Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


294 document(en) met "Moeder Moet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
ingebed in een postmodern bewustzijn, dat zich een bepaalde alternatieve toekomst moet kunnen voorstellen en deze moet kunnen projecteren...Hoe dat daadwerkelijk moet, daar had Schechner het niet over...Maar moet Baal het daarom spelen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Je moet deze hoogste vleierij niet het kleed lenen van intieme vriendschap...Tasso Mooier is het als de ziel ons zegt, wanneer we de fijne voorzorg niet nodig hebben, Antonio Daarover moet ieder zijn gemoed bevragen want de misstap moet hij zelf boeten...Nu moet het worden wat het kan worden

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Toch kan hij zijn naïef idealisme niet volhouden en moet hij zijn verhaal een andere wending geven...Rijst de vraag of subsidiëring in theaterstijl zonodig moet...het moet gedaan zijn met het toegeven aan de sterkste lobby om daarna de deur te sluiten voor wat zich als echt interessant aandient

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
NEEM DEZE BRIEF HIJ MOET AANKOMEN AL IS DAT HET LAATSTE WAT JE DOET DIT MOET JE VOOR ME DOEN was het laatste wat hij tegen mij heeft gezegd...Moeder DAARGINDS OP DE BERGEN/DAAR WAAIT DE WIND/ DAAR SLACHT MARIA/HET HEMELSE KIND...Ik weet niet of ik je nu moet doden of me bij je moet verontschuldigen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik moet daar niet blijven naar zoeken, maar ik geef toe dat mijn hoop omtrent Nicaragua groot was...Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij...Die twee dingen moet je verenigen, maar ik leef in een maatschappij die dat samengaan niet aanvaardt

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen...Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden...De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Moet Willequet nu echt terug naar die muffe radiostudio...Cheveley (Rijnders), een spottende, alerte, genietende Lady Markby (de Koning) en een zeurderige -- al even dom als haar moeder -- Miss Chiltern (Strijards). Merkwaardig is het bovendien hoe deze...De intimiteit en de bescheidenheid van het verslag verbergen / verzwijgen de moeilijkheden, tegenslagen, harde confrontaties waardoorheen zijn werk tot stand gekomen moet zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Van oude geesten los Het Kollektief moet dus los van oude geesten en toch politiek blijven...Daaruit ontstaat de tweede basisintentie : tonen dat het episch theater van Brecht volkstheater is. Men wil bewijzen dat Moeder Courage op de hoeken van de straat, daar waar het moet, kan gespeeld...Het is erg gevaarlijk proberen te bewijzen, zoals de Nieuwe Scène wil, dat men Moeder Courage op de hoeken van de straten moet kunnen spelen, zonder de noodzakelijke, consequente bewerking

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Evenzeer moet het culturele beleid open staan voor en stimulansen geven aan de 'spitscultuur'. Want wat rentabiliteit is voor de economie, is creativiteit voor de cultuur...Wie wil oogsten, moet zaaien, de boeren wisten het al...Moeder Courage", tien jaar Nieuwe Scène, pag

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...Je wil goed zijn, ik moet goed zijn...Hugo de Greef (10 x) Nu we drie nummers van ETC achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het is volstrekt onmogelijk, ook voor een theaterrecensent die ongeveer weet waar hij moet zoeken, over het Vlaamse theater te schrijven in een juist historisch perspectief...De Moeder van David S. van Yvonne Keuls wordt gecreëerd, en ook Walter Van den Broecks De rekening van het kind staat op de affiche

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Je hebt geen vrouwelijke gevoeligheid,,. 't Spijt me dat ik 't van m'n eigen kind zeggen moet... (Poos...Je moet mm commercieel doorheen, (gedjingel) Hoor...Tijl Adieu, Nele... Klaas en moeder zaliger dwingen me te gaan... Ik moet mijn tijd elders verbeiden, 't Is zwaar, onsterfelijkheid te dragen

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
met zijn moeder en zijn erg lelijke vrouw beweegt door een wereld van corruptie en misdaad, die van dief tot verrader wordt en zelfs na zijn dood van de lachwekkende hel die alle anderen zijn uitgesloten...de rol van Saïds moeder; ze is hiermee aan haar tweede versie van Les Paravents toe en schijnt ook stilaan tot de vaste kern van Chéreau's medewerkers te gaan behoren...Aan het einde van de voorstelling zijn heel wat rijen leeggelopen en men weet niet goed waar men dit spektakel eigenlijk moet plaatsen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Hoe moet de familie, vooral de moeder, reageren op de gedragingen van zo'n chanterende zoon...Van zulk toneel kon De moeder van David S een schoolvoorbeeld zijn...Maar het meisje laat zich liever verwennen door de pastoor en zegt tegen de naïeve bruidegom dat ze haar poezemuis bij haar moeder vergeten is. De moeder speelt het spel mee en de jongen verliest de

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Het ene moment bedrijft hij diplomatie met zijn moeder, het volgende moment de liefde...Met zijn doorzicht tart Hamlet alle medeplichtigen die Claudius, de jongere broer van Ham-Iets vader, op de troon en in het bed van Gertrud, zijn moeder, hielpen...Dat moet ook wel als je ziet dat er maanden gewerkt werd met slechts een paar voorstellingen in het Shaffy-theater in het vooruitzicht

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul Ik vond het toen nog beter van kromme haas te gebaren, luister, ge moet niet denken... Fie Laat mij maar beslissen wat ik moet denken, ik denk er het mijne van... Juul Ja, goed, maar luister nu...Mijn vader, zwijgt me daar van, die was ziek... Mijn moeder, dat was een mens naar mijn hart, en die heeft heel wat afgezien met dien azijnpisser, en ons Vera he, awel, dat is mijn moeder, niet teveel...Ge weet hoe achterdochtig uw moeder altijd geweest is. Ge moet gene schrik hebben van dat mes van mij, zeker niet nu dat gij een kindeke verwacht

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Dat alles wordt gesitueerd rond de moeder die begraven ligt in de cementen tuin...Het kind beseft de situatie niet waarin het zich bevindt, maar moet ze wel ondergaan

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Man is Man, Purper Stof, Maria vecht met de Engelen, Moeder Courage, De Huisbewaarder, De Speler e.a...Als je beslist met iemand te werken moet je loyaal zijn en openstaan voor zijn ideeën...Als hij voelt dat hij nu weg moet, zal dat wel een goede keuze zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Iedereen wil iets vertellen, ingehouden vooralsnog, maar het moet eruit, steeds geëmotioneerder, door mekaar, verward...Een gezelschap, dat onder leiding van een regisseur dat prachtige eindmoment kan realiseren met het tergend traag neerzakkende doek, moet van zichzelf eisen dat de rest van de vertoning op datzelfde...En Werner Herzog moet verkoper van waspoeder worden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de flash-backs links op de scène speelt ze de verwording van de relatie tussen haarzelf en haar man; rechts op de scène de evolutie van haar verhouding met haar moeder...moet ophouden moeder te zijn'. Toch overheerst bij het kijken een onbevredigend déjà-vu-gevoel...kookdemonstratie geeft; tijdens het bereiden van de maaltijd vertelt ze over haar leven; ze is een gegoede weduwe met een in schijn succesvol leven als echtgenote en moeder achter zich, een schone schijn die zij


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK