Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "De Snakesong-trilogie"Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
Ron Vawter, Dirk Roofthooft en Viviane De Muynek in de weer met teksten van André Gide, Heiner Muller en John Jesurun...Hun nieuwe produktie, Snakesong TrilogyPart 1, Snakesong/Le Voyeur, is gebaseerd op thema's uit het werk van de Italiaanse auteur Alberto Moravia en is het eerste deel van een trilogie over liefde en...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Brabant en de Nationale

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
Tweede deel van de Snakesong Trilogy, een reeks voorstellingen over liefde en dood...Het Ensemble Modern uit Frankfurt, een van de meest gerenommeerde ensembles voor de uitvoering van 20ste eeuwse muziek, met vier werken van de Duitse componist en theatermaker Heiner Goebbels...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door faet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Bij de verdere monologen (de bode, de geest van koning Darius, de verslagen koning Xerxes, allen gespeeld door Jeroen Willems) krijgt de tekst steeds een andere klankkleur...Voor Terpstra is de Troje-stof het uitstekende materiaal om de rol van de vrouw te belichten, en te laten zien wat zowel de aspiraties als de mislukkingen zijn van een vrouw die van vrijheid droomt...Leda, gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan, vormt de tekst voor het tweede deel van Jan Lauwers' The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Vandaag lijkt deze studie theaterwetenschap in precaire toestand te verkeren; door de plotse dood van Dina Hellemans van de VUB en door de ziekte van Carlos Tindemans van de UIA werd het...waaruit werk kon ontstaan, wil ik een vurig pleidooi houden voor de vrijwaring én de ontwikkeling van de studie van de theaterwetenschap...Gebaseerd op de mythe van Leda en de Zwaan vormt de tekst het tweede deel van The Snakesong Trilogy, waarin de zoektocht naar de macht van sex en erotiek centraal staat

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
En nergens levert het verschil tussen de heilige, heldere taal van de feodale autoriteit (koning Duncan) en de pornografische, dubbelzinnige taal van het gewelddadige verlangen (de heksen) zo...die alléén tegenwereld is. De ruwe materialen in de scenografie - een dikke stenen vloer, het ijs van de kelken, het staal van het meubilair -en de even elementaire 'sound' van de voorstelling - doffe...zijn letterlijk ontleend aan barokke praalstoeten (de hallucinaties bij de heksen) en de verheven taal van Duncan en zijn ridders weerspiegelt tot op de letter nauwkeurig de gezagsverhoudingen in het

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
toneel / ramsey nasr - de doorspeler de twijfel / bob de moor - grasland première laagland / josse de pauw - de verhuizing de balie / michel van dousselaere - saigon follow me...de stichting / peter de graef - henry halve dag__ de tijd - drie zusters de korre - wolven huilen de tijd - zand needcompany - snakesong / Ie desir riekS SWarte - parijs...progress de tijd - daar het somtijds logisch is fred delfgaauw - mozart drie vingers - engelen en dit is nog maar goed de helft van het programma; de andere helft vindt u in DE VELINX-gids 1996-1997

Nr. 62, December 1997 • (advertentie)
Roland Klüftig THE SNAKESONG TRILOGY Een meedogenloze vier uur durende hallucinatie, uitgevoerd door een internationale cast van een twintigtal topacteurs en topmuzikanten...Gonzalo Cunill, Paul De Clerck,Viviane De Muynck, Franco Di Francescantonio, Ina Geerts, Muriel Hérault, Maria Montes, Carlotta Sagna, Mil Seghers, e.a...door de Vlaamse Gemeenschap en is Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Bar- Snakesong/ Le désir - Needcompany / Wonge Bergmann rault heeft ooit gezegd dat de kunst van een acteur erin bestaat dat hij iets leert en dan op het...Vandaag de dag wenst men de blik van de toeschouwer niet meer te dirigeren, wat bij voorbeeld afkleurt op de inhoud van de programmaboekjes...Men volstaat met het vermelden van de titel van het stuk, de naam van het gezelschap, en de naam van de regisseur

Nr. 63, Maart 1998 • Redactioneel
Dat alles speelde zich af vóór de première, 's Maandags na het premièreweekend volgden korte, nog in de roes van de opluchting - uiteindelijk is het dan toch gelukt, en het valt nog best mee ook...De ochtend na de uitreiking van de prijs werden alle teksten bij de prepress verwacht...Needcompany bekroont binnenkort zijn tienjarig bestaan met een integrale versie van The Snakesong Trilogy, waarvan de drie afzonderlijke delen gedurende de voorbije vier jaar het licht zagen

Nr. 63, Maart 1998 • (advertentie)
de Filharmonische Vereniging van Brüssel ■ J;\j\i LAUWsJtf ä NZEüüUïMAïTf, The Snakesong Trilogy Jan Lauwers herwerkt zijn Snakesong-trilogie tot één avondvullend event, gebracht door...De acteurs Dirk Buyse, Wim van der Grtjn en Lucas Vandervost zoeken een antwoord in een tweeluik op tekst van Paul Pourveur, gespeeld op telkens twee opeenvolgende avonden in de Studio...van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedetijk Gewest, het Brussels Hoofdstedetijk Gewest, de Stad Brussel en de Nationale

Nr. 63, Maart 1998 • Inhoudstafel
02/201 09 18, fax 02/203 02 05 Etcetera wordt gesteund door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het...Het gevecht met het ego Koen Tachelet in gesprek met Luk Perceval over het werkproces 28 De idiotie van het menselijke Rudi Laermans over de Snakesong-trilogie van Jan Lauwers...incorporated Pascal Gielen zag Corps(e) van Thierry Smits en sprak met de choreograaf 53 Hiphop na de hype Bart Eeckhout over de roots, de eenvoud en de kracht van de hiphopcultuur 57 De

Nr. 63, Maart 1998 • (advertentie)
Roland Klüftig THE SNAKESONG TRILOGY Een meedogenloze vier uur durende hallucinatie, uitgevoerd door een internationale cast van een twintigtal topacteurs en topmuzikanten...Gonzalo Cunill, Paul De Clerck,Viviane De Muynck, Ina Geerts, Gian Franco Poddighe, Carlotta Sagna, Mil Seghers, e.a...door de Vlaamse Gemeenschap en is Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Rudi Laermans over de Snakesong-trilogie van Jan Lauwers & Needcompany Snakesong...En zo ook de narratieve, deels ook de dramaturgische 'inhoud' van de Snakesong-trilogie...Hoe spitsvondig soms ook de tekst, hoe briljant bijwijlen ook het acteren, hoe prachtig ook de muziek, hoe betoverend ook de scènebeelden: de trits van Grote Woorden waar de Snakesong-trilogie rond

Nr. 70, December 1999 • Johan De Vos • Grote dingen worden kleiner, kleinigheden groter
Johan De Vos over de theaterfoto's van Maarten Vanden Abeele, laureaat van de Herman Teirlinck Prijs - Theaterfoto 1999 en fotograaf van de covers van Etcetera in 1999...Inderdaad, deze prijswinnende foto verscheen over twee bladzijden in het boek tussen zijn andere foto's. Op de vorige pagina is er een donkere kleurenopname van in de kleedkamers en de volgende...Voor deze foto's hebben de fotograaf en zijn modellen/acteurs samengewerkt, ze hebben de werkelijkheid en de fictie bewust en onbewust herspeeld, openlijk, provocerend, om ons, de kijkers, te hebben

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Het is nochtans het gebeuren op de scène dat in moderne voorstellingen de betekenis organiseert, en niet langer de tekst: de stem en het lichaam van de acteur, zijn graad van identificatie...Het opstel over Jan Lauwers vermeldt nergens dat Macbeth in de gelijknamige voorstelling wordt gespeeld door Viviane de Muynck, de actrice die ook de centrale figuur is in de Snakesong-trilogie...De titels van de drie onderdelen van de bundel zetten de fantasie al veel minder in werking: De schijn van de werkelijkheid

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Grace Ellen Barkey, Hans Petter Dahl in De Lobstershop, 2006 © Eveline Vanassche Een van de sleutels tot de onderlinge samenhang van de trilogie wordt gegeven door de ondertitels die de...De wereld – In het Hertenhuis willen de bewoners zich losmaken van de dwingende verhalen in de buitenwereld en zelf het verhaal worden, maar ze kunnen het heden van de oorlog niet buitensluiten...de gemeenschap die wordt gecreëerd tussen de performers onderling, tussen de performers en het publiek, en tussen de toeschouwers, is er plaats om de grenzen van het dragelijke te exploreren, om te


Development and design by LETTERWERK