Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


328 document(en) met "Groot-Nederlandsche Beweging" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Soms worden handelingen op een manisch ritme herhaald; het handjesschudden verwordt zo tot de beweging van een op hol geslagen automaat...Schechner is ook de auteur van enkele standaardwerken over theater (Environmental Theatre en Public Domain) en van een groot aantal artikelen waarin hij op een unieke manier theoretische inzichten en...1981 speelde het Groot en Klein van Botho Strauss (regie Hans Croiset). Dit seizoen toert het Publiekstheater door de Nederlandse gewesten met Het Spaarvarken, een vaudeville van Labiche die bewerkt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Ze moeten wél handig zijn, vooral soepel, en een groot verwerkingsmechanisme bezitten...Tegen de acteursmythe is een beweging gekomen, vooral in de jaren zeventig, van de acteur die 'gewoon' zichzelf is op de scène...die beweging werd de acteur steeds belangrijker

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het vocabularium wordt tot een minimum herleid ('dansminimalisme', te vergelijken met Minimal Art), met tot doel de intrinsieke kracht van de beweging aan het oppervlak te brengen en volledig tot zijn...de werken van Droulers staan muziek, beweging, decor en belichting ieder autonoom in voor hun eigen spel...Mime ligt al tussen theater en dans in, maar zelfs al gaat het zijn act al zo sterk abstraheren en wordt de beweging op zich een belangrijk element, toch wordt het nooit zuiver dans

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Communicatie verloopt minder via taal, dan wel via gestiek en beweging...De grote dansers maken zich klein, de kleine groot...Pina komt soms dagen later terug op een bepaalde beweging of een gelaatsuitdrukking, die soms erg moeilijk te reconstrueren zijn

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Wees eerst zo groot, me hem niet te benijden...Wordt een geluk niet dubbel groot en heerlijk, als zijn gedicht ons als op hemelswolken draagt en opheft...Dat heeft Italië zo groot gemaakt, dat elke buur met de ander vecht om de beteren te bezitten

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Om maar één voorbeeld te noemen : Howard Brenton, wellicht de beste schrijver die uit de Engelse fringe-beweging van rond 1970 is voortgekomen, heeft aan de moderne regisseurs niets opwindends aan te...De beweging had een bezinning over het theater-feit met zich gebracht en de gewonnen inzichten zouden tot boeiende, soms onthutsende confrontaties leiden...Tot die doxa behoort ook het geloof dat Goethe een groot schrijver is. Vlaamse regisseurs (Decorte, Gilis) willen deze opvatting voor ongeldig verklaard zien, wat dan weer een nieuwe doxa oplevert

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Stelde ik een of andere beweging voor, zei Cairo, 'dat doe ik niet, dat is tegen mijn neger zijn'. (Lacht). Op zich vond ik dat niet erg, maar alle mensen uit die produktie, de twee muzikanten en de...Welfare State werkt met straattoneel, processies, rituelen en gigantische shows (voor 10.000 en meer mensen), met de klemtoon op het scheppen van een voor het hedendaagse Groot-Brittannië relevante...Na drie weken werk is al een groot feest met optredens voorzien in Darlington

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Een groot pedagoge Tijdens en na de oorlog heb je op verschillende scholen toneel, decorbouw en regie gestudeerd...Ik moet daar niet blijven naar zoeken, maar ik geef toe dat mijn hoop omtrent Nicaragua groot was...De Gedachte is een beweging

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zijn gestalte, te groot voor het piepklein apparte-mentje, drukt onmiddellijk het onaangepaste uit...Misschien waren de onredelijke eisen van de arbeiders toen wel oorzaak van de crisis nu?!) De kloof tussen de cultuur van de arbei-ders en het theatermilieu is weer onoverbrugbaar groot...Speloefeningen bestaat uit twee delen: Lichaamstraining (Losmaken - Ontspannen/koncentratie - Stem - Beweging/gestiek/mimiek), Spel (elementair spel en rolopbouw). International

