Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Deutsche Theater"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De deutsche Welle 2 Baal Amsterdam Kalldewey, farce Relatieproblemen, liefde-lust verhouding, feminisme, mannenhaat, de huidige sectecultus en therapiegolf, een...Een andere belangrijke overeenkomst met het theater van het absurde is het spel met de taal, als aanduiding van de onmogelijkheid tot échte communicatie en wederzijds menselijk contact...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het...dat, op het historische moment van zijn ontwikkeling, de mensen die dit theater maakten ten minste geloofden in wat ze deden

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Daardoor zit er veel meer methode in het DDR-theater...Gebruikt u daarom het theater als medium ? "Ik denk dat dat sterk autobiografisch bepaald is. Ik ben opgegroeid in een schizofrene situatie...Zoals de bewerking van de roman van Erik Neutsch Der Bau, dat was een opdracht van het Deutsche Theater van Berlijn

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Genuanceerder is de kritiek van de nieuw-zakelijke schrijvers van wie Hermann Kesten in 1928 bij Kiepenheuer te Berlijn voor het eerst verhalen publiceert onder de titel 24 neue deutsche Erzähler...bekendstaande Staatsoper gecreëerd). Entartet In de jaren twintig is Berlijn ook de onomstreden hoofdstad van het Duitse theater (Max Ophüls, Erwin Pisca-tor, Max Reinhardt; de stad telt zo een 40...Beroemd werd hij niet alleen als medestichter van de Deutsche Werkbund, een voorloper van het Bauhaus, maar ook omdat keizer Willem II publiekelijk had laten blijken van zijn ontwerpen niets te moeten

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
West-Berlijn krijgt zijn theater 'slechts' 5 miljoen DM, daarom laat hij het gedeeltelijk functioneren als receptief theater, maar brengt toch nog elk seizoen enkele opmerkelijke produkties uit...Theater Heute Trendmaker van nieuwe theaternamen is evenwel het maandblad Theater Heute...Dat we ook in het buitenland worden gelezen komt omdat we hoe langer hoe meer over buitenlands theater schrijven en omdat het Duitse theater nog altijd een exemplarische functie heeft en Theater Heute

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Ten tweede is de speelruimte van zangers en regisseurs in de opera veel beperkter dan in het theater: het tempo wordt b.v...Heeft het Bastilleproject (het persoonlijke project van president Mitterand om een nieuwe gigantische opera te bouwen, n. v. d. r.) dan nog enige zin ? Van theater een massakunst maken die het niet...Het theater impliceert noodzakelijkerwijze een bepaald maatschappelijk model

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
een theater gaat het echter niet om produceren, er moet plaats blijven om vragen te kunnen stellen...De druk is in het theater enorm groot, door de openbaarheid, de kritiek, maar ook doordat binnen het theater de persoonlijke gevoeligheden misbruikt worden...Ziet u dat ook zo voor het theater

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Theater Der Welt '89 werd net zoals dat van tien jaren geleden een interessant en mooi festival, feilloos met 'Deutsche Gründlichkeit' georganiseerd, en met geestdrift gevolgd door een telkens weer...En bij een festival dat zich dan -met alle gevaren van dien- een beetje grootsprakerig 'Theater Der Welt' noemt, rijst dan meteen de vraag of het gewoon zo is dat het Theater van de wereld van vandaag...Eén van die recente ondernemingen is een didactisch videoprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, gemaakt door het Vlaams Theater Instituut : Theater

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Vervolgens aan het Berliner Ensemble, in de periode dat Helene Weigel nog intendant was en tenslotte aan het Deutsche Theater...De theorie waarmee hij dit uitgangspunt ooit verduidelijkte noemde hij 'Theater der Zusämmenhange' (Theater van de onderlinge banden). "Ik vind het interessant om eenzelfde thema vanuit...Ik ben met deze methode begonnen aan het Deutsche Theater in Oost-Berlijn

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Hij kan hen echter alleen maar zeggen dat Romeo vertrokken is. Onverrichterzake keren beiden terug naar hun theater waar men met een wachtend publiek zit...Dit gezelschap speelt een zeer belangrijke rol in het franstalige theater, al was het maar omdat het zoveel theater-geld opsoupeert

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Trauer om wat verloren is gegaan door het Derde Rijk - een kwalijke vraag, want Faust had zijn pakt met de duivel al lang tevoren gesloten: in de Deutsche Klassik zelf...Over zijn manier van filmmaken schreef Syberberg: "Ik heb het esthetische schandaal gewaagd om Brechts leer van het epische theater met de muziek-esthetiek van Richard Wagner te combineren, om in de film

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Hertmans: 'Mijn faalangst om voor theater te schrijven was ik kwijt na het zien van de opvoering van Das Spiel vom Fragen van Peter Handke, door Maatschappij Discordia...Ik dacht: als dit kan in het theater, dan moet ik er niet langer van uitgaan dat ik een bepaald medium nog moet veroveren via een klassieke weg, maar moet ik iets maken dat uit mezelf komt, vertrekken...Een time's arrow die in Auschwitz (maar net zo goed in Dresden) vertrekt en teruggaat tot het Idealisme van de 'Deutsche Klassik'. Naar aanleiding van een theaterstuk van Hans Jürgen Syberberg

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
Helene Weigel dit theater in bezit nam, boven de kassa liet beitelen: 'Theater spieltet ihr in Trümmern hier / Nun spielt in schönem Haus, nicht nur zum Zeitvertreibe / Aus euch und uns ersteh ein friedlich...De twee grootste operahuizen (Deutsche Staats-oper aan de Gendarmenmarkt in voormalig Oost-Berlijn, en de Deutsche Oper aan de westelijke Kaiserdamm) toucheren tezamen jaarlijks bijna 170 miljoen DM...En Berlijns theater was altijd Frontstadt-Theater, de schouwburgen waren Schaufenster des Westens, en bleven dat ook tot lang na de Wende

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
De directeur van dit oude Brecht-theater, Claus Peymann, heeft Lessings Nathan der Weise op het repertoire van het Berliner Ensemble gezet, als reactie op de aanslagen van 11 september 2001...Ik heb een of tweeduizend poppen vol zaagsel gestopt, wat mijn bloed was, ik heb een droom gehad over theater in Duitsland, ik heb openlijk over dingen nagedacht die me niet interesseerden...Steeds als ik in mijn lessen theatergeschiedenis toe ben gekomen aan het Duitse theater in de twintigste eeuw, vertel ik een anekdote over de Nederlandse, joodse historicus Jacques Presser

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
De stad wil 80 procent van de 4,9 miljoen euro per jaar aan het ballet intrekken en het theater tegen 2004 uitdoven...Overheid van Forza Italia schrapt 500.000 euro van het budget en herbestemt het theater tot marionettentheater voor toeristische doeleinden...Sinds eind 2001 intendant Deutsche Oper Berlijn


Development and design by LETTERWERK