Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Het Belang van Limburg"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Hopeloos achter de tijd aanhikkend, is het provinciaal bestuur van Limburg dat het nodig vond de gelijklopende tentoonstelling De Jaloezie van Gerrit Timmers, Peter van Velzen en Marijke Kraft...Het onderwerp van het vierde bedrijf, toneel A is een familie, die rond een tafel verzameld is. Een groot deel van de actie bestaat in het schikken van de rekwisieten, en het plaatsnemen van de...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Niet in het minst omdat het muzikaal allemaal heel boeiend is: in het eerste deel gebruikt Berio de grote massa's van het koor en het orkest: men zwelgt in de klanken...Het huisvesten van een dergelijk kleinschalig project bewijst andermaal het zinvol artistiek beleid van dat centrum: door het ter beschikking stellen van infrastructuur en het verlenen van logistieke...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
installeren, waarvan de eerste taak zal zijn het evalueren van het bestaande decreet, en het onderzoeken van een aantal voorstellen...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...Met het oog op het in stand te houden van het enige professioneel theatergezelschap uit Limburg en in het vooruitzicht van zowel een programmatori-sche als administratieve heropbouw van het L.P.T

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Kiosk in De Standaard is nog maar een jong kind, net zoals De Achterkrant in Het Belang van Limburg...Bij de Gazet van Antwerpen (GvA), die sterk blijft recenseren, Het Belang van Limburg (HBvL) en Het Volk worden de selectiecriteria hoofdzakelijk regionaal genormeerd...Ook Het Belang van Limburg wil in die richting

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Maar de buitensporige belangstelling voor het gezelschapsmodel kan eveneens opgevat worden als een regelrechte manifestatie van het normenstelsel aan de basis van het conserverende theaterbeleid...De omzichtigheid waarmee die toen vernieuwingspogingen opstartten, illustreert achteraf bekeken hoezeer hun ontwikkeling in het teken stond van het instandhouden van de verworven positie, van...Het ziet er dan ook naar uit dat wie in de toekomst het gecirkelde gebied zal willen betreden de tol van het conformisme zal moeten betalen

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Kurt Vanhoutte, redacteur van Etcetera, is als aspirant bij het FWO verbonden aan de sectie Theaterwetenschap van de UI Antwerpen...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 60, Juni 1997 • Personalia
Jef Aerts is theaterrecensent bij Het Belang van Limburg...Pascal Gielen, redacteur van Etcetera, is als wetenschappelijk medewerker (FWO) verbonden aan het Departement Sociologie van de KU Leuven, waar hij o.l.v...Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en is daarnaast actief als essayiste

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Samen roepen zij de herinnering op aan de jaren vijftig en zestig, het Duitsland waarin Hoghe opgroeide, het Wirtschaftswunder dat het debacle van het Derde Rijk moest uitwissen...artistiek begaafde medemens: in Meinwärts vertrekt hij van de biografie van de joodse tenor Joseph Schmidt, die in 1942 op de vlucht voor het nazi-regime in een Zwitsers interneringskamp om het leven kwam...Ik toon hoe ik ben,' zei Hoghe aan Tuur Devens in Het Belang van Limburg

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Het belang van de regisseur wordt meer en meer overschat; zijn aandeel groeit uit tot een allesoverheersende functie die het totale werk bepaalt en leidt...Het grootste deel van het werkproces bestaat immers uit de ontleding en de bewerking van de tekst, met z'n allen rond de tafel...De laatste tijd waren er veel veranderingen in het artistiek personeel, de techniek bleef; in feite zijn zij binnen het ro Theater de enige groep die drager is van het verleden

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Peter Anthonissen, Juuls zoon, werkte eerst als theaterrecensent voor Het Belang Van Limburg en stapte in 1995 over naar De Morgen...Dat was in 1941, het orkest van Stan Brenders, ik zal het nooit vergeten: elke dag van 12 tot 1 uur...Maar de laatste maanden ben ik toch gaan denken dat het misschien meer met een houding van een acteur ten opzichte van zichzelf als instrument te maken heeft dan met het tekstrepertoire 'an sich

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Het is het resultaat van een geduldige, nauwgezette analyse van de theatersector en van een kritische lectuur van de dossiers...Je kan het hoogstens oneens zijn over de kwaliteit van het middenveld of het belang van deze of gene nieuwkomer, maar dat levert nooit voorpaginanieuws...Want de tegenstelling die met het veelvuldige verwijt van elitarisme en eenzijdigheid aan het adres van de commissie in het leven geroepen wordt, is namelijk gebaseerd op zéér conservatieve reflexen

Nr. 74, December 2000 • Peter Anthonissen • Een overstromend bad
1994 begon hij als theaterrecensent bij Het Belang van Limburg...Na Allemaal Indiaan (1999) betrapte ik mezelf erop dat ik het eerste halfuur van de voorstelling bijna uitsluitend had beleefd vanuit het personage van Etcetera- en De Morgen-collega Clara Van den...Tegen het eind van een voorstelling is het 'kritisch bad' niet alleen weer volgelopen (en zo hoort het ook), het is vaak overgestroomd

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Fournier was met name één van de wetenschappelijke uitverkorenen in het kader van 'project S.38', een onderzoek naar reddingscapsules in het kielzog van de geëxplodeerde Challenger...Eric Joris: 'We zouden de resultaten van onze experimenten eigenlijk het gevallen man opgesloten bleef in het labyrint van zijn eigen hoofd, gekluisterd aan de technologie van zijn vleugels...reactie vooral de afwezigheid van de mediakunstenaar in dit debat aan de kaak: 'In het stuk van Dirk de Wit wordt de bijdrage van mediakunstenaars aan theater van tafel geveegd als niet ter zake doende

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Hoe het uiteindelijk gelopen is, is het resultaat van die interesse voor het werk van kunstenaars, vaak ook kunstenaars die met hun eigen medium bezig zijn...De cultuurcentra daarentegen vertrekken niet van een artistiek project, maar van het idee van een publieke voorziening, dat wil zeggen: ze zijn een initiatief van de overheid...dat dan niet in tegenspraak met het uitgangspunt dat een cultuurcentrum een voorziening van de overheid is? haeghens Een aantal voorzieningen van het centrum zijn er, los van het feit of ik nu

Nr. 113, September 2008 • Ive Stevenheydens • Wijken proeven en theater ervaren
De ervaren equipe troost me door me te verzekeren dat de opkomst naar het eind van het festival wel los loopt; het gevolg van mond-tot-mondreclame...Hoewel we de nodige formulieren in handen hebben – het akkoord van de stad, van de wethouders én van de marktkramersorganisatie – worden we na een onmogelijke onderhandeling toch van het plein...luisterspel Monologues for Minerals) en de Franse kunsthistorica Marie de Brugerolle (die in een lezing het werk van Guy de Cointet en het belang ervan komt toelichten). Tell Me is onstuitbaar en vangt een groot


Development and design by LETTERWERK