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De vervreemding van het publiek is te groot geworden door het isolement, het vals intellectualisme, het mythische...Zoals Herman Gilis zegt: je kan geen theater spelen alsof de punk-beweging er nooit geweest is." "De nieuwe stijl is veel abstracter

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Even later treden ze naar voren en herhalen de beweging in een militaire staccato, wat aan een militaire parade refereert...Dat is voor de hand liggend omdat zelfs elke emotie op een kennis gebaseerd is. Wat niet wegneemt dat een groot deel van de mensen bepaalde zaken emotioneel ging vertalen zonder juist te weten waarop...de dans die je aanhaalt krijg je weer verschillende bewegingen waarmee ik uit de structuur breek : er is de zeer artificiële beweging die afgebroken wordt door zo hard mogelijk op mekaars rug te slaan

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
de discrepantie tussen wat we zeggen en wat we doen dan zo groot...Er is groot respect voor dit spektakel, dat voel je...Dat moet ook zo'n groot feest zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Vier jonge vrouwen stellen zich op rechts achteraan, met de rug naar het publiek: hun eerste beweging is vallen; rugwaarts en tegelijk omrollen...de discrepantie tussen wat we zeggen en wat we doen dan zo groot...Ik zit er stil naar te kijken en neem iedere beweging in me op

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Voor een oppervlakkig regisseur zou de verleiding groot geweest zijn om zich te houden aan het verhaaltje; dat biedt immers mogelijkheden tot enscenering genoeg...Het succes was tijdens het vorige seizoen zo groot dat het stuk in september hernomen wordt...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Daarbij tekenden zich twee stromingen af: een eerste waar de tekst opzij geschoven werd ten gunste van het lichaam, de stem, de ruimte en de beweging ; een tweede ging zich eerder toeleggen op tekst...Samenwonen "Men praat graag over de rijkdom van het Brusselse 'Jeune Théâtre', maar achter dat groot aantal produkties en initiatieven gaat zwarte miserie schuil...Groot en groots theater "Onze produkties in het Théâtre Varia vielen tot nog toe op door o.a

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De beweging en enkel de beweging, draagt de voorstelling...Het onderscheid tussen mooie en lelijke beweging, tussen dagelijkse beweging en dansbeweging vervalt in principe...opvatting, gooide hij alle ballast overboord om enkel te tonen wat hij als het meest essentiële in de dans beschouwde: de beweging

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Bijvoorbeeld: het moment van het verliefd worden van Anne (de Amerikaanse Kate Valk) en Ned (de Nederlander Theo De Groot) (een ironische culturele fusie in het heldenpaar) is nauwelijks merkbaar...van der Grijn, Theo de Groot, Kees Hulst, Nora Kretz, Diaan Lensink...Die voorstelling had sowieso het verloop van normaal naar héél langzaam, in het laatste bedrijf, waar alleen nog maar een soort van op en neer beweging is met af en toe wat gemompel; en dat accent

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
krijgen een groot verjaardagsfeest, nadat we als publiek in de lengte van de as werden geplaatst...Het gebruik van de ruimte, het licht, de objecten, de geluiden en de muziek levert een groot theaterfeest op...En het vermoeden dat die vaak ontbreken, is groot (Fred Six, "Waar blijft het theater-féést ? Toneelseizoen 1982-1983", in De Standaard, 17 aug

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Een gigantische organisatie in Leuven, waardoor een groot aantal internationale gekende groepen naar België zijn gehaald...De Duitse Ausdrucktanz (expressieve dans), die zo duidelijk een deel was van de grote expressionistische beweging, bewees één van de belangrijkste vitale gistingen van de nationale artistieke scène...De stukgetrokken jurken, de plukken haar, het leeg geschudde kussen, die algemene en gewilde onverzorgdheid, gekoppeld aan een groot gebrek aan bewegingskunde, plus het enge gedoe van wat het meest op

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster Hoe groot moet de liefde voor die dochter dan zijn...Gloster WANSTALTIG groot...Zo groot zie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK