zogeheten image work), de verlangde intensiteit en zelfs de techniek van de diep gebogen benen (ganimata) ongezien en vernieuwend en betekenden ze...die context definieert Tanaka butoh, als een spirit, de spirit van iemand ‘die altijd opnieuw dans in vraag blijft stellen en nooit zijn dans zal vastleggen’. Tanaka: ‘Als je op die manier een dans...Hierin ligt het zeer belangrijke onderscheid tussen de dans der ervaring met therapeutische waarde, en de dans der ervaring met een artistiek doel, dat wil zeggen een dans die zich aan het publiek wil

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Over Vanity van Vincent Dunoyer is al het nodige gezegd en geschreven, ook in dit blad (zie de bijdragen van Pieter T'Jonck en Jeroen Peeters in Etcetera 74). Toch wil ik hier graag nog iets kwijt...Maar het veralgemeende gebruik van het videomedium zorgt in de hedendaagse dans hoe dan ook voor een voorheen ongekende normering en standaardisering van het getoonde...Die camera was er tijdens het dansen wel en niet – en precies dèze ‘afwezige aanwezigheid’ werd geënsceneerd

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Guy Dermui en Hilde Wils zijn er wat later bij gekomen, en ook Marc Decock (nu AB) en Hilde Teuchies (nu Victoria e.a...Jean-Luc en Anne Teresa hingen allebei aan de intercom en de dansers kwamen zo te weten wanneer ze de scène op moesten...Omwille van tijds- en geldgebrek kon ik onmogelijk de repetities volgen en daardoor verloor ik het contact met de voorstelling

Nr. 88, September 2003 • Pieter T'Jonck • De voorstelling van de (on-)werkelijkheid: Recent werk...
Zij wil de dans niet altijd leiden, net zomin als Davis dat misschien wilde, maar liet is haar rol en haar nemesis...VISITORS ONLY regie en concept Meg Stuart dans Loup Abramovici, Simone Aughterlony, Joséphine Evrard, Antonija Livingstone, Sam Louwyck, Andreas Müller, Vania Rovisco, Thomas Wodianka...Keersmaeker muziek Miles Davis muzikaal advies: Kris Defoort en Salva Sanchis dans Benjamin Boar, Marta Coronado, Fumiyo Ikeda, Cynthia Loemij, Elizaveta Penkóva, Salva Sanchis, Taka Shamoto, Igor Shyshko

Nr. 89, December 2003 • Jeroen Peeters • Containers als choreografisch medium: Notities bij het...
Om ongeziene dimensies te exploreren, treden Stuart en co geregeld voorbij het zien, waarbij een hallucinatoire ervaringsrealiteit opgeladen wordt die erg abstract is. Het detailrealisme van dans...Ze accepteren ook om dat alles los te laten en in een trance te geraken, voorbij de muren, voorbij de vertrouwde wereld...Popsterren, politici, sportlui en reclamefoto's, portretten en antropologische documentatie, poppen en beelden van hedendaagse kunstenaars als Matthew Barney, Paul McCarthy en Cindy Sherman

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Zwaluw) L'hirondelle est un oiseau qui vole en liberté, donc, à travers le nom 'les Hirondelles', je pense que Els a voulu montrer la liberté que nous devons tous avoir dans la vie pour faire...Là-bas, je me sentirais comme un mouton ou un chien en laisse ou un poulet dans un poulailler alors qu'ici, je me sens hirondelle, je peux voler où je veux, dire ce que je...Pendant le tournage, j'ai été pris par une trance en me faisant transporter sur les lieux des événements, provoquant ainsi cette libération

Nr. 93, Januari 2004 • Myriam Van Imschoot • He says space, she thinks time
SHE REMOVESTHE TRACE, HE MOVES INTO TRANCE...Notes oil the rehearsals of Forgeries by Myriam Van Imschoot, 25 April 2004 FORGERIES, LOVE AND OTHER MATTERS choreocrafieen dans Meg Stuart eri Benoît Lachambre live muziek Hahn Rowe...dramaturgie Myriam Van Imschoot scenografie Doris Dziersk KosTUUMsTina Kloempken licht Marc Dewit techniek Britta Mayer productie Damaged Goods en par b.l.eux premiere 14 mei 2004, Schauspielhaus Zürich

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Gedachteloos slikken we zo groteske vertekeningen van het relatieve belang van gebeurtenissen of louter geënsceneerde ‘nieuwsfeiten’. Televisiekijken veroorzaakt zelfs een lichte trance: beelden en...Vraag 2: ‘Wat is het verschil tussen intimiteit en privacy, en hoe gaat dans hiermee om...nog: welk belang er gediend wordt met het steeds weer hameren op het belang om ‘jezelf te zijn’. Dat lijkt mij het domein waar dans en performance inderdaad inzicht produceren). Intimiteit

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Na een jarenlange deconstructie van dans als picturaal medium en een verregaande verstoring van de visuele perceptie, herneemt Char- matz nu oudere choreografieën, ditmaal echter in een eenvoudige...opgevoerd.16 In plaats van te verzwij- gen dat die zogenaamde ‘essentie’ van de dans altijd al verloren is gegaan, geeft Charmatz dit verlangen weer- om ruchtbaarheid in een theatraal en kritisch gebaar: een trance...het luisteren en de herinnering, de verhouding van object en subject, het individu en het sociale, live-compositie en scores, beweging, zwaartekracht, states, gebaren en tekens

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
Corps’ veut dire avant tout, en effet: ce qui est dehors, en tant que dehors, à côté, auprès, avec un (autre) corps, au corps à corps, dans la dis-position...als choreografisch mechanisme duidelijk werkzaam in The extreme exercise, waarin dans en spraak nagenoeg bijproducten zijn van een inclusieve gedachte (‘wij’). Nagenoeg: aangezien alle performers de...aansluit bij zijn beschouwingen over het lichaam, de stem en ook de dans: ‘La danse est une transe décidée, organisée


Development and design by LETTERWERK