Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Erde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Voor "aarde van de overlevenden" had Muller nooit "Erde von den überlebenden", maar "der überlebenden" geschreven...Derhalve moet de zin gelezen worden als "Das sind sie Erde, von den überlebenden beschissen". Wat dan geeft: "Dat zijn ze, aarde, -- door de overlevenden bescheten". Misschien bedoelde de vertaler het

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
strecken kann der hängt zwischen dem Himmel und der Erde der Körper und dann klappt sich der Körper auf wird aufgeschlitzt von oben nach unten die

Nr. 103, September 2006 • Rudi Laermans • Beweeglijk denken
Artificieel gecreëerde zintuiglijke vormen of de kunstige neerslag van lichamelij- ke affecties kunnen aanzetten tot nadenken, reflexiviteit... kortom: tot theoretiseren

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
vertrekken van een op zichzelf gerichte en door zichzelf gecreëerde blik en komen uit bij een blik die naar het externe, naar “buiten” is gericht

Nr. 103, September 2006 • (Advertentie) • (Advertentie)
Winter kick DI 14/11 De veelbelovende Portugese choreografe Baptista creëerde een ontroerend wintersprookje

Nr. 104, December 2006 • Pieter T'Jonck • Zelfportret: Claire Croizé & Etienne Guilloteau
La magnificenza Merkwaardig genoeg creëerde Etienne Guilloteau, de levenspartner van Croizé, ongeveer op hetzelfde moment ook een nieuw werk dat je kan lezen als een zelfportret van de maker

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Met dit doel voor ogen interviewde ik de bewoners van iedere stad, liep door de straten om de verhalen die me verteld werden een plaats te geven, en creëerde de mogelijkheid voor de inwoners om

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Mist Spuiten
Het artistieke architectenduo Diller+Scofidio creëerde een nevelige ruimte voor nieuwe ervaringen

Nr. 105, Februari 2007 • Pieter T'Jonck • Historische Theaterschetsen
meest geëerde burgers voorbehouden zijn

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Londen creëerde hij een wolk met ballonnen die oplichtten telkens wanneer er gsm-signalen gestuurd werden

Nr. 106, April 2007 • Gniewko Pankowicz • Over verwantschappen en huiskamers
Kon u in New York uw onderzoek voortzetten, waar parallel aan de Fluxusbeweging de pop-art nieuwe, schelle en bonte ‘glowing icons’ creëerde

Nr. 106, April 2007 • Elke Van Campenhout • Tussen transgressie & banaliteit: de valkuilen van...
Ze creëerde de Compagnie Karine Saporta, waarin ze voortdurend probeert om tot een herdefiniëring van de hedendaagse dans te komen...Ze maakt meestal theaterwerk, maar creëerde ook intstallaties voor musea en galerijen, en publiceerde verschillende teksten

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
Maar ook hoe het, binnen de gemeenschappelijk gecreëerde context, misschien goed is om, met het nodige respect evenwel, in onze eigen rol te blijven: om als cappuccinodrinker gewoon duidelijk ‘nee

Nr. 107, Juni 2007 • Rudi Laermans • Het kunstwerk als performatief netwerk
inwerken, zodat de zelfgecreëerde focus gedurig verschuift...de producties van Deep Blue is dit effect een gevolg van de totale dramaturgie, het resultaat van de altijd momentane distributie van gecreëerde waarnemingsmogelijkheden

Nr. 107, Juni 2007 • Anne Dekerk • De mens is een tussenwezen
Op een bepaalde manier kun je zeggen dat kinderen en jongeren veel meer blootgesteld zijn aan ongemediëerde kennisen informatiestromen

Nr. 107, Juni 2007 • Patricia Portela • Odilia
Wat creëerde deze emotie bij mij op dat moment

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk • pre|cursor, over invocationele media
een virtuele wereld, waar je je tijdelijk niet bewust bent van de gebruikte technologie omdat je je overgeeft aan de gecreëerde wereld en ermee verknoopt raakt

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
Luigi Russolo sloeg aan het knutselen en ontwikkelde zijn intonarumori (‘lawaaitoonmachines’). Omdat hij muziekinstrumenten te beperkt vond in hun geluidsspectrum, creëerde hij machines die via...Waar Meiningen, Stanislavski en ten dele Russolo er niet in slaagden het realistische geluidsparadigma volledig open te breken, creëerde Artaud door het gebruik van gedetailleerde, bevreemdende...Binnen de gecreëerde dramatische structuur zorgde de bandrecorder voor een fijnmazig samenspel tussen deze nieuwe technologie en haar representatiemogelijkheden

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
Ongeveer alles was excessief aan Requiem für eine Metamorphose, het werk dat Jan Fabre creëerde voor de Salzburger Festspiele 2007 en dat nadien nog slechts enkele keren uitgevoerd werd

Nr. 110, Februari 2008 • Jeroen Peeters • Rusteloze portretten
Het is welbekend dat Fernando Pessoa een uitgebreide reeks heteroniemen creëerde, elk met een eigen leven en poëtica, en zelfs met onderlinge briefwisseling


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK