Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


325 document(en) met "Moeder Zo'n" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
De geschiedenis is een verhaal van strijd, van tegenstellingen, alleen zijn de overwinnaars niet meer zo duidelijk...Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank...cerebrale prietpraat in te gaan, Ernst Jandl goochelt wat met de taal van zijn personages en wil zo een nieuw soort theaterillusie scheppen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Zo is er bijvoorbeeld de tuinmetafoor: een plaats waar orde en rust heerst, een harmonieuze plek te midden van een wereld van politieke beroering, de vluchtplaats van de vrouwelijke personages; de...De enige verhoudingen die 'normaar verlopen zijn die tussen vader/zoon en moeder/zoon (in tegenstelling tot de belangrijke vader/ dochter relatie in de andere stukken van Shakespeare). Tenslotte

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik breng hem zijn zoon, die dit jaar zo snel is gegroeid, zich zo snel heeft ontwikkeld...Het is me zo nieuw, zo nieuw dat ik jou en mij en deze mooie plaats bijna niet herken...Ik leef graag zo stil voor me uit en neem dankbaar van mijn broer aan, wat hij me zo kan en wil geven

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dit soort sentimenten zijn niet meer geloofwaardig, zo eenvoudig is dat...109, december 1982), ontbreekt zo'n dwingende eenmakende motivatie...Je blijft zitten met de vraag: waarom zo'n theaternummer

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Zo zit de wereld in elkaar en het is niet goed zo...Zo is de mens: zijn eerste thuis is de moeder, een gevangenis...Ieder van ons moet zo koud zijn als een mes, als het sein wordt gegeven en de slag begint

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Acteurs van hier werken op een niveau dat te weinig intuitief is. De benadering van toneel is hier zo prozaisch, geweldig laag bij de gronds...Misschien vervul ik die wel maar dat is niet zo geaccentueerd...Het theater dat ik nu maak, is niet zo, kan zo niet zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden...Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar...De redactie P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Een parel-tje van een tekst dus, omdat hij op zo een relatief korte tijd en met zo weinig middelen een kleine waarheid pak-kend uitdrukt...Nog nooit zag ik een kind zo pakkend, zo geheimzinnig aanwezig zijn...Een gebaar dat zo elegant, en toch koppig, zo sierlijk en toch onvermurwbaar is, dat het lang na de vertoning blijft nazinderen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Van Mistero Buffo tot Moeder Courage en haar kinderen heeft de Internationale Nieuwe Scène (I.N.S...bed van Franca Rame en Dario Fo, in feite vijf monologen na elkaar (oktober 1978), De Herkuis, eigen script onder supervisie van Tone Brulin (april 1980) en Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt...wil brengen "episch theater, verhalend theater, met de volkscultuur als communicatiemiddel". Zo met Brecht als met Fo wil de I.N.S

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
de versie van de Nieuwe Scène wordt het bekende verhaal van Moeder Courage, die gebruik maakt van de 30-jarige oorlog om een bloeiend handeltje als marketentster uit te bouwen, en daarbij haar drie...Wat bedoelt de Nieuwe Scène met 'Moeder Courage is een anti-oorlogsstuk' ? Wat verwacht Medina van 'een collectief gemotiveerde theatermensen', zoals hij het zelf noemt...Wat verwachten acteurs van zulk project en van hun rol binnen een 'open repetitieproces'? Hoe werden deze en vele andere vragen verwerkt in het repetitieproces ? Zo is er het 'Moeder Courage

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het gegeven is vlug samengevat: Katia Kabanova is getrouwd met een echtgenoot die volledig onder de plak van zijn moeder ligt...De vzw BASTT, Belgische Associatie van Scenografen en Theater Technici, die twee jaar geleden werd opgericht en zo een driehonderd vakmensen verenigt, organiseerde voor het eerst de Vlaamse inzending...Zo moest de dansgroep van Elisa Monte (vroeger bij Martha Graham en Philobolus) vroeger dan voorzien de voorstelling afbreken, omdat de vloer te onveilig was, en begon Ko Murobushi (de choreograaf van

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Een vrij conformistische houding (zeker in de A- en B-categorie) die echter niet zo dwaas is als ze lijkt...De Moeder van David S. van Yvonne Keuls wordt gecreëerd, en ook Walter Van den Broecks De rekening van het kind staat op de affiche...Ook het Kollektief INS maakt zo'n moeilijke periode door: zij spelen Wij betalen niet van Dario Fo, dat in 1980 door Arturo Corso zelf al bij het NTG opgevoerd werd en over hun eigen creatie Bij

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Uw assche priemt naar wraak, en moeder, gij, gij lijdt tormenten om den hoon aart uw gedachtnis...Hij laadt de hoeken uit z'n mars en leest beurtelings de rugtitels, Thomas a Kempis... (van vader zaliger) Dit is den waeragtighen Roemschen bijbel (moeder's brevier)... Wat 'n stemming...Tijl De boezem onzer weeldrige moeder Aarde

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
met zijn moeder en zijn erg lelijke vrouw beweegt door een wereld van corruptie en misdaad, die van dief tot verrader wordt en zelfs na zijn dood van de lachwekkende hel die alle anderen zijn uitgesloten...de rol van Saïds moeder; ze is hiermee aan haar tweede versie van Les Paravents toe en schijnt ook stilaan tot de vaste kern van Chéreau's medewerkers te gaan behoren...En eigenlijk gaat dit stuk in de eerste plaats over Frankrijk: de (Franse) toeschouwer wordt een niet zo riante spiegel voorgehouden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Hoe moet de familie, vooral de moeder, reageren op de gedragingen van zo'n chanterende zoon...Want zo voegt Faivre d'Arcier er aan toe: het theater blijft de onvervangbare plaats van het levend gebeuren, maar wordt, willen we realistisch blijven, gedwongen tot samenwerking met televisie...Maar het meisje laat zich liever verwennen door de pastoor en zegt tegen de naïeve bruidegom dat ze haar poezemuis bij haar moeder vergeten is. De moeder speelt het spel mee en de jongen verliest de

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Zo krijgje bij het bekijken van het eindresultaat een dubbele invalshoek: je ziet een "autonome" voorstelling en je volgt het ontstaan van een nieuw concept, de inhoudelijke en stilistische...Met zijn doorzicht tart Hamlet alle medeplichtigen die Claudius, de jongere broer van Ham-Iets vader, op de troon en in het bed van Gertrud, zijn moeder, hielpen...De anders zo schichtige dieren van de nacht bleven onberoerd zitten; tot de bliksem versteende en het verblindende licht hen naar hun nesten en holen joeg

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Dat zat knap ineen... Zeg Fie, heb ik dat vroeger ook al gehad, dat ik zo... allé... zo precies er wat afsloeg...Neen, dat moet u niet zo opvatten, mijnheer Van den Water, en zus en zo," Birgit Hoe wist die dat...Dat die ons hier zo laat plakken he, in zo nen toestand, dat maakt me razend he, en dan zeg ik zo van die stomme dinges... Dju

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
nemen zo weinig mogelijk standpunten in tijdens het werkproces, om zoveel mogelijk openingen te houden tot de produktie gespeeld wordt...Zo bouw ik een basis op en geef het aan anderen met dezelfde interesses door...Ik wil geen kritiek leveren maar het is spijtig dat jonge groepen zich zo vlug in de schouwburg vergalopperen

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Pag 8 Klapstuk Met zo'n 12.000 toeschouwers bewees Klapstuk 83 te voldoen aan een dringende vraag naar moderne dans...door KNS, 'De moeder van David S.' door MMT, 'Freshwater' van Virginia Woolf, boekbesprekingen en leestafelkruimels

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Hij werkte vaak met dezelfde mensen, die hij kon modelleren en die ook verkozen zo te werken...John Bogaerts Ik wilde na mijn architectuurstudies iets meer leren over decor-en kostuumontwerp en vroeg aan Walter waar ik daarvoor terecht kon: "nergens," zei hij, "maar kom meewerken," Zo...Nu zou ik daar problemen mee hebben, vooral na zo tegengestelde ervaringen als b.v


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK