Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


254 document(en) met "Frans Ze" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ze hebben een groot risico genomen door Oedipus op dermate eigenzinnige wijze op toneel te zetten, waarbij ze flitsen van hun bekwaamheid hebben getoond...komedies zijn medeburgers alleen maar wat amuseren door ze voor schut te zetten ; hij had evenwel nooit de bedoeling om maatschappelijk geëngageerd te schrijven...Bernhard beschrijft zijn personages opdringerig duidelijk in hun metaforische opzet, geeft ze een zo één-tonige partituur mee, dat niet de existentiële verveling zichtbaar wordt maar de zeer

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Tijdens de pauze vertellen Frans Redant en Walter ons over de opzet van het stuk...Bij de hele Belgitude van de opzet dringt een laatste gedachte zich op: de invloed van het Frans, of liever, het afnemen van de invloed van het Frans in de Vlaamse context...De oudsten beheersen het Frans duidelijk beter dan de jongeren, de jongste generatie radbraakt het Frans

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
ze laten water over Oedipus lopen) Antigone (ze citeert Oedipus lievelingsverzen) Tesamen werd je geboren, en tesamen zul je voor immer zijn...Als we nu eens zegden dat ze ruzie maakten, dat ze met zijn drieën.. Antigone (ze zet hem in de rolstoel) Zo zit de King goed...ze rijdt rond met Oedipus) Ze slapen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Duitsland hadden ze toen ook het theater niet dat ze nu hebben...Vlaanderen hebben ze dat intussen nog altijd niet, maar in Vlaanderen is alles ook maar zelden even anders geweest...gedemodeerd wit vel hebben en waar alle hoeren van Oostende tot Tongeren Frans praten

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Verder helpen we natuurlijk mensen uit het buitenland die in Nederland hun voorstellingen willen laten zien, door ze informatie te geven zodat ze een en ander zelf aankunnen of we verwijzen ze naar...Ik denk aan een Engels-, Frans- en Duitstalig informatieblad...Het voordeel van dat soort manifestaties, zo voegt Ruud Engelander eraan toe, is dat ze als ze er eenmaal zijn, vanzelf groeien, omdat mensen die er lucht van krijgen, er ook wat willen mee te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Doch die hartstocht kan met allerlei nevenverschijnselen gepaard gaan, die zelden of nooit geformuleerd worden omdat ze zo triviaal zijn...Het BEWTH - vermoedelijk onder de indruk dat een correspondent voor een Frans-Belgische krant zijn schouwspel komt recenseren - staat op ons te wachten en maant ons aan...En ben dus ook daarna niet meer gaan kijken wat ze verder nog produceerden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De jonge vrouw van Frans heet Lea en ze is zelf twee jaar werkloos...Ze hebben geld van het Goethe-instituut gekregen en hebben daarmee de ruime cast van talrijke min of meer historische kostuums voorzien...Ze heet Elizabeth Perkins, is nog erg jong en werkte vroeger bij een mimetroep in Massachusetts

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het werk van Eva Bal blijft belangrijk, al is haar methode ondertussen beproefd en lijkt ze nog weinig te evolueren...Werd vast in Arca in 1976 tot ze haar ontslag kreeg in juni '82...Ze richtte met Guido Lauwaert theater De Bron op waar ze nu een theaterworkshop leidt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...totale ervaring, en bevindt ze zich dus in de rode zone; voor de geliefde is het echter een voorbijgaand toeval, en hij blijft binnen het kader evolueren...Deze ontmoeting fungeert als sleutel voor het karakter van Katia: hier heeft ze als kind het radicaal andere ervaren, en ze blijft haar leven lang naar deze dimensie verlangen

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
De autochtonen worden gespeeld door Noordafrikanen, alleen de legioensoldaten en de kolonialen klinken beangstigend 'Frans'. Aan het hoofd van de rolbezetting troont de onverwoestbare Maria Casarès...de rol van Saïds moeder; ze is hiermee aan haar tweede versie van Les Paravents toe en schijnt ook stilaan tot de vaste kern van Chéreau's medewerkers te gaan behoren...Frans-Algerijnse oorlog maar hier worden veeleer culturen met elkaar geconfronteerd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zoals blijkt, kunnen ze niet alleen een produktie op poten zetten, maar weten ze ook gemakkelijk geld bijeen te krijgen, want tot op dat ogenblik gaat alles zonder subsidies...De woorden van Büchner, die de impuls zijn om de leegte uit te stallen, worden, als ze gebruikt worden, op een toon gezegd alsof men ze wegwerpt...Ook in het huidige bestel zijn ze sociaal niet te plaatsen (ze hebben b.v

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Ze doen dat in de trant van het negentiende eeuwse burgerlijk drama, een bedompt Biedermeier-tafereel...Ge zijt mooi en ge zijt lief, ge zijt jong en ge zijt rijk, steeds bereid en nooit bezet als ze lokken naar het bed hebt g'uw benen al gespreid Sierend laat zich daarbij nooit gaan in de...HAMLET bewerking: Hugo Claus; regie: Hugo Claus, Walter Moeremans, Frans Redant; decor: NTG; kostuums: Luk Goedertier; licht: Jan Gheyssens; spelers: Hugo Van den Berghe, Chris Boni, Jos

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Ze maakt een magisch gebaar, het doek zwiept open, en op de scène staat een massa mensen druk te doen...De carrière van Gilles is erg interessant, want ze kan gedachten suggereren omtrent Goed en Kwaad, over de relativiteit van de rechtspraak, over de kronkelige logica van de Kerk...Geen mens die glimlacht bij de spreekkoren van het begin: ze zijn wat onhandig misschien, maar zeker niet ironisch

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik kon zijn teksten hier niet eens in het Duits vinden, dus las ik ze maar in het Frans, in de uitgave van L'Arche...Deze mensen gaan de eerste keer spreken" (want ze hebben twee jaar moeten improviseren, mein Gott, stenen en planten uitbeelden en dat soort bullshit). Niets gebaat: 225 uur, ook al reken ik als...Ze trainen alle dagen: om negen uur 's morgens gaan ze zwemmen, om tien uur trainen ze

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Ik ben meer geïnteresseerd in wat ze wel kunnen maar dat tonen ze niet...Ze zijn op weg naar een goede vertolking, hebben zorg besteed aan hun personage, nagedacht over wat er gebeurt, maar ze zijn blijven staan, net voor het punt waar het echt boeiend, echt menselijk...Ze verstomt langs om meer, kan tenslotte alleen nog om whisky roepen, voor ze zichzelf voor de kop schiet

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De 'mannelijke' monologen (ze zijn ook nog steeds veel talrijker in aantal) kunnen zowat over alles gaan...kookdemonstratie geeft; tijdens het bereiden van de maaltijd vertelt ze over haar leven; ze is een gegoede weduwe met een in schijn succesvol leven als echtgenote en moeder achter zich, een schone schijn die zij...De observatie van de vrouw zoals ze uit de schriftuur spreekt heeft weinig 'vrouwelijks' en Jaak Vissenaken kan ons nergens -- ook niet op de meer tragische momenten - doen geloven dat we een vrouw

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Als ze haar diploma van verpleegster wil halen, moet ze studerenden om te studeren heeft ze boeken nodig...Ze heeft altijd de meeste punten van de klas, Frans, sociale wetgeving, handel, wiskunde, Nederlands, op alles is ze zo...Daar zullen ze Immihan instoppen en ze zal in een bergdorp -- tussen die halve wilden, zoals jij zegt -- in het bed moeten kruipen met een vent die ze niet kent

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Misschien is het verhelderend om eens een fotoreportage te maken van de huiselijke omgeving van Poma, Brinkman en anderen om te weten te komen in welke omgeving ze zich thuisvoelen...Nu maar van harte hopen dat iedereen vlot Frans spreekt of dat er in ieder geval smakelijk wordt vertaald...Kunnen ze allen vervuld van prachtige ideeën over kwaliteit ten strijde trekken en er zo mogelijk doordrenkt en verlicht weer vandaan komen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ze laten zich vangen, net zoals bij het goedkoop nummertje goochelen, aan al te duidelijke trucs, maar toch laten ze er hun leven door bepalen...Daarom trachten ze de situatie te forceren, en stappen ze maar recht op een regisseur af met de vraag: Speel ons...Op zeker ogenblik beschuldigde ze haar dochter ervan dat ze een incestueuze verhouding met haar vader had

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Als jonge mensen in het theater willen, zijn ze ook vandaag nog de wanhoop van hun ouders, toen was dat veel erger, maar mijn ouders reageerden er formidabel op...Ze legde altijd de vinger op de wonde...Deze mensen hebben geen valse hoop, maar ze weten dat ze ook aan het gezelschap meewerken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK