Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "Middeleeuwse" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het bouwproject op het Europa(!)plein is symptomatisch voor deze stad: op de grens van laag- en hoog-Brussel, op weg van de Middeleeuwse kleinheid naar industriële strakheid, tussen gotiek en art

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Het dramatische conflict in Richard II dat men traditioneel interpreteert als een botsing tussen de statische en ceremoniële middeleeuwse orde van Richard, en een nieuwe orde die zich, nog onzeker van

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Het stuk opent met een citaat uit Dan-te en plaatst zich daarmee in de traditie van de middeleeuwse allegorische zoektocht : Das Spiel vom Fragen als een moderne Elckerlyc ? De figuur Parzival

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
de late Middeleeuwen wordt vergeten; dat het laat-Middeleeuwse imago Dei, met gevouwen handen knielend voor de door God geschapen kosmische harmonie, en de twintigste-eeuwse homo economicus, het

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
dat stuk zitten veel invloeden, zoals de Spaanse komedie, de traditionele lyriek en zelfs nog een stukje middeleeuwse moraliteit

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Een prutserig verhaaltje over twee koningskinderen die geconfronteerd worden met het mateloze geweld dat in hun 'middeleeuwse' tijd schering en inslag was en waar zij, binnen deze anekdote, ook aan

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
De deelnemende groepen kon ik opsommen als de tafel van twee: Vikings, Middeleeuwse Ridders, Bourgondische Vorsten, Spaanse Soldaten, Franse Sansculotten en Belgische Revolutionairen van de jaren

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
Tegenover de negatieve aspecten van de middeleeuwse werkelijkheid stellen de hoofse dichters een uiterst onrealistisch maatschappijbeeld, een tegenontwerp van de werkelijkheid waarin iedereen enkel

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Van de tragos, de offerbok, en de Dionysische offerrituelen tot de Middeleeuwse paasrituelen, die de dood, het offer en de verrijzenis van het Lam Gods uitbeeldden, had het offergebeuren een...De Griekse tragedie en het Middeleeuwse theater kwamen tot stand binnen een hechte gemeenschap en verzekerden tevens het voortbestaan daarvan

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
Shakespeare haalde het meeste materiaal uit de middeleeuwse verhaaltraditie en niet uit de Romeinse geschiedenis

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
zijn tekst Nog tien preliminaire stellingen, opgenomen in de bloemlezing Het vel van Cambyses, schrijft Herman Teirlinck, in een passage waarin hij de bloeiperioden van het Griekse en het Middeleeuwse

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Dit gegeven uit verschillende middeleeuwse legendes fascineert Davies enorm en hij stelt hierbij het verschil tussen de echte en de valse Christus in vraag

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Dat men - bij voorbeeld - het sterven als een vrolijke narrendans zou kunnen voorstellen, zoals de verdwenen visuele traditie van de danse macabre voorhield; dat in de middeleeuwse en vroegmoderne

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Faustus mag dan al een toonbeeld zijn van de nieuwe mens, de ambitieuze, vrijdenkende individualist, de strijd die Goed en Kwaad over zijn ziel voeren hoort thuis in de middeleeuwse moraliteit en...Dezelfde Kott beschouwt de mengeling van klassieke, middeleeuwse en Elizabethaanse vormen als een theatraal voorbeeld van de dialogiciteit of meerstemmigheid die Bakhtin voor de roman reserveert

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Groots oeuvre). Taferelen van middeleeuwse schilderijen zijn het als het ware, uit een tijd waarin men nog bang was voor de hel, maar het veel leuker vond om die hel te schilderen dan die saaie blauwe hemel

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
De geboorte van het theater, uit de Dionysos-cultus in het oude Griekenland en uit de Middeleeuwse Paasviering, herbergt de tijd van het ritueel, van de herhaling, van de herdenking (van een offer

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
De boulevards van prefect Haussmann hebben zich even brutaal doorheen de buik van het middeleeuwse Parijs geboord

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Rondreizende kermisartiesten (de afstammelingen van de middeleeuwse jongleurs en saltimbanques) worden binnengehaald

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
Op het moment dat de adellijke en humanistische cultuur zich afzondert van de chaotische middeleeuwse stad en naar binnen plooit, fungeert het cortile als centrum van het leven van de 'ideale

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Hier steekt een denken de kop op dat verwant is aan het premoderne authenticiteitsdenken: hier wordt muziek gemaakt zoals de Middeleeuwse dichter De Machaut zijn rondelen schreef, Petrarca zijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK