Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


96 document(en) met "Democratische+Republiek+Congo" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Maar anderzijds omzwachtelde die democratische kracht een artistieke zwakte

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Leidt die 'democratische' reflex om al wat Vlaams is op gelijke voet te behandelen, niet net naar het tegengestelde van wat men beoogt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dan heb je ook de democratische plicht zoiets op de affiche te nemen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De eerste uitdaging voor het gezelschap is een democratische werkorganisatie, Beslissingen over de casting worden niet meer uitgehangen aan het mededelingenbord, maar worden besproken met de acteurs...De inbedding van creatieve kunstenaars in een democratische organisatie levert in dit geval duidelijk een meerwaarde op: het maakte van de Schaubühne een succesrijke theaterwerkplaats

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ik moet daarbij denken aan wat Wilfried Martens ooit zei over democratische besluitvorming: naar een vergadering gaan, op voorhand weten wat er uit moet komen en er voor zorgen dat je dat ook krijgt

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De theaters die op dit moment het best functioneren, zijn die waar de equipe en de democratische geest het grootst zijn, zonder de druk van een grote administratieve hiërarchie

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
erkend te worden: het is het democratische moment van zijn monoloog

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Morgen zullen echte democratische structuren ingesteld worden... Grégoire Wat de kinderen nodig hebben is een knappe kop

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Dat krijgt een nieuwe naam: "Der Kreis" (de cirkel, de kring). Tabori ziet "Der Kreis", naar hij op een persconferentie toelichtte, "als democratische communicatievorm, als mooiste geometrisch teken

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Die Rote Rübe); één school (Frankfurt) overleefde zelfs de eindeloze democratische discussies niet

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Vanuit zijn pedagogische ingesteldheid, zijn democratische reflex én zijn inzicht in het belang van de fantasie als omvormende macht t.o.v...pedagogisch verantwoorde" ingesteldheid; en anderzijds in het feit dat de democratische functioneringswijze (b.v

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Daardoor wordt bij bepaalde omroepen het 'democratische luisterspel' verwaarloosd: men gaat een beetje de kunstenaar zitten uithangen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
De cirkel staat bij Ta-bori voor "de ideale, democratische communicatievorm" en zijn huis wil niet in de eerste plaats een thea-ter-produktiecentrum zijn, maar veeleer een trefpunt "voor mensen die

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
de democratische euforie van vlak na de oorlog pleitte Vilar voor theater dat, zoals Molière en Racine in hun tijd voor de Zonnekoning werkten, zich overeenkomstig de nieuwe politieke structuur, op de

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
motieven niet maar ik vind het zeer jammer dat die beleidsgroep opgeheven is. Dat was ten slotte een democratische instelling, alhoewel Jef Demedts vetorecht had

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
En voor het Westen, in zijn euforie, heeft 'socialisme' - tenzij de weke sociaal-democratische interpretatie ervan - nu geen inhoud meer

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Het ging enkel om democratische veranderingen in deze DDR...Ik heb geen schrik voor een ééngemaakt Duitsland, als het maar op een democratische manier groeit

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Zowel de christen- als de sociaal-democratische partijen in het Westen sturen nu volop schrijfmachines en ander propaganda- en/of werkmateriaal naar het Oosten : waarom hebben ze dat b.v

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Die onzalige discussie over de Raad van Advies : niemand vraagt zich af welke de democratische functie kan zijn van een adviesorgaan, en welke middelen zo'n adviseurs nodig hebben om zich van die

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het gaat eerder om een ruimer ideologisch conflict tussen 'oud' en 'nieuw', tussen de liberale Russische landadel en de democratische jeugd van 1860


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK