Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Na Maeterlinck" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Wartburg van Friederike Roth (BRD). (KT, JDR) Alle kandidaten zijn geslaagd Het is mij voorlopig nog niet duidelijk of je na het bijwonen van de examenvoorstellingen van de afstu...Dat ze met hun twaalven beter een popgroep dan een professioneel gezelschap zouden vormen - wat ik na Een hand in de sneeuw in een recensie schreef - is een boutade, maar deze opmerking is juist...Ibsen, Zola, Maeterlinck, Shaw, Pirandello, Brecht, Sartre, Ionesco, ..." Hill and Wang, N.Y

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
ISSN 0771*4807 11 7440 002 1 40 tegen 1 ETCETERA Jaargang 2, nummer 6, maart 1984 DIT NUMMER I N Pelléas et Mélisande Maeterlinck gaf Vlaanderen...Toevallig is het André Delvaux die als cineast verder laboreert aan dat wazige beeld en is het deze Delvaux die in de Munt debuteerde als operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' van... Maeterlinck...Na lang trekkebekken over de juiste verdeling van kleuren en bekwaamheden werd een nieuwe Raad van Advies samengesteld

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Het is in de handen van Maeterlinck een dode tekst vol gewildheid geworden...De vaagheid van Maeterlinck, die zeer veel drie puntjes gebruikte, waarbij men meer moest begrijpen dan er geschreven stond, leek natuurlijk gesneden brood...Op dat punt vindt Delvaux Maeterlinck makkelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Conjunctuur De eisen van de RAT lijken de groepen, op enkele uitzonderingen na, er niet toe te brengen hun repertoirekeuze voldoende te motiveren...Van die potentiële evolutie hangt het grotendeels af of de volgende opvallende titel bij het NTG, Prinses Maleine van Maeterlinck, ook als een dito produktie zal kunnen leven...Behalve de Spaanse vieringen zijn er dit jaar ook Vlaamse herdenkingen: Het Leven en de Dood van Victalis van Gille 100 jaar na de geboorte van E. Claes (Antigone); De Spaanse Brabander 400 jaar na de

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Na drie seizoenen hield Walter Eysselinck het in het NTG voor bekeken en zette zijn carrière als hoogleraar verder in de USA...Na de moeilijkheden met Van Schoor was het overigens quasi onmogelijk geworden om op een analoog-traditionele manier de directeursfunctie waar te nemen...Er volgden na elkaar nogal wat probleemstukken rond een vrij analoge problematiek, binnen een repertoire dat nogal nadrukkelijk als 'strijdbaar theater' gepresenteerd werd

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Na de tweede wereldoorlog, toen Polen zijn onafhankelijkheid op een communistische manier moest beleiden, werd de mars verboden...Als Kantor dit stuk in Polen opvoert (en dat heeft hij gedaan, vlak na zijn bezoek aan Antwerpen), begint op dat punt de zaal uit volle borst mee te zingen, en wordt het een ogenblik een geladen...Over het ballet Dreams of Ether van Na-cho Duato willen we niet veel zeggen: het is technisch knap maar de choreograaf heeft te veel andere mensen aan het werk gezien: een potje Kylian, Anne Teresa De

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Maeterlinck is niet ver uit de buurt... De vraag is of dit een actuele voorstelling kan opleveren, dan wel of én clerus én toneelstuk niet overgeparodieerd worden...Ook wordt de laatste scène volledig geschrapt op het slotwoord "Doek" na...Na een poosje echter -- waarbij de cesuur min of meer samenvalt met de pauze -- vervaagt de commentariërende tekstlaag waardoor de afstand tussen parodie en geparodieerde te klein wordt

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Er was ook een souffleur die als hij haar iets moest voorzeggen, door haar na afloop betaald werd...Arsenaal Na deze frustrerende arbeid zette hij in 1981 met L'Ymagier Le moine op, een bewerking van een roman van Lewis...wrijvingen na L'Ymagier behoorden tot het verleden, en ik moest kunnen terugvallen op goede organisatoren

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De Muntschouwburg dateert van 1819 (architect Damesne) en werd na een brand in 1855 door architect Poelaert verbouwd...Dit vereist evenwel een visie vanwege het beleid dat cultuur en stadsrenovatie aan elkaar wil koppelen, wat in sommige gemeenten toch wel mogelijk blijkt : zo werd, na de bouwwerken van het cultureel...1983 teksten van Maeterlinck in de vervallen, door Horta gebouwde magazijnen 'Wauquez'. Mede hierdoor werd het gebouw onder de aandacht van de publieke opinie gebracht, met restauratie voor een

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Dat laat bijvoorbeeld toe om op een zondagmiddag De Blauwe Vogel van Maeterlinck te zien in een regie van Stanislavski uit... 1909...Na het verschijnen van de eerste indienstnemingscontracten voor acteurs, voorziet de heer Akoulos, directeur van de Unie, tegen januari de eerste stempelende acteurs

Nr. 39, December 1992 • Lucas Vandervost • Hoezo repertoire?
Dat was is in ieder geval mijn bedenking na de dramatische lezing van De Fantasten...En het nadenken over waarom Musil zijn Fantasten begint met een citaat van Maeterlinck geeft me de moed deze vergeten Vlaams voelende schrijver te spelen

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Debussy was in zijn nopjes met het materiaal van Maeterlinck: geen verhaal met gebeurtenissen, maar een opeenvolging van gemoedstoestanden die op een haast symfonische manier konden weergegeven worden...Al het huispersoneel bijvoorbeeld is zwart, en — ook bij Maeterlinck — zijn zij de eersten die zich van de dood van Mélisande bewust worden en daarmee de opera afsluiten...Na de eerste scène legde Simon Rattle het werk even stil

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Maeterlinck had intussen gewezen op de onbruikbaarheid van de realistische toneelspeler in zijn symbolisch, statisch theater, en zag in de pop een mogelijkheid om een nieuwe acteur te zoeken...Pas na de politieke en economische stabilisering na de tweede wereldoorlog zal eind jaren '60 de marionet-tedraad van het modernisme weer opgenomen worden...Ook Henk Boerwinkel streeft met zijn Figuren-theater Triangel een veeleisende spel- en vormtechnische perfectie na

Nr. 47, December 1994 • Inés Sauer • Grimm
Ze maken voelbaar dat de waarheid niet in volzinnen te vatten is. In Pelléas en Mélisande volgt Vandervost de bedoeling van Maeterlinck na: met een kinderlijk simpel klinkende taal en symboliek...de ongekuiste Grimm ontdekt de boze fee dat er een prins aan Flamoesje (Rapunzel) d'r haar heeft gehangen, omdat haar kleren na een zekere tijd niet meer passen

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Het tweede deel, Perestroika, beleefde zijn eigenlijke première in november 1992 eveneens aan de Amerikaanse Westkust, in Los Angeles, en belandde al een jaar na datum in Londen en New York, hoewel...Zowel voor Het Liegen in Ontbinding, als voor De Pijl van de Tijd verzamelde hij teksten van verschillende auteurs, die hij naast mekaar plaatste: Samuel Beckett, Julian Barnes, Maurice Maeterlinck...Na Oud Huis Stekelbees heeft Cassiers zijn actieterrein niet verlegd, maar bijgestuurd

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
door deSingel, en heel wat avonden na de pauze in de steek gelaten door flinke delen van het publiek: te moeilijk, te literair, te ontoegankelijk, te statisch, zo klonk het...Na Maeterlinck, Grimm, Ovidius en Handke op de affiche, drong zich voor heel wat mensen de vraag op: is dit nog wel theater...Een regie die toch 'anders' werd bevonden, 'gemakkelijker', 'relativerender'. Vandervost zelf nam een lange pauze en regisseerde na Tsjechov pas op het einde van dit seizoen opnieuw een stuk

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Ibsen, Tsjechov, Strindberg, Maeterlinck, Hauptmann... worden door Szondi aangewezen als de protagonisten in de Westerse theaterliteratuur, die elk op hun manier deze crisis tot uitdrukking brengen en...De vraag die we ons hier wèl moeten stellen is of, indien we de door Szondi uitgezette lijnen na 1950 doortrekken, we niet op een heel organische wijze bij een in essentie monologisch theater uitkomen...Alle voorbeelden die we hierboven aanhaalden, zijn teksten die dateren van na 1950

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Amper een jaar na zijn professioneel regiedebuut werd hij gevraagd om in 2000 artistiek leider te worden van de Schaubühne am Lehniner Platz in Berlijn, het noodlijdende theater waarmee Peter Stein...Bij Maeterlinck eindigt deze scène met de vlucht van de kinderen...Ook Ostermeier twijfelt of een psychologische aanpak bij machte is een voorstelling avond na avond te ontsluiten

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
beginsel hoorden daar ook anderstalige Vlaamse auteurs als Maurice Maeterlinck bij, al werd er nooit enig stuk in die zin opgevoerd...Pas als zich na enige tijd een voldoende ruime keuze aanbiedt, kan je ergens de nadruk op gaan leggen...Na het nvt zette Wil Beckers ook zelf een stap opzij: 'Omdat ook de plannen met het Reizend Volkstheater niet gerealiseerd werden, was het een soort einde voor mij

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
verleden, Strindbergs stukken analyseren het innerlijke leven van de mens en Maeterlinck experimenteert met de dramatische mogelijkheden van het niet-gebeuren...Wat van belang is zijn niet de daden, maar de twijfel voor, tussen en na de daden, met andere woorden de besluiteloosheid (die zich aan het andere uiteinde van Szondi's 'Akt des sich-Entschliessens...waarbij representatie en interpretatie vervangen worden door 'een productie van aanwezigheid'. Die 'aanwezigheid' staat in relatie tot de 'leegte' die ontstaan is na het wegvallen van de metafysica en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK