Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Groot Woordenboek"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
de Gruyter zag het groot: 'Eigenlijk denken wij ons een toneelschool als een onderdeel van een Kunstuniversiteit, waar elke kunstsoort als het ware een faculteit zou van uitmaken...Op theater-pedagogisch vlak was hij wellicht geen groot of origineel denker: zijn ideeën lopen sterk parallel met die van Alain, Stanislavski en anderen...Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 1983 (10) Fons Goris, Over de opleiding van de tonelist, p. 2 en 5 (11) Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, p. 21

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Mijn vader heeft wel drie keer het woordenboek gelezen...Alice Morgen, in het groot theater, op de scène, als de hoge heren je je prijs overhandigen, wat mag je ook weer niet vergeten te zeggen...Alice Het huis is groot

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Zijn trouw en vindingrijkheid tegenover Shakespeare zijn zeer groot, alhoewel ook hij flaters begaat...Als ik een woord niet begrijp of ik vind dat ik de betekenis niet helemaal ken, grijp ik naar het woordenboek

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Als we het woordenboek erop naslaan vinden we bij het woord 'Incorporated': nauw (in één lichaam verenigd), belichaamd, zich tot één lichaam verenigend...Hoog, groot en statig..." enz, een uitnodiging om hem te volgen in een beschrijving, het solliciteren naar een activiteit en naar een aandacht, een invitatie zo oud als het theater zelf

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Voortbouwend op haar artikel Groot en Klein (Etcetera 29) houdt Marianne Van Kerkhoven een pleidooi voor een theater dat zich opent voor de toenemende complexiteit van de werkelijkheid...Abstract betekent volgens het woordenboek : "geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid". Een geometrisch parcours in een ruimte, een absoluut monotoon ritme in de zegging van een...Er bestaat een schijnbaar onwrikbare idee dat opera alleen maar groot en monumentaal kan zijn

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Jeune Théâtre en onder zijn impuls had het kleine gezelschap Atelier Ste Anne zich groot gemaakt in repertoirevernieuwing met nogal wat Duitstalig werk op de affiche...William Forsythe is ongerwijfeld een van de belangrijkste choreografen van onze tijd en is mede door zijn grote openheid en zijn groot kritisch vermogen het gedroomde voorbeeld van een bewust zoekend...choreograaf verklaart dat hij in het woordenboek naar een vloeiend woord heeft gezocht met plastische kwaliteiten, en dat die titel - omdat de subsidieverleners dat vragen - gekozen is lang voor het ontstaan van

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Raadplegen wij het woordenboek...Het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal zegt over cynisch': 'schaamteloos en ongevoelig'. Rijnders' werk is stellig één grote studie in schaamteloosheid...De eerlijkheid gebiedt te onthullen dat het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal nóg een omschrijving in petto heeft voor het woord 'cynisch', en dat is: 'sarcastisch'. En verderop wordt dat woord

Nr. 67, Maart 1999 • Tuur Devens • Zanni's in het circus
Paardenspel, voegt het woordenboek er nog aan toe...Juist die mengvorm en dat evenwicht tussen theater en circus maken ons groot

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
Die uitgesponnen scène is in een recensie "baldadig" genoemd, en zo is het precies, in de betekenis die het woordenboek aan dat woord: uitgelaten - twee kalveren die na een lange winter in de stal...De moeilijkheidsgraad voor de acteurs is, met name in de scènes die zich in huis afspelen, bijzonder groot

Nr. 83, Januari 2002 • Oscar Van Woensel • In het theater moet de theatermaker de...
Maar als je het Nederlands woordenboek erop naslaat kom je erachter dat de echte betekenis minder voorspelbaar is dan je zou vermoeden...Gevaar is een groot woord, het gaat niet om explosieven of iets anders dodelijks...Het is één groot spektakel geworden, maar de effecten worden gebruikt zoals op de kermis, niet om je iets te vertellen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
De dankbaarheid voor de zo lang uitgebleven erkenning en het vooruitzicht op een eventuele structurele erkenning via het nieuwe kunstendecreet', maakt de verleiding blijkbaar groot om het...Het resultaat is een soort woordenboek van het klassieke theater, met tamelijk wat aandacht voor historiek...Culturele actoren op lokaal vlak worden aangesproken om als 'Kwisfbt'fk/eambassade' te functioneren: in naam van Kunstbende activeren ze een zo groot mogelijke diversiteit aan jongeren om stappen

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De Escapist van de apocalypsgerieratie: De wondere...
zijn betoog, maar ook bij andere sprekers, is het geloof in magick zeer groot...Uit het verklarend woordenboek van Stef Lernous apocalypse culture Adam Parfreys cataloog van hedendaagse aberraties, geprezen door J.C...Als kleine jongen voelde ik onmiddellijk dat daar een groot verschil in zat

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Pierre Schaeffer pikte de term op uit een woordenboek toen hij de musique concrète een theoretische basis wilde geven in zijn Traité des objets musicaux (1966) en koppelde het aan het begrip...filteren namelijk een groot deel uit in functie van betekenisvolle categorieën, pre-existerend aan onze ervaring

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Een groot werk is niet zelfvoldaan, maar viseert een buiten, een zo ver buiten dat het uit ieder kader valt...Een groot, wit, plaasteren ei...Totdat ik er mijn eerste Franse woordenboek op nasloeg

Nr. 110, Februari 2008 • Lilia Mestre, Guy Cassiers, Josse De Pauw,... • Blind dates
Datum: 8 december 2007 Tijdstip: 17:10 Locatie: Echo.Base Antwerpen Objecten: 1 wassen oortje, 1 woordenboek, 1 banaan, 1 schilderij Kenden elkaar: goed nauwelijks niet Guy: Hier Guy Cassiers...Het project dat voor mij het dichtst aansloot bij de liefde, was eigenlijk niet zo’n groot succes

Nr. 114, December 2008 • Pieter T'Jonck • Vagevuur van het ballet
Hier staan de afzonderlijke posities in een zo goed als willekeurige rij, alsof je in een woordenboek in het wilde weg 55 woorden zou prikken en onthouden...Niet alleen moeten de dansers een complexe zin vol inspannende bewegingen afwerken, ze moeten voortdurend alert blijven omdat een sturende hand, een groot plan, ontbreekt op het ogenblik


Development and design by LETTERWERK