Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Dramatisch Akkoord"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
opvatting dat Kunst (met een grote K) universeel is (zie Dramatisch Akkoord 1976-'77). Peter Brook daarentegen eist voor elke nieuwe Shakespeare-regie tegenwoordig een nieuwe vertaling...Zoals hijzelf ooit zei, voelt hij nog steeds geen nood om schuil te gaan achter de woorden van een auteur (Dramatisch Akkoord 1976-'77). Jo Gevers verkort de tekst en introduceert (trouwens minder...Daar dient de theatraliteit - Shylocks kostumering als Jood, de spot op de scène voor de ontknoping, de foto's die getrokken worden van de vernederde Shylock - ter intensifiëring van het dramatisch

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De aria's zelf zijn niet zo dramatisch als deze in de andere late opera's. Dat kan te verklaren zijn door het feit dat Mozart zich een beetje plooide naar een voorbijgestreefde conventie van de opera...Het antwoord van Gerard Mortier is categoriek: omdat hij niet akkoord gaat met het gangbare verdict...Wanneer men soms bezwaren kan hebben tegen de lichamen van operazangers die elke lijfelijke overtuigingskracht onmogelijk maken, dan ziet men bij Herrmann hoe men dat aspect volledig dramatisch kan

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
lijkt ook 'n snel opeenvolgen van «passes» vóór het eigenlijk dramatisch duel...Robinson Geen enkel akkoord bleek harmonie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
die nodig was geweest om gedurende twee uren dramatisch te boeien...Als voorzitter van de Raad van Advies en geïnterviewde in dit artikel kan ik akkoord gaan met de weergave van de citaten uit ons gesprek, al betreur ik persoonlijk enkele conclusies of stellingen die

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Hunningher, Dramatisch Akkoord nr...Deze tekst was oorspronkelijk bedoeld als bijdrage voor het boek 1984 voorbij, nummer 17 in de reekst Dramatisch Akkoord

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
een interview in Vrouw en Theater (Dramatisch Akkoord, 1978-79) zei u dat weggaan uit de KVS gelijk zou staan met desertie t.o.v

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Carlos Tindemans somt in een essay in Dramatisch Akkoord de fouten nog eens op: "geïmproviseerd opleidingsprogramma, politieke docentenselectie, onoordeelkundig afstemmen van theorie en praktijk...Dramatisch Akkoord 77-78, pp

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar in beide gevallen dreigt wat dramatisch misschien aantrekkelijk klinkt (een soort "queeste"), op een moraliserende manier opgelost en afgesloten te moeten worden...Etcetera ontving Kwetterende dwergen en andere toneelmakers Uitgangspunt voor dit 18de Dramatisch Akkoord is een citaat uit een brief van Bert Verminnen over het verschil tussen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De situatie is nog niet dramatisch, ze onderhandelen nog...dramatisch) Hoog tegenover laag, Jean Serve...Paumier Akkoord, Robert

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
De toon ervan is eerst zakelijk en daarna ronduit dramatisch...Het laatste bedrijf van De Koopman werd bij hem zo goed als weggelaten, omdat, volgens Ma-rijnen, alles redundant is. Peter Sellars gaat noch met de traditie, noch met Marijnen akkoord...Bij Shakespeare gaat Portia onmiddellijk akkoord en spoort haar nieuwe echtgenoot aan

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
Uit 'Dramatisch Akkoord 14', 1981

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Dramatisch Akkoord 14, AAV


Development and design by LETTERWERK