Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Europese Conventie"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Oscar Wilde weet immers ook van 'omkeren': elk begrip, elke maatschappelijk verankerde instelling, elke zekerheid of conventie wordt op zijn kop gezet...Een eenvoudig verhaal dus, maar dan toch van zoveel nuances voorzien, dat men hier terecht van het eerste psychologisch drama in de Europese toneelliteratuur heeft kunnen spreken

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Daniel Benoin is de initiatiefnemer van de Convention Théâtrale Européenne, een genootschap van elf repertoiregezelschappen uit tien Europese landen...Deze produktie, in een Frans-Vlaamse bezetting, was ook te gast op het eerste festival van de Conventie te Saint-Etienne, naast o.a

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De voornaamste bedoeling was een forum te creëren waar de verschillende Europese gezelschappen met elkaar en hun visies kennis konden maken...Festival van de Europese theaterconventie Saint-Etienne In de Franse stad Saint-Etienne vond van 16 tot 26 november het eerste festival van de Europese Theaterconventie plaats...Zo zijn we niet moeten gaan bedelen om met de Conventie te starten en het festival uit te werken, want we hebben daar drie jaar aan gewerkt

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Het thema kan moeilijk anders geduid worden dan als de triomf van de conventie, een pleidooi voor de status quo (waarvan de ontoereikendheid af en toe blijkt uit een zucht en een ach, die verwijst...Een voorafbeelding van de Europese cultuur van morgen...De vertoning, mooi en ongevaarlijk, bezingt de bedrieglijke schijn van de Europese eenheid

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Waar we echter vervolgens mee geconfronteerd worden is een dubbelspel met een eigentijdse theatrale conventie (mannen, spelen mannen, vrouwen spelen vrouwen) die gelegitimeerd doorbroken wordt...Zijn intelligentie en eruditie wortelen stevig in een Europese culturele traditie

Nr. 54, Februari 1996 • Caroline Van den Borre • In memoriam
van de vzw Jeugd en Theater en bestuurslid van de Conventie van Europese Theaters

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
De Europese speelvormen van het marionetten- en het handpoppenspel zijn door de opleidingen aan hogescholen in Europa academisch opgewaardeerd, hun technische en vakkundige middelen geperfectioneerd...Ook hij liet zich niet door een Europese traditie inspireren, maar door de vorm van het Javaanse wayang golek...Men volgt daarbij de trend van de Europese poppentheaterfestivals door de interferentie tussen de genres niet alleen in de ensceneringen weer te geven maar ook in de programmeringsstructuur en

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
De interprofessionele solidariteit inzake de werkloosheid wordt geregeld door de nationale conventie van de Nationale Unie voor Werk in de Industrie en de Handel (UNIDEC), ondertekend in 1958...Maar dat heeft niet verhinderd dat er zich binnen de Europese en nationale grenzen zelf gigantische industriële concentraties vormen, die de productie- en distributiemiddelen inpalmen...Maar hoewel de regionale en Europese verkiezingen in het vooruitzicht liggen, blijft de politieke vertaling van de opgeworpen vragen weinig waarschijnlijk

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Katia Segers De conventie 'culturele diversiteit' die binnen de UNESCO op 20 oktober tegen de wil van de VS werd aangenomen, dient te garanderen dat alle landen en regionale culturen hun eigen...creativeclass.org/acrobat/sra-674.pdf), waarin zijn creativiteitsmodel wordt gekoppeld aan een sociaal correctiemodel dat veel beter aansluit bij een Europese idee van een gecorrigeerde markt...Voor meer informatie hierover kan je terecht op www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/download/ cultuurindustrie_visietekst01022005.pdf 2 Meer informatie over de Conventie is te vinden op de

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
van een element dat niet uit de eigen cultuur kan komen, maar er van buitenaf in binnengedrongen is. Dit verschijnsel vindt men bijvoorbeeld terug in de pogingen van Oost-Europese nationalisten om een...discussies over de culturele wortels van Europa’, over ‘Europese identiteit’, in beleidsvoeringen die ‘integratie’ of ‘assimilatie’ aan kaarten, in de immigratiewetten...Een aantal jaar geleden, toen de Europese Conventie gedurende maanden samenkwam om de Europese Grondwet op te tekenen, vond er een verhit debat plaats over de sectie met betrekking tot de Europese


Development and design by LETTERWERK