Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Het Heengaan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
theater, dans rock, nieuwe muziek wereldmuziek, videokunst tentoonstellingen 110 voorstellingen op 9 locaties in het hart van Brussel INFO: [02]5138290 Bruzzle 89 is het...theater & dans twee creaties en het beste uit het voorbije seizoen ROSAS 'Ottone Ottone' DITO DITO 'De Grenssteen' [creatie] MAATSCHAPPIJ DISCORDIA...negen produkties CASSIERS, MAILLARD & VAN DAMME 'Tête vue de dos' ONAFHANKELIJK TONEEL 'On Wings of Art' JAN RITSEMA 'Het Heengaan' RIEKS SWARTE 'Het Tapijt

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
het niemandsland tussen strijkplank en schrijftafel (condition féminine) komt Het Heengaan opnieuw voorbij...allerlei lijnen lopen zij kriskras over het plateau : het meisje met het petje met de blauwe band en het brilletje; het sensuele meisje met het vilthoedje; het meisje met het brede gezicht en de...Dan slepen de anderen de voorwerpen én zichzelf stilaan naar het middenveld : één hangt op de canapé, één zit bij de kinderwagen, twee bij het paardje, het prinsesje wiegt in de schommelstoel, het

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Met die slogan zouden Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen ingelijfd kunnen worden bij ander jeugdtheater dat om principiële redenen kinderen of jongeren als acteurs verkiest...Maar het komt mij voor dat deze voorstellingen niets van doen hebben met principiële opstellingen binnen het kinder- en jeugdtheater: draait het niet om een zoektocht naar theater tout court...Wat verder op diezelfde lijn tref je die andere combinatie in Het Heengaan: de vrouwelijkheid (van sommige meisjes) die al helemaal aanwezig is, maar er tegelijk bijna niet is omdat ze zo argeloos

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
onder begeleiding van professionele regisseurs, anderzijds: Het heengaan (Jan Ritsema), Voorjaarsontwaken (Alize Zandwijk) en Parade als daar is geen (Guy Cassiers). Alhoewel de produktie-omstandigheden...Marianne Van Kerkhoven gaat in op de open betrokkenheid die Het heengaan, maar niet alleen deze voorstelling, van de criticus vraagt...Hij zoekt de juiste zegging, het juiste gebaar (even de hand door het haar : Wittgenstein, dan een armbeweging: daar het raam, daar de fauteuil), het juiste staan

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Het Heengaan, Jeugdtheater Amsterdam Foto Ben van Duin Hoofdredactie Luk Van den Dries Redactie Pol...vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd...het tweede deel van het Brussels theaterdossier een panorama van het Franstalige theaterkoninkrijk en zijn structuren, en een rondleiding langs de verschillende theaters en hun infrastructuur

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
naar repetities en produkties van Oud Huis Stekelbees, naar het Stekelbeesfestival, naar Het Heengaan...Het Heengaan toonde hun ook erg goed wat mogelijk was; je kan van die leerlingen geen acteurs maken (en dat beseffen zij ook heel goed), maar je kan hen wel laten proeven wat het theater kan zijn; je...Je krijgt als toeschouwer een heel andere functie; als ik naar een voorstelling ga kijken, krijg ik die voorstelling meestal op bezoek; bij Het Heengaan voel ik mij bij die mensen op bezoek

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Toch lijkt er een belangrijk verschil te zijn in het soort wereld die ontstaat op de scène: Het Heengaan roept geen fictionele wereld op...Het woord 'het heengaan' stond in Rilke...Als toeschouwer is het erg moeilijk om wat je gezien hebt in Het Heengaan te communiceren naar andere toeschouwers die op een of andere manier niet zien wat daar te zien is. Je mist een

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Zeker in vergelijking met de dramaturgische strooptocht van de Dis-cordiamarathon, ook met de beeldende kwaliteit van de produkties Het heengaan (Ritsema, bespreking in vorig nummer) en On Wings...beide gevallen ook een onderzoek in duur de duur van de leegte die verveelt (Het heengaan) en de duur van de dichtheid die vermoeit (On Wings of Art). Deze laatste produktie was het afgelopen seizoen...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Bij het begin tonen de dansers het publiek plaatjes waarvan ik vermoed dat ze van Giotto zijn; aan het eind toont Anna het boek dat ze van de Engel-met-Blij-de-Boodschap kreeg : een kelkvormig blauw...Voor Het Heengaan kan het kader van een dansfestival extra materiaal aandragen, zowel ten aanzien van de voorstelling zelf als ten aanzien van dansen, denken over, kijken naar dans...Het Heengaan en Wittgenstein Incorporated blijven schitterende voorstellingen, maar zijn op het eerste gezicht moeilijk in te passen in een dansfestival

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De teksten zijn gesteld in het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans, het Italiaans en in een erbarmelijk Nederlands, het eerste nummer verschijnt in maart 1990 en zou, m.b.t...Toch blijft het mager, wel fascinerend om naar te kijken, maar, na de kwetsbarejongeren in Het Heengaan, te veel een toepassing van een systeem, een dogma zelfs...Ritsema heeft een feilloos gevoel voor timing, voor ruimtelijk evenwicht, voor plastische spanning, maar het brutale, het 'subversieve' dat Het Heengaan tot een gebeurtenis maakte, ontbreekt in deze

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Pas in de uitgebreide series van het archief wordt het duidelijk welk verhaal het fotografisch materiaal rond een voorstelling wil vertellen...Het dilemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem van de theaterfotograaf, of toch niet zijn dilemma, maar dat van de fotografie, van het wezen van de foto zélf...complementaire Wittgenstein incor-porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idiosyncrasie en diacritische tekens die ons - en

