Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


164 document(en) met "Marianne Laat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay...Laat dit een uitnodiging zijn tot een ongebreidelde respons op dit eerste nummer

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Vanuit Duitsland laat Hitier weten dat Hess geen onderhandelingspartner is en dat alles er op wijst dat de man gek is. Michael Burrell plaatst Hess in een niet-onwaarschijnlijke situatie...Het laat toe een aantal constanten uit het repertoire te lichten, tendensen aan te tonen...dat de methodische uitwerking van elk détail typisch Duits is, of dat dit uitstijgt boven wat zich bedenken laat

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Horvath, Fleisser, Brecht Het werk van Kroetz laat zich in twee periodes opsplitsen, waarbij de vraag rijst of hij met Nicht Fisch, nicht Fleisch niet een derde periode inluidt...Marianne Van Kerkhoven NOCH VIS, NOCH VLEES auteur: Franz Xaver Kroetz, vertaling: Jos Verbist, groep: NTG, regie: Jean-Pierre de Decker, decor: Marc Cnops, spelers: Magda Cnudde, Els

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Fer-nand Terby als gast, ja dat laat zich nog wel verzinnen...De anderen in deze voorstelling weten van bij de aanvang: Teiresias, de ziener, is op de hoogte van Oedipous' ware identiteit en laat dat venijnig doorklinken; ook Kreoon weet het en neemt al met...Marianne Van Kerkhoven Le Décalage horaire, Jo Dekmine, Atelier Vokaer, 1983, 890 fr

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
doorheen de vijf bewegingen en vooral dank zij die zeer korte, maar ontsluierende 'vijfde beweging' de hoofdstem wordt van Rosas danst Rosas: het contrast van de twee stemmen - laat ons ze, té zwartwit...vreugdevolle enthousiasmerende dans uit ontstaat; de toeschouwer laat de structuren los...Marianne Van Kerkhoven (*) Botho Strauss, Trilogie des Wieder sehens, DTV Neue Reike 1980 -- geciteerd in de programmabrochure

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Een spotlamp werpt van achter wat licht naar voren, maar laat de drie grote clubzetels, overtrokken met witte, groene of blauwe plastic, in King Lear (Het Trojaanse Paard...Als laatste klapstuk laat Decorte een Engelse vlag naar beneden komen (Wat??? Ja, een Engelse vlag...Ik zie misschien een zee, of duinen, of krijtrotsen, maar vooral een houding, een gevoeligheid, een vormelijk eenvoudige maar inhoudelijk complexe realiteit, die mij vrij laat associëren, maar die mij

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Johan Thielemans, Theo Van Rompay en Marianne Van Kerkhoven bespreken de Vlaamse creaties "King Lear" (HTP) en "Rosas danst Rosas" (Rosas). Roger van Ransbeek, toneelauteur maar liefst toch 'gewoon...toeschouwer, laat in zijn festivalziel kijken

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De vertoning laat een gevoel van valsheid na...Marianne Van Kerkhoven BASTT in Praag Van 13 juni tot 5 juli j.l

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Die betekenis blijft in mij aanwezig als een soort sub-tekst, die ik echter nooit aan de oppervlakte laat komen...Marianne Van Kerkhoven North Atlantic (Globe/Wooster) - Foto Patrick Meis

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
impuls te geven". Een ongewoon maar evident bevruchtend initiatief waarvan de betekenis echter veel verder reikt dan een directe "nuttigheidsoperatie". Marianne Van Kerkhoven zag de voorstelling en...Die betekenis blijft in mij aanwezig als een soort sub-tekst, die ik echter nooit aan de oppervlakte laat komen...Marianne Van Kerkhoven North Atlantic (Globe/Wooster) - Foto Patrick Meis Gerardjan Rijnders: Ik denk dat iedere serieuze toneelmaker in een kontinu realisme-debat met

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De rare S-vormige canapé, een 'indiscret', laat geen intimiteiten toe: altijd kijkt een derde mee...Marianne Van Kerkhoven DE SPELER auteur: Pavel Kohaut; vertaling: Toon Brouwers; regie: Walter Tillemans; muziek: Patrick Hiketick; decor en kostuums: John Bogaerts; spelers: Luc...Een indringend verschijnsel als volksmythologie laat zich echter niet in dit hypocriet keurslijf dwingen

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Hij doet dit op een zeer provocerende manier, want hij laat niet na de manipulatiemechanismen van het theater te hanteren...Hij stelt zich in de plaats van diegene die daarover nadenkt en laat hem rustig nadenken...Titus Muizelaar, Marianne Boyer, Gerardjan Rijnders, Matthias De Koning, René Eljon, Gerrit Bons, PUBLIKUMSBESCHIMPFUNG auteur: Peter Handke; groep: Maatschappij Discordia; regie, toneelbeleid

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Een gebeuren dat zich het best laat begrijpen vanuit de traditie van de Amerikaanse avant-garde kunst...Men zet het mechanisme in gang en laat gebeuren: woede, irritatie, spot zijn even welkom als instemming, vervoering, genot...Vraag niet wat er gebeurt, nog minder wat het betekent, maar het gebeurt en laat in de herinnering een lang spoor na

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Voorpagina Theater Radeis Foto Michiel Hendryckx Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven...Avignon 84 gaat onder het motto 'Un magistral face a face entre Ie vivant et l'artifïciel'. Ondertussen laat het theater zich niet storen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Laat het publiek maar uitmaken wat goed is en wat niet...Nu laat hij wel meer improvisatie toe en hoopt hij dat de acteurs zelf een inbreng hebben...Zijn beslissing nu om weg te gaan is prachtig, maar komt te laat

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Pol Arias, Johan Thielemans en Marianne Van Kerkhoven hadden een gesprek met hem...Rond zulke acteurs moet men een repertoire opbouwen, die laat je niet weggaan...Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven Walter Tillemans Foto Herman Sorgeloos

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Niets daarin laat vermoeden dat dit een eerste theater-produktie is. Lanoye wint onmiddellijk het publiek voor zich met de trucs uit de extroverte, agressieve cabaretdoos...Een schijngevecht dat pas goed dubbelzinnig wordt doordat Fabre via het doorgeefluik Van Damme zijn werk uitvoerig laat omhangen met de zo gehate "salonmystiek, gesofisticeerde esthetica, retorisch...Het is eigen aan een acteerschoolproject dat men zich van zijn beste kant laat zien

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De drie invalshoeken zijn verschillend: Paul De Bruyne is 'inwijkeling', sinds enkele jaren woonachtig in Antwerpen; Klaas Tindemans komt uit Antwerpens randstad en Marianne Van Kerkhoven is Antwerpse...Nieuwe dingen zijn hier altijd laat gekomen...Ook Ibsen is hier héél laat gekomen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Er is toch een verschil tussen experiment dat een bewust zoeken inhoudt en aan de andere kant, het 'laat maar gebeuren'. D.B...RVV : "Dat kan toch niet dat je een stempelaar laat werken...Marianne Van Kerkhoven Luk Van den Dries 1964-1984 Historiek Het Brussels Kamertoneel werd in 1964 opgericht door Johan Van der Bracht, Bert Hertecant en Hugo Weckx

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
muziek: men heeft soms niet de moed en het doorzettingsvermogen of men begint te laat om reëel eerst die solfège van de danskunst te gaan leren...De danser die naar de moderne danskunst toegaat, doet dit meestal om twee redenen: ofwel omdat hij te laat begonnen is en de klassieke techniek niet meer kan verwerven of ook de moed niet had door die...Marianne Van Kerkhoven Bronnen: The Encyclopedia of Dance and Ballet, Ed


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK