Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "In Etcetera 77"Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Bij wijze van toneeltekst publiceert Etcetera Fabres tekeningen en teksten en een fotoreeks van 'Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was'. New-York Jan Fabre bracht...reden samen naar Antwerpen waar ik in Workshop 77 een tentoonstelling zag van zijn visuele creaties, getiteld Mond-Oog-Oor-Arts

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Op 9 mei moet mijn tekst voor ETCETERA binnen, flitst me door het hoofd...Chanel vijf en ook zes, zeven en acht etcetera, etcetera, Etcetera

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Etcetera 1, 3 en 5). De nieuwe produktie van Jan Fabre, De macht der theaterlijke dwaasheden, ging in première op 11 juni (Venetië); 15-16 juni (Nancy), 21-22 juni (Amsterdam), 24 juni (Rotterdam), 27...Vlaamse dramaturgie' wordt gefnuikt door weinig gunstige produktieom-standigheden (zie Etcetera 5) (K.T...Pierre Friloux (zié Etcetera 1); organiseerde op 19-20 mei '84 de Antwerpse Theaterpromenade : 21 projecten in diverse lokaties verspreid in de stad

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera...Kaaitheater, Schaamte en ook Etcetera zijn wel gehuisvest in hetzelfde gebouw ? 'Ik heb daar geen last mee...Ik vond een tijdschrift als Etcetera nodig om als referentiekader te dienen voor de theaterartiest, als begeleidend element en als een reflectie van zijn dialoog met het publiek

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Antwerpen Dora van der Groen is sinds 1976-'77 aan het conservatorium in Antwerpen verbonden en sinds 1979 is zij artistiek verantwoordelijke van de toneelafdeling...Brussel Sinds Senne Rouffaer in 1976-'77 verantwoordelijk werd voor de toneelafdeling, is het programma serieus uitgebreid: vooral het aandeel van de speltraining weegt zwaar door, met daarin...Over de visie van Herman Teirlinck bij de oprichting van de Studio, zie Etcetera nr

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...de samenstelling van de nieuwe RAT (zie Etcetera 23 voor de volledige tekst), ondertekend door een 25-tal prominenten uit de theatersector...Etcetera 23 kon u lezen dat tientallen mensen uit het kinder- en jeugdtheater dit ten stelligste bestrijden

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
generatie van 'alles plat', na '77, van mensen die opgegroeid zijn met het woord 'dop'. Dat is vandaag helemaal anders: de meest walgelijke en negatieve dingen bespreek ik met een grote frisheid en opgewektheid...Etcetera: Ga je je dan niet nog meer afgrenzen met een groep van gelijkgezinden, zodat dat er nog een grotere kloof ontstaat...Etcetera: In Ivanov, de recentste produktie van STAN, zegt een van de personages: 'De tijd dat we ons met levensbeschouwingen in moesten laten ligt ver achter ons'. Vercruyssen: Voor mij

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Etcetera zet de feiten op een rijtje...Het cultureel centrum (erkend of niet, van wijkhuis tot stadsschouwburg) is in de eerste plaats een gebouw dat tegen dat alles bestand is, en dat in principe de hele bevolking (‘van 7 tot 77

Nr. 77, Juni 2001 • colofon
theater,dans, JAARGANG 19 etcetera... nr 77 juni 2001 Tweemaandelijks tijdschrift over theater, dans, etc...Etcetera wordt gesteund door Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschapadministratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, SACD...België - Venootschap van Drama-auteurs Participanten van Etcetera in 2001 Brugge 2002, Brugge CC Berchem, Berchem CC Brugge, Brugge Centrum Netwerk, Aalst De Bottelarij/KVS, Brussel De Vlaamse Opera

Nr. 77, Juni 2001 • Etcetera JAARGANG 19 NR 77 JUNI 2001
theater, dans, etcetera... TWEEMAANDELIJKS VERSCHIJNT NIET IN AUGUSTUS JAARGANG 19 NR 77 juni 2001 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X BELGIË: 6 EURO / 245 FR

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
Drie seizoenen later peilden we naar de ervaringen van beide huizen en naar hun opvatting over de toekomst van 'het grote theater' (Etcetera 77, juni 2001). de bottelarij/KVS en Publiekstheater Gent...12 9B® etcetera 80 vorm terug te geven aan datzelfde publiek...Macbeth ola mafaalani, de bottelarij/kvs foto: patrick de spiecelaere etcetera 8o OOO 13 Parasieten raven ruëll, de bottelarij/kvs FOTO: patrick de spiegelaere

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Etcetera 77 en 80 kwamen respectievelijk Het Toneelhuis en de bottelarij/KVS aan het woord

Nr. 87, Juni 2003 • Kurt Melens • Ways of Seeing: 4 boekjes over hedendaagse...
van de Wreedheid van Antonin Artaud, het deconstructivisme van Derrida en de denkkaders van de moderne 16 O O O etcetera 87 dans in zijn polemiek kan...Het eerste is Rudi Laermans' essay Het ruimtelijke vlucht-punt van het dansende lichaam over Vanity van Vincent Dunoyer (zie Etcetera 75). Het tweede is het heldere essay van Hugo Haeghens over...Princess Project van Dunoyer (zie Etcetera 77), tot slot tevens tot onderwerp gemaakt door de eerder genoemde Gerald Siegmund

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
etcetera In Etcetera 77 stelde Bart Caron, kabinetsmedewerker van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux: 'Je moet een fundamenteel onderscheid maken tussen een "kunstenhuis" in brede zin en een...etcetera Er wordt soms geroepen dat de podiumkunstenaars te veel produceren, maar zou die overproductie niet net zo goed het optisch effect kunnen zijn van iets anders, namelijk van een verschuiving...etcetera U beklemtoont graag het persoonlijke karakter van de keuzes die u maakt


Development and design by LETTERWERK