Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Eigene" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Il ne voulait pas dire wordt theater herleid tot het meest eigene van de acteur: zijn naakte lichaam

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Het moet een samengaan zijn, juist dat eigene dat kinderen hebben in vormgeving, zeggingskracht eruit kunnen halen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
voortdurende spanningen, in het individu en in de groep, tussen het eigene en het vreemde is enkel mogelijk als de mens de illusie opgeeft om de eenheid, de zuiverheid te herstellen

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
De cultuur is het eigene, niet als teken van het enige, of het superieure, maar als een teken van getuigenis hoe het leven ergens geleefd wordt (ook al is het aberrant). Niet het Europa van de

Nr. 43, November 1993 • Pieter T'Jonck • Melancholische miniaturen
bestaande dansvormen in steeds wisselende permutaties, de grote aandacht voor het specifieke, eigene van elke danser... het is er allemaal...Zeker als de choreografe zelf ver in de tweede helft van de voorstelling op het podium verschijnt lijkt het eigene van de voorstelling zich helemaal te openbaren

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
tussen het eigene en het vreemde; op, enzovoort

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
De ontwikkelingen binnen de moderne kunst zouden dan nu eens een sterke toenadering tussen oude en nieuwe media te zien geven, dan weer een almaar grotere kloof, een scherpe articulatie van het eigene

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Deze taal is de oorspronkelijkste, want ze is in staat de ondeelbaarheid van het eigene - misschien alleen maar een kleine vreugde - aan andere mensen mee-te-delen" zegt de fenomenoloog F.J.J

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Het eigene aan deze 'ordeningselementen' is dat alle figuren ze tegelijk uitvoeren, als in een strak gestructureerd ritueel

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Tijdens zijn openingstoespraak had Ali Khedher, directeur van het Centre Arabe d'Art et de Littérature, het over het eigene van cultuur...Het eigene van een cultuur is zijn vitaliteit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Veel festivals worden nu aan de hand van een min of meer succesvolle blauwdruk georganiseerd, maar hebben met het eigene of het wezen van festivals niet veel meer te maken

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Het verdwijnen
wat Heiner Müller (1929-1995) over Beckett (1906-1989) zei: 'ein lebenslanger Versuch, die eigene Stimme zum Schweigen zu bringen'. Tot stof weerkeren, maar stof vol hartstocht

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Wij hebben een aantal middelen in huis om dat eigene in een hele diversiteit aan artistieke vormen naar voor te brengen

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
betekent het verborgene vanzelf het 'eigene' en het 'echte', met prototypisch het geslacht, de dood en wellicht de slaap als een 'halverwege' tussen geslacht en dood...Het 'eigene' is waar men niet meer speelt, of waar men een laatste en onontkoombaar spel speelt ('het masker dat niets verbergt'). Obsceen zijn daarom het geëxposeerde lichaam of geslacht waarnaar men

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
denkt te kunnen maken tussen (het geciviliseerde, eigene) hier en (het barbaarse, andere) daar

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Het onzichtbare podiumlichaam
Maar dat 'eigene' blijft onzichtbaar

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Maar is dat niet het eigene van het theater

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
geen enkele tragedie is het conflict tussen het 'eigene' en het 'vreemde' of het 'andere' zo scherp uitgewerkt als in Meden

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Dat vat in een technologisch beeld ‘het eigene’ van de afgebeelde persoon

Nr. 87, Juni 2003 • Clara Van den Broek • Drijvende koloniën
Maar dat is nu eenmaal het eigene aan choreograferen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK