Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


152 document(en) met "Etcetera 17" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Verderop publiceert Etcetera dan voor het eerst de Nederlandse vertaling van een onvoltooid stuk van diezelfde García Lorca...Met de militaire opstand tegen de burgerlijke republiek, op 17 juli 1936, werd Spanje het schouwtoneel van een gruwelijke burgeroorlog, van al even lafhartige als heroïsche taferelen, van blinde...Zijn vader werd op 17 juli 1936 in Melilla (Spaans Marokko) gearresteerd door de falangistische milities, en dit op aan- stichten - of toch in ieder geval met volledige

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, nummer 17, jaargang 5, maart 1987 IN DIT NUMMER Opleiding Behalve...15 Vijf Met dit nummer 17 houdt u, geachte lezer, de eerste aflevering van de vijfde jaargang van Etcetera in de handen...Daar wil Etcetera mee aan werken, door reflectie over waarden en gebreken in ons theaterleven

Nr. 17, Maart 1987 • Driemaandelijks, nummer 17, jaargang 5, maart 1987
ETCETERA TIJDSCHRIFT OVER THEATER Dora van der Groen Jef Demedts Senne Rouffaer over toneelopleiding Viviane De Muynck, actrice "Das Schloss" wereldcreatie Garcia Lorca

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Etcetera 17) en Adri-aan Mole werden twee steviger pro-dukties afgeleverd...de toespraak van Minister Dewael op het Kleutertheaterfestival in Tielt - zie ook Etcetera 17) om aan het gehele jeugdtheater meer armslag te geven, blijven de rijkssubsidies in deze sector miniem...Verenigingen als Assitej en Omicron (cfr Etcetera 14) buigen zich op dit moment over omkadering en documentatie van het jeugdtheater

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Het Nationaal Ballet in een regie van Gerardjan Rijnders (Etcetera nr...Reeds eerder werd in dit tijdschrift gewezen op de gevaren die een dergelijke aanpak bedreigen (Etcetera nr...17 over hun Othello) en deze produktie slaagt er niet in deze te weren, wel integendeel

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Etcetera heeft al veel over voorstellingen geschreven, maar weinig over de toeschouwers van die voorstellingen ; de ''ongrijpbaarheid'' van het publiek als onderzoeksobject speelt hierin zeer zeker...de progressieve recensent van Etcetera of met hun vriendjes in 't café". Claus stelt een aantal symptomen vast die hij afwijst, zonder in te gaan op hun oorzaken...Over het produceren van beelden-om-de-beelden in Othello en Koning Lear schreven we reeds in Etcetera 17

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra ETCETERA Driemaandelijks, nummer 18, jaargang 5, juni 1987 IN DIT NUMMER Jeugdtheater Klemtoon...theaterTeater), Le Siège d'Ostende (Esprit Frappeur), in memoriam Robert Marcel, boekbesprekingen in Etcetera ontving en opgetekende citaten die we elders hebben Gelezen, pag

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
heeft meegebracht (zie Etcetera nr...17, p. 41-47). Zowel de nieuwe acteurs als de import-produkties beheersten, indien niet in getal, dan toch in impact, het hele voorbije Burgtheaterseizoen

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
hertaling gestuurd heeft (zie Etcetera 18 p.4 e.v...En de improvisatiemethode bij Othello is zeker niet vreemd aan de eenduidiger profilering en dito taalniveau's van de Shakespearefiguren (zie Etcetera 17 p.22 e.v

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Bij de Oidipoes-opvoering (Etcetera 17) heb je wel het koor gebruikt, als beeld, maar de tekst heb je weggelaten

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Etcetera 18), waren er niet minder dan vijf Vlaamse voorstellingen (Le Diable au Corps en Virginia Woolf van De Witte Kraai, De Getemde Feeks van Malpertuis, de AU van Tiedrie en Need to know van...bij het ontstaan van de 17 Provinciën, die - alhoewel veel verder weg in de tijd - een veel diepere en zelfs onoverbrugbare kloof geslagen heeft en de basis gelegd heeft voor het uiteengroeien van de...Etcete-ra 17), de behoefte om een tijdje zonder vaste groep te werken: "Je weet op den duur hoe de anderen werken en hoe je er zelf op inspeelt

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Amsterdam Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 3012 CL Rotterdam ETCETERA RUIMT OUDE NUMMERS OP In beperkte voorraad zijn oude nummers van Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke prijs...Storten kan u op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of Amrobank 47.29.50.312 (voor Nederland) van ETCETERA, met vermelding van de gewenste nummers...Alle verdere inlichtingen op het redactie-adres: ETCETERA O.L.V

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Etcetera ontving Theaterjaarboek Soms zijn er van die dingen die je moet weten: welk gezelschap introduceerde een bepaald auteur; hoe was het repertoire samengesteld; hoe zag de...Etcetera 21-22 stelt Geert Opsomer in zijn uitstekend opstel over het falen van de A-gezelschappen een interessante vraag...Ivonne Lex in Het Grote, Ongekuiste Mevrouw Lexicon volgens Jan De Zutter in De Morgen, vrijdag 17 juni 1988

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het is het festival waar ook het Vlaamsche Volkstooneel is uitgenodigd met Lucifer en Tijl (afgedrukt in Etcetera 4) en er groot succes en lovende kritiek (vooral in de linkse pers) verzamelt...25 keer Stuttgart, 21 keer Münchner Kammerspiele; Peymann kreeg 13 invitaties, Stein 17, Zadek 16

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 12) April 1986 "Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). Om nieuwe...Etcetera 13) September 1986 "De artiest wordt monddood geslagen; voor de noden van zijn werk heeft men geen oor; het theater wordt vandaag meer en meer belaagd door vijanden...Meeuwis-sen - Rikkert Van Dijck - Gerard Mortier). 17 juni 1988 "Bij het nalezen van dit rapport met zowat alle zakelijke gegevens en inhoudelijke beschouwingen over vier jaar werking van de

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Schouwburgplein 25 3012 CL Rotterdam ETCETERA RUIMT OUDE NUMMERS OP In beperkte voorraad zijn oude nummers van Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke prijs per exemplaar of tegen een...Storten kan u op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of Amrobank 47.29.50.312 (voor Nederland) van ETCETERA, met vermelding van de gewenste nummers...Alle verdere inlichtingen op het redactie-adres: ETCETERA O.L.V

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
6511 PJ Nijmegen ETCETERA RUIMT OUDE NUMMERS OP In beperkte voorraad zijn oude nummers van Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke prijs per exemplaar of tegen een vriendenprijsje voor...17 dossier toneelopleiding - Vivia-ne De Muynck - "Das Schloss" - theatertekst: stuk zonder titel (Garcia Lorca) 190 fr...Alle verdere inlichtingen op het redactie-adres: ETCETERA Visverkopersstraat 13, bus 13, 1000 Brussel - tel

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Het Dossier Opleiding werd opgestart met een algemene inleiding in Etcetera 11...concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...vrije sector' (Etcetera 19). Hoogste tijd inmiddels om de theorievorming over theater onder de loep te nemen: de theaterwetenschap

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...de samenstelling van de nieuwe RAT (zie Etcetera 23 voor de volledige tekst), ondertekend door een 25-tal prominenten uit de theatersector...Etcetera 23 kon u lezen dat tientallen mensen uit het kinder- en jeugdtheater dit ten stelligste bestrijden


Toon volgende resultaten