Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Lyotard" • Resultaten 21 tot 31 worden getoondNr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Hij kerft in onze ziel een Wet (wat we 'ziel' noemen, zegt Lyotard, is niets anders dan dit vermogen gekerfd te worden) die onuitwisbaar is maar tegelijkertijd ontoegankelijk voor ons

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Lyotard, het Gelaat bij Levinas, etc...zonder mensen, Een systeemtheoretische inleiding in de sociologie, Boom, Amsterdam, 1999, p. 130 2. Jean-François Lyotard, Het onmenselijke

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Dat theatrale dispositief plaatst ons, aldus Lyotard, in het hart van het nihilisme en de negativiteit: het teken staat steeds voor iets anders...10 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Christian Bourgois, 1980, p. 89

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Over de esthetica van Jean-François Lyotard, Budel, 2000, pp

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Artauds hiëroglief is voor Lyotard opnieuw een grammatica en een syntaxis die het morbide-libidineuze lichaam het zwijgen oplegt...limieten te duwen). Lyotard pleit daarom voor een 'energetisch' theater: een theater van 'intensiteiten' in plaats van 'intenties'. Tijdens de laatste decennia is het lichaam met zijn singuliere en...Erwin Jans) 8 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Cristian Bourgeois, 1980, p.89 9 Jean-Luc Nancy, Corpus, Editions Métailié, Paris, 2000, p. 125 10 id

Nr. 87, Juni 2003 • Erwin Jans • of het andere van de taal: Guy...
Geconfronteerd met de alomtegenwoordigheid van het systeem, vraagt Lyotard: 'wat blijft als "politiek" anders over, dan het verzet tegen dit onmenselijke...relatie tot die onbepaaldheid, zo lijkt Lyotard te zeggen, heeft de mens een schuld die hij niet kan aflossen...Lyotard spreekt in dit verband eveneens over het 'onafgestemde', over datgene wat nog niet afgestemd is op een functioneren in het systeem

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
Tegenover het theaterteken dat steeds iets anders representeert stelt Lyotard een energetisch theater; een theater van de intensiteit en niet etcetera 89 ® ® ® 19...Bij Lyotard komt de nadruk te liggen op een bepaalde vorm van communicatie ('intensiteiten') en niet langer op het doorgeven van informatie ('intenties').16 In het werk van een aantal Franse...denkers als Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan staat het begrip 'theatraliteit' in het teken van een kritiek van de mimesis en de representatie,17 en bijgevolg ook van de tegenstellingen subject

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Adorno beweerde ooit boudweg dat we sommige akkoorden van de negentiende-eeuwse salonmuziek niet langer kunnen horen, niet langer kunnen uitstaan, tenzij, zei hij, 'alles bedrog is'. Lyotard zou op...Bij Lyotard worden de penseelstreken of de klankkleur zuivere getuigenissen van de verslaving van de geest aan de macht van de Ander

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Zo herinnert Lyotard er in 'L'inhumain' (1988) aan dat de zon volgens wetenschappelijke bereke- ningen over vierenhalf miljard jaar zal exploderen...Lyotard vat daarbij het lichaam van de mens op als hardware van het denken, van dit 'ingewikkeld technisch dispositief'. Hij verwoordt het als volgt: 'Als de zon explodeert, zal deze hardware

Nr. 101, April 2006 • 
Lyotard actualiseerde) over Jacques Lacans notie van het Reële als 'traumatisch', tot de beschouwingen van de late Jacques Derrida over 'het spoor van andersheid' of het radicaal differente

Nr. 103, September 2006 • Peter Stamer • Teleac-cursus Superamas
Con celui qui voit, schrijft ergens de ware filosoof Lyotard, en hij bedoelt daarmee precies de blik in de donkere spleet die één van de vrouwelijke performers in BIG 3 (Happy/End) 49 ons


Development and design by LETTERWERK