Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


198 document(en) met "Marianne Wil" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Intussen is daar een gezelschap dat met grote regisseurs ervaring heeft opgedaan en daarop wil voortbouwen - Krejca die er nog een contract heeft, maar nu elders voldoet aan uitnodigingen die hem...Ik wil de parallel duidelijk maken zonder zijn naam te noemen, maar ik krijg via lectuur zo'n schat aan informatie dat ik stukken uit zijn leven in de tekst verwerk...Ik wil dit nader verklaren aan de hand van de diverse artikels en daarbij stellen dat mijn kritiek niet zozeer hun inhoud betreft, dan wel wat voor die inhoud komt, m.n

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Wil men toch hedendaagse toneelauteurs spelen, moet men importeren uit het buitenland : jaren terug heette dat Engeland en Frankrijk, de laatste tijd schijnt Duitsland de belangrijkste leverancier...Marianne Van Kerkhoven NOCH VIS, NOCH VLEES auteur: Franz Xaver Kroetz, vertaling: Jos Verbist, groep: NTG, regie: Jean-Pierre de Decker, decor: Marc Cnops, spelers: Magda Cnudde, Els

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Voorpagina Kalldewey Farce, Schaubühne Berlijn, foto Ruth Walz Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne...Willy Thomas (HTP) wil zich niet 'inleven' maar acteert heel nadrukkelijk...Als verklaring werd aangevoerd de momentele bloei van het Vlaamse theater en dat de redactie van dit blad zich wil profileren door het Nederlandse theater met het slagersmes in de hand te bespreken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
sinds lang de gebruikelijke afkorting voor het gezelschap) wil een produktie nooit lang op het repertoire houden-- ontketende zich een ware stormloop naar de O.T...Marianne Van Kerkhoven Le Décalage horaire, Jo Dekmine, Atelier Vokaer, 1983, 890 fr

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Der Menschenfeind is de enige produktie waartegen Wil Beckers, directeur van het Ankerrui-theater, U kon zeggen

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
leest, vermoedt al meteen, dat die gelijkenis er wél is, maar dat men die bewust wil vermijden...Marianne Van Kerkhoven (*) Botho Strauss, Trilogie des Wieder sehens, DTV Neue Reike 1980 -- geciteerd in de programmabrochure

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Johan Thielemans, Theo Van Rompay en Marianne Van Kerkhoven bespreken de Vlaamse creaties "King Lear" (HTP) en "Rosas danst Rosas" (Rosas). Roger van Ransbeek, toneelauteur maar liefst toch 'gewoon...Als een gearriveerde burgerman heeft hij alles geregeld: een oude vervelende man die niet meer wil denken en alleen nog wat praktische regelingen moet treffen om dan rustig te kunnen uithollen...leest, vermoedt al meteen, dat die gelijkenis er wél is, maar dat men die bewust wil vermijden

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Johan Thielemans, Theo Van Rompay en Marianne Van Kerkhoven bespreken de Vlaamse creaties "King Lear" (HTP) en "Rosas danst Rosas" (Rosas). Roger van Ransbeek, toneelauteur maar liefst toch 'gewoon...kwaliteit promoveert en discussie aanwakkert, maar bovendien ook een vuistslag is in het gezicht van iedereen die niet kijken wil

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Voorpagina "Rosas danst Rosas", foto Jean-Luc Tanghe Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van...Wie wil oogsten, moet zaaien, de boeren wisten het al

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
criteria hier samenvloeien, maar: wil een beginnende theaterwetenschap vat krijgen op de theaterrealiteit dan is een uitdieping van het theoretisch instrument noodzakelijk...Zowel in de perskonferentie als in alle publikaties en officiële mededelingen beklemtoonde 'GENOT V.Z.W/ dat het NIET de subsidies aan NTG wil verminderd zien, maar dat het wél de subsidies aan zijn...Nu we het daar toch over hebben wil ik hier wel iets aan vast koppelen, van meer kritische aard

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
wil minder reizen om energiekosten te drukken...Voor andere groepen is het principe niet gehandhaafd (Vormingstheater Vuile Mong). Marianne Van Kerkhoven Paul De Bruyne "Op de keper beschouwd verdient de staat veel meer aan

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Naturalisme is zo eng; het is een enkele smalle strook uit de theatergeschiedenis en ik wil me niet zo opgesloten voelen...Politiek wil zeggen: het werk in een bepaalde richting sturen, vooraleer je weet welke richting dat zal zijn...En toch wil je het tonen ? "Ja

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Ik wil het naturalisme wel gebruiken in mijn stukken, maar in een veel breder kader, omdat er zo veel méér is. Dat nog steeds vastzitten aan het naturalisme is een schande voor het theater...Marianne Van Kerkhoven Gerardjan Rijnders De politiek van de verbeelding Schechners zorgenkind is de avant-garde zoals ze 2ich ontwikkelde grosso modo van 1955 tot 75...Schechner wil een experimentele en politieke theatertraditie zien ontstaan en acht zoiets onverzoenbaar met postmoderne tendensen zoals reflexiviteit, onbepaaldheid, paradox-aliteit en vooral het

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
En dat is waarmee hij wil experimenteren op het festival van 1984...Wanneer Büchner dan de vader van Leonce ten tonele voert, wil hij o.m...De hofscène wordt een gebeuren waarbij een paar mensen onwennig tegenover elkaar staan: de vorst weet niet wat hij wil, zijn onderdanen trachten radeloos te begrijpen wat hij zou kunnen bedoelen

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Ik wil geen principiële uitspraken doen over de vrijheid van de kunstenaar maar ik vind het wel terecht dat de organisatoren de actie van de artiesten niet onderbroken hebben

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Voor een eigen dramaturgie en bijdragen bevat van Wil Beckers, Leo Geerts en Rafaël Vandermeerschen, die ook de redactie waarnamen; verder zijn er ook teksten van Geert Opsomer, Roger Van Ransbeek...Dat het NVT echter in de rol geduwd wordt van een 'getto voor Vlaamse theaterauteurs* kan natuurlijk niet alleen op rekening geschreven worden van Wil Beckers en zijn medewerkers...het boek wordt gesuggereerd dat Wil Beckers het NVT wil laten evolueren tot een vast gezelschap: dit leidt wellicht onvermijdelijk tot striktere keuzen in dit Vlaamse repertoire

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik wil daar geen moreel oordeel over uitspreken...Er is dat verhaal van Gerardjan Rijnders die in de beginjaren van Globe tegen een befaamd acteur zegt dat hij wil dat die vijf minuten wacht, waarop die man, totaal in paniek, vraagt: 'Hoe dan...Nee, ik wil dat je gewoon wacht

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het is karakteristiek dat Wilson elke kleine fout in de belichting registreert, en nog voor de première wil bijregelen, maar dat hij aan zijn acteurs een grotere vrijheid toelaat...Ja, ik wil niet in die structuren werken, maar voor één keer zou ik het graag doen...Parsifal wil ik graag ensceneren

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Voorpagina Theater Radeis Foto Michiel Hendryckx Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven...24 Radeis stopt zomer '84 met theater maken en wil, na een jaar retraite, gaan filmen...Spek naar de bek van Poma, die in zijn wensdromen --waarover in dit nummer meer-- de geldhandel tussen theaters en staat efficiënter wil maken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
vermoord' omdat hij die maatschappij niet kent, niet wil kennen...Decleir Toen ik hem als lesgever in de Studio ontmoette, waren wij volop in onze 'Sturm-und-Drang*-perio-de en dat klikte heel goed met zijn ongelooflijke wil om dingen te doen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK