Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


281 document(en) met "Moeder Wil" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
zichtbaar Vrouw En wil je alles geven: wie ik ben en wat ik heb Man En wil je alles geven: wie ik ben en wat ik heb Vrouw Adieu, mijn liefde, mijn leven...Waarmee ik wil zeggen dat 'Aus der Fremde' voor de rest weinig of niets te bieden heeft...Wat hij wil zien, is wellicht: hoe de eenduidigheid van Bernhards verveling of van Becketts nihilisme kan gekoppeld worden aan een theatervorm die de eenduidigheid vertaalt in de complexiteit en

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De erfenis van mijn moeder komt me toe en ik wil graag voor hem helpen zorgen...Tasso Ik wil je van die zorg bevrijden...Hij wil weg van hier, hij wil naar Rome

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dit initiatief is zowat het enige dat het poppentheater regelmatig een por in de rug wil geven...Met wat goede wil krijgt Taptoe dit jaar één miljoen van Poma...Ik wil dit nader verklaren aan de hand van de diverse artikels en daarbij stellen dat mijn kritiek niet zozeer hun inhoud betreft, dan wel wat voor die inhoud komt, m.n

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Je hoeft maar te zeggen dat je terugwil en ze stopt je erin, het idiote wijf, de eeuwige moeder...Nu wil ik daar zitten waar gelachen wordt, vrij om te doen waar ik zin in heb, de gelijke van mezelf, mijn eigen broer en van niemand anders...Ik moet lachen met de zwarte die zich wit wil wassen met de vrijheid

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik heb op mijn veertiende voor mijn moeder de wereldkaart opengelegd en gezegd "daar ga ik naartoe". Ik wéét dat ik nog naar Parijs zal gaan werken met Tiedrie, hoewel ik daar geen contacten heb...Je kunt in je doelstelling toch niet zeggen dat Brulin met poppetjes wil spelen zoals in zijn dromen als kind van vijftien jaar...Op het moment dat een acteur te veel acteur wil zijn, vecht hij tegen de pop

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Willy Thomas (HTP) wil zich niet 'inleven' maar acteert heel nadrukkelijk...Als verklaring werd aangevoerd de momentele bloei van het Vlaamse theater en dat de redactie van dit blad zich wil profileren door het Nederlandse theater met het slagersmes in de hand te bespreken...De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
sinds lang de gebruikelijke afkorting voor het gezelschap) wil een produktie nooit lang op het repertoire houden-- ontketende zich een ware stormloop naar de O.T...Cheveley (Rijnders), een spottende, alerte, genietende Lady Markby (de Koning) en een zeurderige -- al even dom als haar moeder -- Miss Chiltern (Strijards). Merkwaardig is het bovendien hoe deze

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Van Mistero Buffo tot Moeder Courage en haar kinderen heeft de Internationale Nieuwe Scène (I.N.S...bed van Franca Rame en Dario Fo, in feite vijf monologen na elkaar (oktober 1978), De Herkuis, eigen script onder supervisie van Tone Brulin (april 1980) en Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt...wil brengen "episch theater, verhalend theater, met de volkscultuur als communicatiemiddel". Zo met Brecht als met Fo wil de I.N.S

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Maar wie wil er in godsnaam van de oorlog leven ? Moeder Courage ? En is er daarom oorlog...Het is niet door het lanceren van een gratuite opmerking als 'wil je van de oorlog leven, ...' dat het publiek zich minder betrokken gaat voelen met moeder Courage...Het is erg gevaarlijk proberen te bewijzen, zoals de Nieuwe Scène wil, dat men Moeder Courage op de hoeken van de straten moet kunnen spelen, zonder de noodzakelijke, consequente bewerking

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Wie wil oogsten, moet zaaien, de boeren wisten het al...Moeder Courage", tien jaar Nieuwe Scène, pag

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
criteria hier samenvloeien, maar: wil een beginnende theaterwetenschap vat krijgen op de theaterrealiteit dan is een uitdieping van het theoretisch instrument noodzakelijk...benadering die in de eerste plaats de speelruimte zodanig wil organiseren dat het spektakel mogelijk wordt...Nu we het daar toch over hebben wil ik hier wel iets aan vast koppelen, van meer kritische aard

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf...De Moeder van David S. van Yvonne Keuls wordt gecreëerd, en ook Walter Van den Broecks De rekening van het kind staat op de affiche...De kloof tussen Theater en theater is groter dan ooit en per definitie is er niemand die de stukken op dit schaakbord wil of kan verplaatsen: iedereen is immers partijdig

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Marquise Maar kind lief toch... Wil ik 'n doctor?.,. Chou Nee, de lakei...Schuldloos was ie als 'n nest jong'! Moeder lag naast hem in de aarde, neergebroken door mizerie...Realistisch wil ik dansen, vierend m'n emancipatie... Hop

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarom bereikt Heddie Suls als moeder van David wonderen van echtheid...De dorpspastoor vrijt met het mooiste meisje van de streek, maar haar moeder is dat beu en eist een huwelijk: de herdersjongen, de nieuwe rijke, is de uitverkorene en zijn angst voor vrouwen smelt weg...Maar het meisje laat zich liever verwennen door de pastoor en zegt tegen de naïeve bruidegom dat ze haar poezemuis bij haar moeder vergeten is. De moeder speelt het spel mee en de jongen verliest de

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Met zijn doorzicht tart Hamlet alle medeplichtigen die Claudius, de jongere broer van Ham-Iets vader, op de troon en in het bed van Gertrud, zijn moeder, hielpen...De machthebber is een ongenaakbaar man, een absolute heerser die zelfs geen troonopvolger wil hebben, maar de macht wil meenemen in het graf...De vrouw van de machthebber wil langs de officier haar man treffen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie (wil vruchteloos tussenbeide komen) Juul, wat krijgt ge nu...Mijn vader, zwijgt me daar van, die was ziek... Mijn moeder, dat was een mens naar mijn hart, en die heeft heel wat afgezien met dien azijnpisser, en ons Vera he, awel, dat is mijn moeder, niet teveel...Dat weet ik, zei ze, maar ik wil op niemand meer rekenen... En dan heb ik nog gezegd: ga dan van Jeronimus weg, ga alleen wonen, ik sta achter u... Neen, zei ze, ik wil het helemaal anders, er zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Dat wil ik juist wél laten zien...Ik wil geen kritiek leveren maar het is spijtig dat jonge groepen zich zo vlug in de schouwburg vergalopperen...Financiële steun zou welkom zijn maar ik wil er niet over zeuren

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
24 Radeis stopt zomer '84 met theater maken en wil, na een jaar retraite, gaan filmen...door KNS, 'De moeder van David S.' door MMT, 'Freshwater' van Virginia Woolf, boekbesprekingen en leestafelkruimels...Spek naar de bek van Poma, die in zijn wensdromen --waarover in dit nummer meer-- de geldhandel tussen theaters en staat efficiënter wil maken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Man is Man, Purper Stof, Maria vecht met de Engelen, Moeder Courage, De Huisbewaarder, De Speler e.a...vermoord' omdat hij die maatschappij niet kent, niet wil kennen...Decleir Toen ik hem als lesgever in de Studio ontmoette, waren wij volop in onze 'Sturm-und-Drang*-perio-de en dat klikte heel goed met zijn ongelooflijke wil om dingen te doen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Scènes/Sprookjes is vrijwel tekstloos theater (op uitzondering van enkele citaten na, meestal onverstaanbaar en te snel voorbij). Men wil zich niet onderwerpen aan de structuur van de tekst...Warmere menselijke relaties zijn er uit die daad van opoffering niet ontstaan: wanneer de professor wat achteloos het landgoed verkopen wil, begrijpt hij niet dat Oom Wanja op dat ogenblik over stang...Ook wil ik erop wijzen dat, na het lezen van diezelfde brief in Etcetera de benaming en hier-uitvolgend ook de bedoeling van de vzw, ons zeer onduidelijk zijn geworden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK