Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Hegel en "Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Voorbestemd tot een academische carrière, met een proefschrift over Hegel op zak, komt hij in aanraking met het absurde theater en sticht een eigen gezelschap, II Globo dat in de beste...Uitgangspunt is dat de acteurs met mekaar willen en kunnen samenwerken en dat op basis van een gemeenschappelijke artistieke optie en niet omwille van een contract...Iemand die in theater werkt engageert zich in de kunst, en daar is er geen scheiding tussen arbeid en leven, de acteur werkt niet acht uur voor een onderneming en daarna voor zichzelf, hij heeft een

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Ziet U desondanks een verband ? Als Heiner Müller zich bezighoudt met de Duitse geschiedenis, en daarvoor aanknoopt bij Friedrich de Tweede, en bij Lessing, en op die manier de oorsprong van...Ik vind het heel gevaarlijk dat in de éénwording van Duitsland het hele culturele en psychologische groei- en toenaderingsproces vergeten wordt, en de hele discussie gevoerd wordt op het niveau van de...Ons beroep is niet dat wij mooie rollen spelen, maar wel dat wij een standpunt hebben, een houding, zoals ons dat door belangrijke mensen als Bert Brecht, Ernst Bloch, Marx, Luxemburg, Hegel en Goethe

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Er is een probleem met dit bewustzijn: Hegel noemt het ongelukkig bewustzijn, het is de oorsprong van wat bij Marx vervreemding heet en bij Nietzsche ronduit (eigenlijk Wagner parafraserend) de ziekte...De religie geeft antwoord op alle vragen en daarom is zij een goede therapie: zij plaatst de mens terug in een zinvol en harmonisch geheel van schuld en boete...Dit is het einde van de Ring: Hegel (Feuerbach en Bakoenin) en Schopenhauer (en Nietzsche) verenigd in één contrapunt

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
revolutie en het verheven, door filosofen (Hegel) en schrijvers (Goethe) ontwikkelde idealistische wereldbeeld weerspiegeld kon zien...Onze Europese cultuur is altijd erg dualistisch geweest, heeft altijd gedacht in oppositieparen als licht en duister, rationeel en emotioneel, Aufklärung en Umnachtung...Lezend en bladerend en herlezend ontmoet ik in Kopnaad de wolf en de leeuw onder de invloed van Mars en zie ik de rokken van Valeska, een man die door de bergen gaat, en een jongen die het spreken nog

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Elektriciteit en poëzie, snelheid en schilderkunst, Actualiteit en Schoonheid achtten zij met elkaar verzoenbaar, op voorwaarde dat de bestaande kunstpraktijken een drastische verjongingskuur...Mens en techniek, subject en object, het organische en het gemaakt-artificiële vormen thans keer op keer hybride netwerken, aan elkaar geschakelde nieuwe eenheden die, zoals vanuit heel verschillende...Tijdens de jaren dertig kon W. Benjamin zich nog verwonderen over het feit dat de camera mensen-en-dingen naderbij brengt en de voor dans of theater constitutieve afstand tussen publiek en podium

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Aristoteles en Hegel Theater en drama hebben altijd in een spanningsvolle verhouding tot elkaar gestaan...tegenstelling tot Aristoteles is voor de filosoof Hegel de acteur met zijn lichaam, zijn gebaren en zijn stem wel een essentieel onderdeel van het drama...Met Socrates' en vooral Plato's filosofie eindigt het tragische levensgevoel en begint de briljante ontwikkeling van het westerse, zichzelf begrijpende, zichzelf grondende en zichzelf emanciperende

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1770-1831) Fragmenten uit de postume publicatie van de zes lezingen over 'Ästhetik oder Philosophie der Kunst' die Hegel tussen 1817 en 1828 hield in Heidelberg en Berlijn...Ook zij moet voor ons, die toch tot onze tijd en ons volk behoren, zonder uitgebreide geleerdheid helder en bevattelijk zijn, zodat we erin kunnen thuiskomen en ervoor niet moeten blijven staan als...Het kunstwerk en het onmiddellijke genot daarvan is echter niet voor de kenners en de geleerden, maar voor het publiek, en de critici moeten niet zo voornaam doen, want ook zij behoren tot datzelfde

Nr. 74, December 2000 • Inhoudstafel
Bewegingen in de ziel van de toeschouwer Dirk Opstaele 6 De kunst van het kijken Toeschouwers met en zonder dagtaak in de podiumkunsten aan het woord: Rud Vanden Nest, Griet Vandeplas en...De Ro, Lotte De Vuyst, Flo Flamme, Margaux Herman en Paul Pourveur 57 Gedemilitariseerde zone Loek Zonneveld over Toneelgroep Amsterdam en Het Zuidelijk Toneel 64 Het theater...gedacht Rudi Laermans bespreekt een boek van Jean-Pierre Sarrazac en een biografie van Bernard Dort 68 JUKEBOX Rudi Laermans kronikeert twee maanden hedendaagse dans in Brussel Marleen

Nr. 74, December 2000 • De kunst van het kijken
En hoe kijkt iemand die vanuit een opdracht komt kijken...Hun antwoorden resulteren in een caleidoscopisch beeld, maar uiteraard is de caleidoscoop van de dagelijkse theaterpraktijk nog veel uitgebreider en gevarieerder, al was het maar omdat schrijven...Verspreid tussen de zestien toeschouwersbijdragen vindt u vier historische tekstfragmenten, waarin de auteurs (Tarkovski, Brecht, Hegel en Meyerhold) de kunst van het maken verbinden met de kunst van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Van de drie geestelijke adoptievaders zijn er twee, Hegel en Freud, die geprobeerd hebben in hun oeuvre een algemene en universaliseerbare theorie uit te werken: Hegel voor het functioneren van de...Het zijn niet alleen Hegel en Freud die in hun theorieen gebruik hebben gemaakt van Oedipus en Antigone: Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Lacan, Derrida, Lyotard,... Het is een indrukwekkende...Meden is geen familiedrama in de eigenlijke zin: Medea en Jason zijn een koppel en niet zoals Antigone en Polyneikes zuster en broer of Oedipus en Jokaste zoon en moeder

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
persoonlijke leven van hun ouders, met ons economisch, industrieel en politiek leven, en is tegengesteld aan de wetenschap en het rationalisme dat kinderen op andere momenten aangeleerd krijgen...En dat geldt niet alleen voor de islam (en de jihad), maar eveneens voor het jodendom (en de mythe van het Beloofde Land) en voor het christendom (de kruistocht die vader en zoon Bush voeren tegen...Sadam Hussein en Osama Bin Laden). Nietzsche omschreef, in navolging van Hegel, de grondervaring van de moderne tijd als de dood van God

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
De catastrofe moet, aldus Hegel, een definitieve en complete oplossing brengen aan het dramatische conflict en daarmee samenhangend de toeschouwer definitief geruststellen...Het zijn de ruïne en de catastrofe - en alle consequenties daarvan op het niveau van verhaal, psychologie, tijd, ruimte en taal - die de moderne dramaturgie fundamenteel bepalen...gebruikt om een kritische analyse van de multinationals en de globalisering te maken, is Berkoffs Requiem een meditatie over goed en kwaad, menselijkheid en onmenselijkheid

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
van seksualiteit en gender de laatste decennia vraag welke aspecten van de sexus – waar we nu aan refereren als seks en gender – natuurlijk, gezond en essentieel zijn en welke onnatuurlijk...onze maatschap- pij worden deze noden en driften bevredigd zonder beperkingen en zonder moeite, en over het algemeen op een zeer laag niveau van ritueel en reflexief bewustzijn...En de zielen van zij die gelukkig en gezond zijn, schom- melen ‘heen en weer tussen extreme activiteit en on- bedachtzame apathie’ ([8], p. 172). Het doel is evenwel altijd zelfoptimalisering, en daar


Development and design by LETTERWERK