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Het is de plaats waar de "vraag-vertelling" kan overgaan in het "vraag-spel", met andere woorden de plaats waar het "praten" kan overgaan in het "doen". Het is het moment waarop de toneelspeler en de...De acteur als doorkijk Het spel, het acteren, het aanschouwelijk maken van het "allerlevendig-ste", zoals Handke de toneelspeelkunst zo prachtig omschrijft, staat centraal in Das Spiel vom...Een mystiek van het concrete, het materiële, het zintuiglijke, het lichamelijke, het menigvuldige, het kleine, het nabije... De scène is bij uitstek de plaats van een dergelijke mystiek, als

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
voorstellingen als Het Heengaan en Wittgenstein ontwikkelde Ritsema een minimalistische theaterschriftuur...van Het Heengaan en Wittgenstein, maar tegelijk slaagt Ritsema er ook in deze voorstelling in om acteurs vanuit een grote innerlijke concentratie een tekst te laten zeggen: acteur, tekst en personage...Er is het hof en het aanstaande huwelijk van koningin Theseus met de amazonen-koningin Hyppolita, en met het dispuut tussen Lysander en Demetrius over Hermia, die verliefd is op Lysander maar door het

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
verrukking, bij het droomblauw van een berg, of zelfs het geloof (ook zelf daarbij een gevoel) bij alleen maar het 'ik-hier'; andere kende hij weliswaar, maar zuiver en van een ideaalbeeld-karakter werden ze voor...Het Heengaan, eveneens een woordeloze voorstelling: 'Het is hard werken om de poses te vermijden waartoe een publiek dwingt...Het is een logische consequentie van het feit dat het revolutionaire geloof in een nieuwe toekomst voor iedereen zowel door links als door rechts werd (en wordt) gedragen door een materialistische

Nr. 44, Februari 1994 • An-Marie Lambrechts • Column
Etcetera 26 (juni 1989) berichtte uitvoerig over Het Heengaan, Voorjaarsontwaken, La Ciffra e.a...De grens is dan misschien subtiel, maar niet minder helder: terwijl ik eerst getroffen was door de extreme openheid en ongemaskeerdheid van de groep voorstellingen als Het Heengaan, De Parade als daar...En juist dat is het wat het toch tere weefsel op de scène niet verdragen kan; dan stort alles ineen en kan je alleen maar hopen dat het gewoon een beetje leuk was, of dat de kinderen er alleszins veel

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Het heengaan liet hij een groepje adolescenten sprakeloos op het podium ronddwalen: geen tekst, enkel bewegingen en gebaren, en vooral talloze in stilte gewisselde veelzeggende blikken...te creëren waarin het onechte of gespeelde (het artificiële, dat wat het personage moet worden toegerekend) niet langer valt te onderscheiden van een directe, ongeënsceneerde lichaamstaal (het...En hoeft het ook nog gezegd te worden dat het bedreigende altijd ook fascineert, althans indien het zich op een veilige afstand bevindt - op een podium bij voorbeeld

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
tiental jongeren met succes toepaste op hun zo goed als doelloze handelingen in de woordeloze voorstelling Het Heengaan (1989). Bij Kung Fu wordt er echter niet naar gestreefd om de woorden telkens opnieuw...Het herlezen van een dagboek kan echter wel toelaten 'een structuur terug te vinden in het ongeordende materiaal van het leven, een soort "metafysische eenheid" (Pavese) die het leven omvormt tot een...Het neerschrijven van het werkelijke leven staat dus geenszins in het teken van de aanvaarding, maar vertrekt integendeel uit de revolte tegen het alleenmaar-gewone-leven

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Maar uiteraard spelen ook de door Jan Ritsema elders gemaakte voorstellingen mee in de beeldvorming omtrent zijn werk met acteurs: van Het Heengaan over De herinneringen van een valk tot De Doden, en...Regisseren wordt dan het scenisch verbeelden van een staat van bewustzijn van het denken; een rol spelen wordt het weergeven van die verhoogde, verlichte staat van bewustzijn: niet de interpretatie...Uiteraard is dit een 'gevaarlijk proces', dat het risico van het 'uit de hand lopen' in zich draagt; het veronderstelt een balanceren op het scherpst van de snede die theater en leven van elkaar

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
de kleine zaal van het Schauspielhaus Düsseldorf, aan het plein (beter: tochtgat) dat de naam draagt van de omstreden, met de nazi's samenwerkende theaterman Gustav Gründgens, speelt het gezelschap...Ik was het helemaal niet van plan maar ik was daar in de buurt en toen werd het opeens net een magneet, ik kon er niet meer niét heengaan...Zelfs niet middels een gastoptreden van het stuk door een gezelschap uit Tel Aviv - het plan lag er, de voorstelling was beschikbaar, het Gastspiel werd in 2000 onder druk van de Zentralrat der

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Uit het leven gegraven
Omdat het vertelde verhaal haaks staat op het sociale weefsel dat in het traditionele begrip van het handwerken vervat zit...Al handwerkend houdt de vrouw (of de occasionele man) de familiebanden en het sociale weefsel in stand, naait het in elkaar, weeft het tot samenhang...Een spectaculair instrument in het debat over abortus, religie, sociale opvoeding en voorbehoedsmiddelen). Het kind krijgt in het proces een eigen stem, maar krijgt nergens een naam


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK