Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


394 document(en) met "Inhoud" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een indrukwekkende technische prestatie, rond een wat magere inhoud...Concreet zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijl-gebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit...zo vat het programmablaadje Het Spaarvarken samen en meteen kent men de inhoud van één van de 175 (!) vaudevilles die de Parijzenaar Eugène Labiche (1815-1881) bij mekaar fabriceerde

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Met De Voetwassing haalt hij een stuk van onder 't stof dat zowel naar inhoud als naar vorm oubollig oogt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De operazaal wordt tot politieke vergadering Als men naar de inhoud van La Clemenza kijkt, stoot men weer op andere moeilijkheden

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
109, p. 88). Die context heeft natuurlijk zijn invloed op inhoud, samenstelling en vorm van de nummers en men heeft het gevoel dat dit nummer er kwam omdat het nu eenmaal de tijd of de beurt was om...Ik wil dit nader verklaren aan de hand van de diverse artikels en daarbij stellen dat mijn kritiek niet zozeer hun inhoud betreft, dan wel wat voor die inhoud komt, m.n

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De inhoud sluit als thematiek nauw aan bij het grote gevoel van onzekerheid dat de jaren zeventig kenmerkt

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De handeling is nu op gang gebracht, de parodie wordt ook duidelijker: Gilis wil het dilemma zelf belachelijk maken door de inhoud van alle ernst en geloofwaardigheid te ontdoen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decorte maakt episch theater, schept een emotionele afstand tussen publiek en gebeuren door, als vormresultaat, een immense afstand tussen zegging en inhoud op te leggen...vormloze inhoud...Aan beide kanten van de scène schreeuwen zij en Tasso elkaar zinnen toe, die in hun zegging hevig contrasteren met hun originele inhoud

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het concept vervalt en meteen wordt het moeilijk om aan de figuur van de verteller een duidelijke inhoud te geven, of tenminste : er is geen nieuwe intentie gevonden, wat men duidelijk afleest uit de

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Maar ook dat volstaat niet om de inhoud over te brengen...Het gaat daar duidelijk zo sterk in op, dat het in plaats van inhoud een aaneenschakeling van clichés brengt

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Toon Brouwers, dramaturg bij de KNS, heeft de indruk dat in de zeventiger jaren de inhoud primeerde op de vorm en dat nu net het omgekeerde aan de hand is. Falso Movimento en Hesitate and Demonstrate

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Je leest het in de korte inhoud

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Je leest het in de korte inhoud

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het is een dualisme dat in het Vlaamse bewustzijn wel vaker voorkomt, maar bij Van de Velde duidelijk verantwoordelijk is voor de antinomie tussen inhoud en vorm

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Maar door zijn positieve inhoud was het dus onvertaalbaar

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Al zou de inhoud van het huidige repertoire wel op een zwartgallig wereldbeeld kunnen wijzen, toch geloof ik niet in dit cynisme

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Dat is de 'inhoud' van Radeis, daar schuilt hun artistieke mérite

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat België geen belangstelling toonde). Eens dat grote schema vastlag, kwam het er op aan de vorm met inhoud te vullen...De titels suggereren altijd veel inhoud, maar het uiteindelijke resultaat heeft slechts oppervlakkige dingen met die inhoud gemeen...De daden die dan gesteld worden, hebben weinig literaire inhoud: noch van het boek, noch van de muziek, noch van de toneelstukken kan men een korte inhoud geven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Er zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijlgebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit...De Bruycker bewijst met zijn sobere regie dat de personages van dit stuk wel degelijk voldoende inhoud hebben om een realistische speelstijl te verdragen, dat ze door een hedendaags publiek nog...De vorm is zo boeiend (het opzetten en weer afbreken van een speelruimte) dat de inhoud (de woorden die Muller geschreven heeft) deze blijheid aan het proces van theatermaken niet kan vernietigen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Maar zij stellen vragen van buitenaf: wat heeft deze inhoud ons nog te zeggen ? In hoeverre heeft het ideologische klimaat de auteur verhinderd om ons nog rechtstreeks aan te kunnen spreken ? Zulke


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK