Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "De Perzen"Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
Zowel Rijkgevulde thema's en donkere kleuren uit 1991 als De Perzen / Het Meer werden binnen de schoot van De Beweeging gecreëerd en geproduceerd...De Perzen / Het Meer bestaat uit twee aparte choreografieën 'die eikaars tegengestelde vormen zoals dag en nacht, donker en licht'. Voor De Perzen vertrok Eric Raeves van het toneeloratorium van Jean...Een stem vertelt bewogen de lotgevallen van de Perzen, muziek vol tromslagen ondersteunt het verhaal, de bewegingen versterken de gezwollen pathetiek

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
De Perzen van Aeschylos In tal van opzichten pikt Sellars met De Perzen de draad van Ajax terug op...De held van het verhaal is Xerxes, koning van de Perzen; het thema zijn nederlaag tegen de Grieken in de zeeslag bij Salamis in 480 v.Chr...discussie te creëren". Doorheen de Perzen kijkt Aeschylos in de diepten van de Griekse samenleving en nodigt hij de Grieken uit tot een radicaal zelfonderzoek: "Door de vijand menselijk voor te stellen, begint

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen -DeSingel, Desguinlei 25 - Monty...Montignystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat 28 -Brugge De Korre, Kraanplein 7 -Theater De Werf, Werfstraat 108-Brussel Beursschouwburg, Auguste...27 Aeschylos en de Golfoorlog Peter Sellars ensceneert De Perzen

Nr. 50, Juni 1995 • (advertentie)
Rijkemanshuis' | Kaaitheater 'Kopnaad' Ro Theater 'Angels in America'\ Hollandia 'De Perzen' Malpertuis 'Who's afraid of Virginia Woolf...De Koe | KVS | Ro Theater | De Parade De Stichting | Stan buiten abonnement Art & Pro I Fakt | Leporello | Maten De Roovers | Dito'Dito | Herwig Deweerdt VOORUIT DANS 1995 1996...abonnement La La La Human Steps | Anne Teresa De Keersmaeker Wim Vandekeybus | Les Ballets C. de la B. Lynda Gaudreau (Québec) | Meg Stuart (usa-b) Michèle Anne De Mey | Stichting Januari (nl) Liât Dror & Nir

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Rite Laat ik beginnen bij Perzen van Hollandia, een stuk dat met de Troje-stof niets gemeen heeft, behalve dan dat het een tragedie Perzen, Theatergroep Hollandia / Ben van Duin...die om een oorlog draait: die van de Grieken tegen de Perzen...De Perzen is de oudste tragedie die tot ons is gekomen

Nr. 50, Juni 1995 • Inhoudstafel
Herman Asselberghs, Christoph De Boeck, Amos de Haas, Paul Demets, Pascal Gielen, Carl Hourcau, Steven Humblet, Dirk Lauwaert, Bart Meuleman, Tom Michielsen, Jan Ruts, Johan Reyniers, Lukas Vandenabeele...Dossier: theaterkritiek 4 Inleiding door Marleen Baeten 6 Tom Michielsen sprak met cultuurredacteurs en recensenten van de Vlaamse kranten 11 Statement van Steven Humblet 14...glazen koepel 35 Hedendaagse mime Amos de Haas volgde het centraal thema van het Festival De Beweeging 38 Het gedanste Voorland Paul Demets over dans in het jeugdtheater

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Cultuurverschillen Johan Thielemans, hoe uiten die verschillen in de Nederlandse en de Vlaamse theater-'cultuur' zich binnen de gesprekken in de jury, bij de beoordeling van afzonderlijke...De Nederlandse journalisten vonden de voorstelling juist heel relevant, zeker met het oog op de ontwrichting, de wanhoop en de doelloosheid in de maatschappij van de jaren negentig...Van de esthetiek van Moeder en kind, tot aan de totaal andere esthetiek van Perzen

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Chatel, nr 52 p 33 Danstheater Arena, nr 50 p 38 De Meekers, nr 50 p 38 De Roovers, nr 51 p 41 De Trust, nr 51 p 6, nr 52 p 4, nr 52 p 5 De Victors, nr 50 p 50...41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...juste avant la fôret - Dito'Dito, nr 49 p 7, nr 49 p 10, nr 50 p 61 De Opera - Het Gevolg, nr 48 p 17 De Pijl van de Tijd - Kaaitheater, nr 51 p 48 De Presidentes - Nederlands Toneel Gent, nr 53

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Al van in de zestiende eeuw bestaat het bewustzijn dat de Hongaren klem zitten tussen de Duitsers (of de Oostenrijkers, dat werd lange tijd gelijkgesteld) aan de ene kant en de Turken aan de andere...Aeschylus heeft zelf als Grieks soldaat tegen de Perzen gevochten in de zeeslag bij Salamis...Vervolgens schrijft Aeschylus het stuk De Perzen omdat hij de drijfveren van het slachtoffer wil kennen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Natalia Jakoubova • De vrijheid van de toeschouwer
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de overdracht van dezelfde rol van de ene acteur op de andere in de loop van eenzelfde vertoning, zodat de acteurs uiteindelijk slechts een spreekbuis van ideeën...Dit project is gewijd aan de studie van opeenvolgende culturen: het noorden (Het verhaal van het regiment van Igorjev), het zuiden (de Perzen), het oosten (Oepanishadi) en het westen (Hamlet). Het...Men zou kunnen zeggen dat het veld waarop het spel zich ontvouwt de kloof is tussen de oorspronkelijke tekst en de tekst die op de scène ontstaat

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Als het onhaalbare de inzet is, dan heeft niet de politieke, maar de dramatische optie de voorkeur, en die maakt onder de dictatuur een betere kans, constateert Müller met koude logica...luidruchtige commentaarstem uit de eerste jaren na de oorlog in herinnering roept: flitsen van de McCarthy-processen tegen vermeende communisten in de usa, herkenbaar ook de overjaarse idylle van een krampachtig...die Parzen') die Büchner bij diens geboorte de oogleden hebben weggesneden, zijn natuurlijk niet de Perzen, zoals in de vertaling te lezen staat

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het is de tragische acteur die de rol van de overledene gaat innemen en diens tussenpositie tussen de twee rivaliserende rijken van de levenden en de doden...door rampen: want wat ons hier treft is zo buitensporig,/dat je het onheil niet kunt uitspreken noch ernaar vragen/Het is de klacht van de Perzische koningin in Aeschylus' tragedie 'Perzen' wanneer zij...Wat er op dit ogenblik gebeurt - de massale vlucht van de Kosovaren voor de wreedheden van de Serviërs en niet aflatende, verwoestende bombardementen van de NAVO - is zo een anomalie

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog (2)
marianne Bij dans - ik denk dan aan de grote producties van William Forsythe of van Anne Teresa De Keersmaeker - krijg je door de weidsheid van de ruimte een inzicht in de complexiteit, in de...moet niet vergeten", zegt hij terwijl hij weer een tapijt voor mij uitspreidt - hij weet dat ik het niet koop, maar wil graag dat mijn ogen er van zullen genieten - "dat wat de Perzen heeft...veroorloofd over een periode van tweeëneenhalfduizend jaar Perzen te blijven, dat wat ons veroorloofd heeft ondanks de vele oorlogen, invasies en bezettingen onszelf te blijven, onze geestkracht was - niet onze

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
Een uitgebreide studie hiervan zou doorheen de theatergeschiedenis moeten reizen: van de weeklacht van de overwonnen Perzische koningin Atossa in De Perzen van Aeschylus tot de 'innerlijke oorlog' van...Een reis via de kronkelige paden van Seneca's leesdrama's, de middeleeuwse mysteriespelen, Shakespeares tragedies en koningsdrama's, de gruwel van de Restauratiedrama's, het gekwelde bewustzijn in de...De chronologie van de gebeurtenissen wordt gevolgd: van de eerste manifestatie van de kapers ('Nobody move please / We are going back to the airport / Don't try to make any stupid moves') tot de

Nr. 91, April 2004 • Loek Zonneveld • Mokerslagen van schoonheid: Peter Sellars' The Children...
Om haar 'altaar' heen hangt boven de vloer een vierkant van neonverlichting - de afrastering van de tempel, de vrijplaats waar de asielzoekende kinderen zich hebben teruggetrokken...Het lichaam van Makaria (Julyana Soe-listyo) wordt na de offerdood door de andere dochters van Herakles uit de lijkenzak gehaald, waarna deze de actrice helpen zich om te kleden voor de rol van de...Tien jaar geleden maakte Sellars (in eerste in- stantie in Salzburg, later op Europese toernee) een verbinding tussen de oudst bewaarde tragedietekst (Aeschylos' Perzen) en de eerste

Nr. 111, April 2008 • Mark Deputter • Column: Bericht uit het buitenland
De deadlines volgen elkaar in een hels tempo op: het Ministerie van Cultuur, de stad Lissabon, de Europese Commissie I (project Sites of Imagination), de Europese Commissie II (netwerk Départs), de...De laatste in de reeks was ongetwijfeld het miljoenencontract afgesloten met de Hermitage en ingewijd met een erg middelmatige tentoonstelling van tsaristische kroonjuwelen, terwijl de nationale...She says that she wouldn’t be here if it wasn’t for you.’ We volgen geïntrigeerd het vertoog van de jonge Engelse, de vertalingen van de vertaler, de reacties van de Pakistaanse gastvrouw

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
Het ligt immers voor de hand aardse problemen functioneel te bekijken en bij het verschijnsel theater loopt de behandeling van de onderdelen en de middelen altijd uit op de moeilijke zinnetjes: wat...Aischylos kwam uit de slag van Salamis en schreef De Perzen, een Griekse schermutseling met een lange toekomst, triomfkreet der overwinnaars...Hij recenseerde in de periode 1960-1968 honderden Vlaamse en internationale voorstellingen in Antwerpen en Brussel, eerst voor De Nieuwe Gids en De Linie, daarna voor De Standaard


Development and design by LETTERWERK