Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "Handke voor Een" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Vrij toevallig zocht John Gordon Miller die de cursus leidde een assistent scenografie, en omdat het goed klikte werd ik een seizoen aangeworven als assistent-vormgever voor een aantal opera's. Dat...Ik heb voor mezelf een plan, een kader waarbinnen een aantal stukken passen die ik ooit wil doen, hoewel die ook wel wisselen...Voor ons is het een moeilijk seizoen geweest, de groep en de infrastructuur heeft zich danig uitgebreid, er is een planning voor halflange termijn uitgewerkt, waarbij we nu al met de casting bezig

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Dat gevoel van complete gescheidenheid blijft ook een tijdje werken als je in Brussel naar een produktie als De Nacht juist voor het Woud gaat kijken, een tekst van Bernard-Marie Koltès uit 1977...Het gegeven heeft alles en niets in zich om boeiend theater te worden: om een onduidelijke reden achtervolgt een zwerver een andere man tot bij hem thuis, en vraagt hem een kamer voor de nacht...Varia staat voor de Europese dimensie in het Franstalige theater, voor een groot repertoire, voor Duitse dramaturgie, voor gewichtige scenografie, voor belangrijke talentverzameling, voor Europese

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Maar het komt mij voor dat deze voorstellingen niets van doen hebben met principiële opstellingen binnen het kinder- en jeugdtheater: draait het niet om een zoektocht naar theater tout court...Een poging tot beschrijving : het gaat om een rustige vanzelfsprekendheid waarmee het publiek aangekeken en bekeken wordt - geen agressief-assertief positie innemen tegenover dat publiek, wei een...Waar doet zich het informatiemoment voor ten aanzien van tekstinhouden die toch duidelijk gehanteerd worden (Wedekind, Handke, Walser...)? Welke plaats binnen het jeugdtheater kunnen deze

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
per jaar een stuk voor 18-plussers voor te behouden, kwestie van de kassa te doen rinkelen...Een andere richting in het Jeune Théâtre - op termijn wellicht belangrijker voor het hele theaterveld - werd opgezet door Marc Liebens...Anne verruimde zijn mogelijkheden met een enorm tweede plateau : hij kan er grootschaliger verder bouwen aan zijn omgang met voor het Franstalige milieu vrij onbekende auteurs als Kroetz, Fassbinder

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Toen we uiteindelijk binnen een relatief korte periode voor de 'première', repeteerden aan dit eindpro-dukt, was dat een zacht proces; als je mekaars interesses hebt leren kennen, heb je ook een...Zij vertrekken vanuit een facetje van een emotie en willen dat facetje uitdrukken op de scène voor een publiek...Omdat je die mensen moet kunnen stimuleren om voor een tijdje mee in de boot te stappen, moet je aankomen met een concept, een werkwijze, zonder dat daar een afgelijnd script voor hoeft te zijn

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Kras en Am Ziel gaan allebei over 'inpakken en uitpakken'. Wat betekent inpakken voor iemand die naar een concentratiekamp gestuurd is, wat is uitpakken: dat bestaat niet meer...Naar mijn oordeel is het theater, momenteel, een soort ondergrondse, een verzet, het is voor een bepaalde elite, een bepaalde 'gemeente', in de protestantse zin van het woord: je kiest ervoor, en je...JJL: "Het spelen van repertoire is voor ons in bepaald opzicht belangrijk, om voor onszelf te bepalen hoelang iets levensvatbaar is. En dan is er ook nog een uitdaging: proberen of je je repertoire

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Kamertoneel Kapeliemarkt 8,1000 Brussel City 2,1000 Brussel Koninklyke Muntschouwburg Muntplein, 1000 Brussel Paleis Voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 23,1000 Brussel...Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke prijs per exemplaar of tegen een vriendenprijs voor het volledige pakket...200 (verzendingskosten inbegrepen). Storten kan op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of Amro 47.29.50.312 (voor Nederland) van ETCETERA, met vermelding van de gewenste nummers

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
tegen de oorspronkelijke prijs per exemplaar of tegen een vriendenprijs voor het volledige pakket...KNS, KVS, NTG, het monopolie doorbroken - Ottone, Ottone - Stekelbees (en) festival - Dossier opleiding - theatertekst: De Oceaansurfer (B. Fah) 220 fr/fl 14 Het pakket van 20 nummers voor...200 (verzendingskosten inbegrepen) Storten kan op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of Amro 47.29.50.312 (voor Nederland) van ETCETERA met vermelding van de gewenste nummers Alle verdere

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
De Italiaanse barokke vorm van katholicisme lijkt ook de verbeeldingsbron geweest voor Ciullis Bacchanten dat begint met een kitscherige kruisiging en eindigt met een laatste avondmaal...duidelijk geprofileerd ensemble dat per jaar twee creaties aan het repertoire toevoegt, en tegelijk een receptief theater met veel aandacht voor internationale uitwisseling; het is een gesubsidieerd theater met...Iemand die in theater werkt engageert zich in de kunst, en daar is er geen scheiding tussen arbeid en leven, de acteur werkt niet acht uur voor een onderneming en daarna voor zichzelf, hij heeft een

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Een eigen tekst, een componist die hij zelf opspoorde, een eigen dansgroep die, voor ze in dit magnum opus werd opgenomen, met de Danssecties de wereld rondtrok...Dat is de ene kant van het verhaal, de keerzijde is dat Helena voor zichzelf een eigen wereld maakt, een wereld die opgebouwd is uit gestolen verbeelding...Er is een tweede keuze die Jan Fabre maakte, toen hij theater begon te maken : hij koos voor de herhaling, voor de uitputtende repetitie, uitputtend voor speler-personage én voor toeschouwer

Nr. 30, Juni 1990 • Inhoudstafel
Gunther Sergooris plaatst Fabres opera in de context van Wagners romantisch ideaal van het kunstwerk als een "bovenwerkelijke sacrale vorm". Voor Klaas Tindemans trekt Fabre zich steeds meer op een...18 Eugene O'Neill O'Neill, een van de eerste toneelschrijvers die het Amerikaanse toneel op een internationaal niveau bracht, was in Vlaanderen en Nederland opvallend aanwezig de...normloos en dus kwetsbaar: het wil aangeraakt worden met een vrije hand die ruimte laat voor alles wat grensoverschrijdend is en uit de naad gaat

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
vloer (een soort van verdubbelde scène) die door twee rijen voetlichten opgedeeld wordt in een voor-, midden- en achterplan, enkele verspreide trapladdertjes, vooraan een grote...reiskoffer, achteraan een tafel met lamp voor de regisseur, een lichtpaneel, een synthesizer en een wat desolaat uitziend boompje dat toebehoort aan de inheemse en dat de enige concrete verwijzing is naar het...René Eljon bedient een synthesizer : alle geluiden die Handke in de neventekst vermeldt, van het geween van een vrouw tot het geluid van een scheepstoeter, van gefluit tot de "diepst mogelijke toon

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
beperkte vooraad zijn oude nummers van Etcetera te koop tegen de oorspronkelijke prijs per exemplaar of tegen een vriendenprijs voor het volledige pakket...België-Holland - Klapstuk '87 - Dirk Tanghe - BMC - theatertekst : Stuk van twee dagen (Handke/Joosten) 220 fr/fl 14 NR 21-22...200 (verzendingskosten inbegrepen). Storten kan op rekeningnummer KB 433-1069951-66 (voor België) of AMRO 47.29.50.312 (voor Nederland) van THEATERPUBLIKATIES vzw met vermelding van de gewenste

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
mee te produceren en in Brussel te presenteren, een kans gemist heeft om een discussie over het 'nieuwe Duitsland' in Europa, èn de betekenis daarvan voor de Vlaamse cultuur, op een zinvolle manier te...Plato's Republiek is een filosofische dialoog waarin Socrates een aantaljonge sofisten uitdaagt voor één keer afstand te nemen van hun retorische spitsvondigheden en de vraag te stellen naar de...De 'Wirtschaftswerte' van Joseph Beuys, zijn collectie bedorven eetwaren op een roestig rek, dat hoeft geen tegenbeeld te zijn voor de verloren gegane tijd waarin mensen de natuur dankten voor de

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Misschien worden ze wel ingegeven door een hedendaagse variant van calvinistische zuinigheid: stel je voor dat je je als geletterd mens ook nog eens met dat buitengewest bezig moet houden...De combinatie van persoonlijkheden (vormgever, auteur, regisseur, acteurs) is van belang voor het welslagen van een project...Het zou prettig zijn, als een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse toneelinstellingen en kunstenaars zou kunnen ontstaan vanuit een artistieke behoefte, niet vanuit een financiële noodzaak

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Het was een standpunt datje slechts fluisterend kon belijden; voor linkse intellectuelen was gebrek aan vertrouwen in de politiek als middel om de wereld te verbeteren een anathema...Vijftien jaar geleden schoot het meeste repertoiretoneel te kort bij het vinden van een relevante vorm voor de teksten en het 'alternatieve' toneel had voor die teksten weinig belangstelling...Groot Een repertoiregezelschap heeft de mogelijkheid om in grote zalen, voor een (in principe

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Het Hooglied als verzachter
De creatie voor de Munt van de opera Reigen, naar het toneelstuk van de Weense schrijver Arthur Schnitzler, kwam tot stand in een samenwerking van regisseur Luc Bondy, componist Philippe Boesmans en...Schnitzler voert een reeks mannen en vrouwen ten tonele die een voor een aan een onontkoombare seksuele aantrekkingskracht toegeven...Het moet gezegd dat Boesmans voor de liefdesmomenten inderdaad doeltreffende muziek heeft geschreven, zodat deze scènes een vanzelfsprekendheid verkrijgen die bij het gesproken toneel moeilijk te

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
verrukking, bij het droomblauw van een berg, of zelfs het geloof (ook zelf daarbij een gevoel) bij alleen maar het 'ik-hier'; andere kende hij weliswaar, maar zuiver en van een ideaalbeeld-karakter werden ze voor...Mededogen Een toneelvoorstelling als tijd om inzichten en dromen te laten groeien: een mooie taakomschrijving, zowel voor de theatermaker als voor de toeschouwer...Het is een logische consequentie van het feit dat het revolutionaire geloof in een nieuwe toekomst voor iedereen zowel door links als door rechts werd (en wordt) gedragen door een materialistische

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Zij offreert een programma dat niet hoeft onder te doen voor de dansaffiche van Antwerpen 93, met grote namen uit de hedendaagse dans: een cyclus van vijf stukken...Het is nog wachten op Peter Handke's stuk zonder woorden voor driehonderd personages, The Time When We Knew Nothing About One Another, een metafoor op onze maatschappij door het Schauspielhaus van...Een mager internationaal aanbod voor een cultuurstad

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Als een toneelvoorstelling erin slaagt, die op een voor een (groot) publiek herkenbare manier te verhelderen en/of zichtbaar te maken, is sprake van een betekenisvolle toneelgebeurtenis...laten volgen door een verhaal over de piëteitsvolle opname in het heiligdom van de Welwillende Zusters in Kolonos lijkt wat geforceerd, maar wellicht denk je ook, zoals Peter Handke, dat een reis uit het...Door een aanhoudend knappe lichtregie van Andrew Gardner wordt ze omgetoverd tot een mysterieuze en irreële wereld, tot een plek waar serene esthetiek aandacht vraagt voor een sterk poëtische tekst


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK